Show simple item record

Сузбијање организованог криминалитета и приступање Србије Европској унији

dc.creatorČvorović, Dragana
dc.date.accessioned2022-06-23T11:50:17Z
dc.date.available2022-06-23T11:50:17Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.issn0409-2953
dc.identifier.urihttp://jakov.kpu.edu.rs/handle/123456789/1383
dc.description.abstractFight against organized crime is a proactive, strategically oriented activity of all contemporary, democratic states, both nationally and at the international level. The set limits of more efficient suppression of the most serious crimes are the result of active reforms of national normative frameworks, ratified international documents, but also intensive professional cooperation between countries in the field of detecting, combating and prosecuting organized crime. Security threats, which are extremely high when it comes to organized crime, would be difficult to combat without adequate international cooperation between democratic states. One of the countries that actively participate in international cooperation, emphasizing cooperation with European agencies is Serbia. Namely, there is a justified question of the efficiency of Serbia’s cooperation with European agencies in the suppression of organized crime, the harmonization of the national framework with the acquis communautare, which is the goal of research in this paper. In accordance with that, the author, through expert and critical analysis of normative solutions, results of practical application and valid theoretical views, analyses the subject matter from the following aspects: first, introductory considerations; second, the effectiveness of financial investigations and the Action Plan for Chapter 23; third, Serbia’s cooperation with European agencies in combating organized crime and reforming the normative framework; fourth, concluding remarks.sr
dc.description.abstractБорба против организованог криминалитета представља проактивну, стратешки орјентисану активност свих савремених, демократских држава, како унутар њених граница, тако и на међународном нивоу. Постављене границе ефикаснијег сузбијања најтежих кривичних дела представљају резултат ак- тивних реформи националних нормативних оквира, ратификова- них међународних докумената, али и интензивне, професионалне сарадње између држава која се одвија на пољу откривања, суз- бијања и процесуирања кривичних дела организованог криминали- тета. Безбедносне претње, које су изузетно високог степена када су у питању кривична дела организованог криминалитета, тешко би се могле сузбијати без адекватне међународне сарадње демо- кратских држава. Једна од земаља која активно учествује у међу- народној сарадњи, истичући сарадњу са европским агенцијама је Србија. Наиме, поставља се оправдано питање ефикасности са- радње Србије са европским агенцијама у сузбијању организованог криминалитета, усклађености националног оквира са европским тековинама, што представља и циљ истраживања у овом раду. У складу са тим, аутор кроз стручно-критичку анализу норматив- них решења, резултата практичне примене и валидна теоријска гледишта, анализира предметну проблематику са следећих аспе- ката: прво, уводна разматрања; друго, ефикасност финансијских истрага и акциони план за поглавље 23; треће, сарадња Србије са европским агенцијама у сузбијање организованог криминала и реформа нормативног оквира; четврто, закључна разматрања.sr
dc.language.isosrsr
dc.language.isoensr
dc.publisherБеоград : Министарство унутрашњих послова Републике Себијеsr
dc.rightsopenAccesssr
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
dc.sourceБезбедностsr
dc.subjectorganized crimesr
dc.subjectEuropean agenciessr
dc.subjectconfiscation of illegal assetssr
dc.subjectorganizovani kriminalsr
dc.subjectEvropske agencijesr
dc.subjectoduzimanje nezakonito stečene imovinesr
dc.titleSuppression Of Organized Crime and Serbia’s Accession to the European Unionsr
dc.titleСузбијање организованог криминалитета и приступање Србије Европској унији
dc.typearticlesr
dc.rights.licenseBY-NDsr
dc.citation.volume64
dc.citation.issue1
dc.citation.spage5
dc.citation.epage32
dc.identifier.doi10.5937/bezbednost2201005C
dc.identifier.fulltexthttp://jakov.kpu.edu.rs/bitstream/id/6009/bitstream_6009.pdf
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record