Show simple item record

The impact of the crisis situation caused by the epidemic and pandemic (Covid 19) on corporate security

dc.creatorМарјановић, Зоран
dc.creatorМићовић, Марија
dc.date.accessioned2023-03-22T16:36:24Z
dc.date.available2023-03-22T16:36:24Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.issn0409-2953
dc.identifier.urihttp://jakov.kpu.edu.rs/handle/123456789/1429
dc.description.abstractКризе, догађаји који представљају озбиљну претњу по функционисање и рад неке корпорације, захтевају хитне одлуке, брзу реакцију руководства, а затим и радника корпорације, како би се ублажиле и/или избегле последице кризне ситуације. Кризе изазване епидемијом и/или пандемијом могу озбиљно пореметити редовно функционисање државе, живота и рада грађана и корпорација, односно њиховог пословања, што је анализирано на примеру пандемије коронавируса (ковид 19) у Републици Србији. Оне захтевају неодложно реаговање корпоративне безбедности ради прилагођавања новонасталим и/или већ познатим претњама, с циљем заштите људи и поверене својине. Озбиљне кризне ситуације доводе до корпоративних проблема услед деловања епидемија и пандемија, што врло често постаје проблем друштвено-политичке природе. Проблеми ове врсте захтевају хитну реакцију државе ради даљег успешног постојања и рада корпорације. Велике економске губитке, губитке великог броја радних места, делимично може да ублажи правовремена реакција државе, где брзина реакције, уз квалитетно кризно комуницирање, игра врло битну улогу. Процена ризика, као и мере које се предузимају, морају се непрекидно сагледавати, контролисати и прилагођавати, и по потреби кориговати чак и на дневном нивоу, како би постојала спремност и у случајевима највеће непредвидивости, па и „ефекта лептира”. Неопходно је да институције имају већ припремљен програм за поступање у периоду „дан после пандемије”, који је детаљно разрађен и спреман за примену, како би и институције и грађани били што пре враћени у нормалан режим рада уз пуну продуктивност. Знање и способност су једина адекватна оружја у супротстављању непознатом противнику.sr
dc.description.abstractEvents that pose a serious threat to the functioning and operation of a corporation, crises, require urgent decisions, rapid response of management, and then the employees of the corporation to mitigate and/ or avoid the consequences of a crisis situation. Crises caused by epidemics and/or pandemics can seriously disrupt the regular functioning of the state, life and work of citizens and corporations - their business, which was analyzed on the example of the coronavirus pandemic-COVID 19 in the Republic of Serbia. This requires immediate responses from corporate security to adapt to emerging and/or known threats, with the aim of protecting people and entrusted property. Serious crisis situations lead to corporate problems, very often of a socio-political nature, due to the effects of epidemics and pandemics. The problems of this kind require an urgent reaction of the state for the continued successful existence and work of the corporation. Large economic losses, losses of a large number of jobs can be partially mitigated by the timely reaction of the state, where the speed of reaction plays a very important role, along with quality crisis communication. Risk assessment as well as measures taken must be reviewed and controlled continuously and adjusted, if necessary, even on a daily basis, in order to be prepared even in cases of extreme unpredictability, including the butterfly effect. The program for the “day after the pandemic” is ready to be elaborated in detail and ready for implementation. Knowledge and ability are the only adequate weapons in opposing an unknown opponent.sr
dc.language.isosrsr
dc.language.isoensr
dc.publisherБеоград : Министарство унутрашњих послова Републике Србијеsr
dc.rightsopenAccesssr
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
dc.sourceБезбедност, Београд sr
dc.subjectkrizasr
dc.subjectkorporativna bezbednostsr
dc.subjectepidemijasr
dc.subjectpandemijasr
dc.subjectkoronavirussr
dc.subjectkovid 19sr
dc.subjectcrisissr
dc.subjectcorporate securitysr
dc.subjectepidemicsr
dc.subjectpandemicsr
dc.subjectcorona-COVID 19sr
dc.titleУтицај кризне ситуације изазване епидемијом и пандемијом (ковид 19) на корпоративну безбедностsr
dc.titleThe impact of the crisis situation caused by the epidemic and pandemic (Covid 19) on corporate securitysr
dc.typearticlesr
dc.rights.licenseBY-SAsr
dc.citation.volume64
dc.citation.issue3
dc.citation.spage100
dc.citation.epage119
dc.identifier.doi10.5937/bezbednost2203100M
dc.identifier.fulltexthttp://jakov.kpu.edu.rs/bitstream/id/6164/bitstream_6164.pdf
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record