Show simple item record

Veštačka intelegencija u prikupljanju i analizi podataka u policiji

dc.creatorKuk, Kristijan
dc.date.accessioned2019-03-21T16:05:39Z
dc.date.available2019-03-21T16:05:39Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn0354-8872
dc.identifier.urihttp://jakov.kpu.edu.rs/handle/123456789/628
dc.description.abstractComplex real problems increasingly require intelligent systems that combine knowledge, techniques and methodologies from various sources. Intelligent systems based on artificial intelligence techniques that are associated with the behavior of people can perform the processes of learning, reasoning and solving all kinds of problems. Such systems, which automatically can perform tasks set by the user or other software, today thankfully called intelligent agents. Independent, intelligent agents on the Internet can be very successful to perform some search work on behalf of and for the needs of different users. For efficient collection, manipulation and management of data, such software can be very interesting from the standpoint of intelligent data analysis in many areas the police. Analysis of the data collected by an intelligent agent (a software robot-bot) can be successfully utilized, among many jobs in the police, and in the field of crime and in particular manifestation of cyber­crime, traffic safety, emergencies, etc. To make the collection and analysis of data from criminal activities on the Internet effective, it is necessary to examine the existing artificial intelligence techniques to be used for the conclusion of the intelligent agents. On the other hand, using of methods of artificial intelligence in finding data along with intelligent data analysis (data mining) should be used, which has found wide use in the area of business, economics, mechanics, medicine, genetics, transport etc.en
dc.description.abstractKompleksni realni problemi sve češće zahtevaju inteligentne sisteme koji kombinuju znanje, tehnike i metodologije iz različitih izvora. Inteligentni sistemi bazirani na tehnikama veštačke inteligencije koje asociraju na ponašanje ljudi mogu da obavljaju procese učenja, zaključivanja i rešavanje raznovrsnih problema. Ovakvi sistemi, koji automatski mogu da izvrše zadatke zadate od strane korisnika ili drugih softvera, danas se sreću pod imenom inteligentni agenti. Samostalno, inteligentni agenti na Internetu mogu veoma uspešno da izvode neki pretraživački posao u ime i za potrebe raznih korisnika. Zbog efikasnog sakupljanja, manipulisanja i upravljanja podacima, ovakvi softveri mogu biti veoma interesantni sa stanovišta inteligentne analize podataka u mnogim oblastima policije. Analiza podataka sakupljenih od strane inteligentnog agenta (softverskog robota - bota) može se uspešno iskoristiti, između mnogih poslova u policiji, i na polju kriminala i naročito pojavnog oblika sajber kriminala, bezbednosti saobraćaja, vanrednih situacija itd. Kako bi sakupljanje i analiza podataka iz kriminalnih aktivnosti na Internetu bila efikasna, neophodno je sagledati postojeće tehnike veštačke inteligencije koje se koriste za zaključivanje u inteligentnim agentima. S druge strane, treba iskoristiti metode veštačke inteligencije u pronalaženju podataka pri inteligentnoj analizi podataka (data mining-u) koja je našla široku primenu u oblasti poslovanja preduzeća, ekonomije, mehanike, medicine, genetike, saobraćaja i sl.sr
dc.publisherKriminalističko- policijska akademija, Beograd
dc.rightsopenAccess
dc.sourceNauka, bezbednost, policija
dc.subjectartificial intelligenceen
dc.subjectintelligent agenten
dc.subjectsoftware robot-boten
dc.subjectdata miningen
dc.subjectpredictive policingen
dc.subjectveštačka inteligencijasr
dc.subjectinteligentni agentisr
dc.subjectbotovisr
dc.subjectdata miningsr
dc.subjectanaliza podataka u policijisr
dc.titleArtificial intelligence in process of collecting and analyzing data within police worksen
dc.titleVeštačka intelegencija u prikupljanju i analizi podataka u policijisr
dc.typearticle
dc.rights.licenseARR
dcterms.abstractКук, Кристијан; Вештачка интелегенција у прикупљању и анализи података у полицији; Вештачка интелегенција у прикупљању и анализи података у полицији;
dc.citation.volume20
dc.citation.issue3
dc.citation.spage131
dc.citation.epage148
dc.citation.other20(3): 131-148
dc.citation.rankM51
dc.identifier.doi10.5937/NBP1503131K
dc.identifier.fulltexthttp://jakov.kpu.edu.rs/bitstream/id/2727/626.pdf
dc.type.versionpublishedVersion


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record