Now showing items 1-18 of 18

   Titles
   Bibliografija članaka i priloga objavljenih u časopisu "Narodna milicija" : 1948-1964 [1]
   Razvojni put organa unutrašnjih poslova (istorijsko-pravni aspekt) [1]
   Zakon o narodnoj miliciji [1]
   Библиографија часописа Безбедност : 1959-2013 : часопис Министарства унутрашњих послова Републике Србије [1]
   Закон о народној милицији [1]
   Закон о органима унутрашњих послова [1]
   Историјски развитак полицијских власти у Србији : (1793-1869) [1]
   Међународна полиција : историја, рад, резултати [1]
   На ослобођеној територији 1941. године : Прве јединице народне милиције [1]
   Начални основи умоправословне и положителне полиције [1]
   Начални основи умоправословне и положителне полиціє / списани за потребу младежи србске у Лицеуму Княжества Србскогъ учеће се Іованомъ Раићемъ... [1]
   Полицијска уредба [1]
   Полицијски подсетник [1]
   Први дани милиције у ослобођеном Београду : Тако се почело [1]
   Прилог за реорганизацију полиције : (Општа организација и старешине. Кривична полиција. Полиција поретка (униформисана). Полиција и проституција. Политичка полиција, општинска полиција и.т.д.) [1]
   Реорганизација полиције (поводом пројекта г. др Рајса) [1]
   Управне власти у старој српској царевини : правно-историјска студија [1]
   Цртице за историју београдске полиције и државног уређења у Србији [1]