Now showing items 1-19 of 19

   Titles
   Conference Journal / VII International Conference Road Safety in Local Community, Donji Milanovac, April 19-21, 2012. [1]
   Crime in Serbia and instruments of state response : thematic collection of papers. 1 [1]
   Sprečavanje i suzbijanje savremenih oblika kriminaliteta : zbornik radova [1]
   Sprečavanje i suzbijanje savremenih oblika kriminaliteta : zbornik radova. 2 [1]
   Зборник радова / VII међународна конференција Безбедност саобраћаја у локалној заједници, Доњи Милановац, 19.-21. април 2012. [1]
   Криминалистичко-форензичка обрада места кривичних догађаја : тематски зборник радова [1]
   Криминалистичко-форензичка обрада места кривичних догађаја : тематски зборник радова. 2 [1]
   Криминалитет у Србији и инструменти државне реакције : тематски зборник радова. 1 [1]
   Насиље у Србији : облици, чиниоци, контрола : тематски зборник радова. Део 1 [1]
   Насиље у Србији : облици, чиниоци, контрола : тематски зборник радова. Део 2 [1]
   Национална безбедност Републике Србије и безбедносне интеграције : тематски зборник радова [1]
   Полиција у функцији заштите људских права : тематски зборник радова [1]
   Положај и улога полиције у демократској држави : тематски зборник радова [1]
   Примена форензичких метода у криминалистици : тематски зборник радова [1]
   Спречавање и сузбијање савремених облика криминалитета : зборник радова. 4 [1]
   Спречавање и сузбијање савремених облика криминалитета : тематски зборник радова. 5 [1]
   Структура и функционисање полицијске организације : традиција, стање и перспективе, Tематски зборник радова. 3 [1]
   Транзиција и економски криминал : тематски зборник радова [1]
   Транзиција и економски криминал. 2 : тематски зборник радова [1]