Најчешће претраживани појмови

Претраживани појмоваПретраживања% укупногПрегледа страница / претраживања
1version_keyword:publishedVersion42538628.42%0.00
2rights_keyword:openAccess29531319.73%0.00
3type_keyword:article29070819.42%0.00
4rights_keyword:restrictedAccess16342310.92%0.00
5subject_keyword:policija1210948.09%0.00
6subject_keyword:police1148327.67%0.00
7dateIssued_keyword:[2000 TO 2022]1095647.32%0.00
8dateIssued_keyword:[2010 TO 2019]1031936.89%0.00
9rank_keyword:M511010196.75%0.00
10subject_keyword:bezbednost914036.11%0.00

Укупно

Претраживања% укупногПрегледа страница / претраживања
1496641100.00%0.00