Now showing items 2139-2158 of 2511

   Titles
   Validacija poligona kao testa za procenu specifične spretnosti kod policajaca [1]
   Validacija različitih ekspertskih metoda za procenu osnovnog znanja skijanja kod studenata Policijske akademije [1]
   Validation of different expert methods for assessment of Police Academy students' basic skiing knowledge [1]
   Validation of obstacle course as test for assessment of specific ability of police officers [1]
   Validation of specific skills' polygon among students in the Academy of criminalistic and police studies: Metabolic and functional indicators for exercise [1]
   Validity and reliability of the test for assessment of specific physical abilities of police officers in the anaerobic-lactate work regime [1]
   Validnost i pouzdanost testa za procenu specifičnih fizičkih sposobnosti policajaca u anaerobno-laktatnom režimu rada [1]
   Validnost poligona specifične spretnosti kod studenata KPA - metabolički i funkcionalni pokazatelji fizičkog opterećenja [1]
   Vanredna situacija - prilog konceptualnom određenju bezbednosti [1]
   Vanredne situacije izazvane prirodnim katastrofama [1]
   Vanredno stanje i vanredna situacija - komparativni terminološki i sadržinski aspekti [1]
   Varijabilitet kontrole ispoljavanja zadatog nivoa sile mišića opružača ruku u izometrijskom režimu rada kod netreniranih osoba muškog pola [1]
   Verski sukobi kao savremena pretnja bezbednosti [1]
   Vertical distribution of powers in the European union [1]
   Vertikalna raspodela vlasti u Evropskoj uniji [1]
   Veštačka intelegencija u prikupljanju i analizi podataka u policiji [1]
   Victim of crime and substantive criminal law (standard, practice and measure of improvement) [1]
   Victimization of People by Natural Disasters: Spatial and Temporal Distribution of Consequences [1]
   Victimological aspects of violence at sports events [1]
   Victims of domestic violence in Serbia [1]