Најчешће претраживани појмови

Претраживани појмоваПретраживања% укупногПрегледа страница / претраживања
1version_keyword:publishedVersion39495229.10%0.00
2rights_keyword:openAccess27574520.32%0.00
3type_keyword:article27367620.17%0.00
4rights_keyword:restrictedAccess14647710.79%0.00
5subject_keyword:policija1152318.49%0.00
6subject_keyword:police1080877.96%0.00
7rank_keyword:M51977497.20%0.00
8dateIssued_keyword:[2010 TO 2019]939796.92%0.00
9dateIssued_keyword:[2000 TO 2022]893516.58%0.00
10subject_keyword:bezbednost892526.58%0.00

Укупно

Претраживања% укупногПрегледа страница / претраживања
1357148100.00%0.00