Now showing items 2195-2214 of 2511

   Titles
   Youth and hooliganism at sports events [1]
   Zabrana približavanja i komunikacije sa oštećenim [1]
   Zadržavanje lica i privremeno ograničenje slobode kretanja [1]
   Zadržavanje osumnjičenog lica u krivičnom procesnom zakonodavstvu Republike Srbije sa osvrtom na pojedina uporedno pravna rešenja [1]
   Zakon o policiji Republike Srbije od 2016. godine - kritički pogled [1]
   Zakon o zaštiti od nasilja u porodici : osvrt na prednacrt Zakona (ne)usaglašenost sa drugim zakonima [1]
   Zamisao globalne bezbednosti - sa ili bez nacionalne [1]
   Zarade u Republici Srbiji 1994-2011. [1]
   Zastupljenost funkcija rukovođenja u Zakonu o sprečavanju nasilja u porodici [1]
   Zastupljenost primene operacionih istraživanja iz Vojske na SYMOPISIMA [1]
   Zastupljenost teme ljudskih prava u udžbeničkoj literaturi KPA na predmetu Engleski jezik [1]
   Zaštita nacionalnih interesa Republike Srbije u procesu međunarodnih integracija [1]
   Zaštita prava na život u javnom saobraćaju [1]
   Zaštita života i bezbednosti ilegalnih migranata [1]
   Zero-and-One Integer-Valued AR(1) Time Series with Power Series Innovations and Probability Generating Function Estimation Approach [1]
   Zlonamerni programi [1]
   Zloupotreba službenog položaja [1]
   Značaj i uloga “nacionalnog rominga” u vanrednim situacijama [1]
   Značaj materijalnih tragova u dokazivanju podmetnutih požara na automobilima [1]
   Značaj međunarodne saradnje zemalja Dunavskog regiona za razvoj i bezbednost Srbije i Evrope - pravni i geopolitički aspekti [1]