Show simple item record

Примена термовизијских камера у детекцији криминала

dc.creatorKesić, Tanja
dc.creatorBjelovuk, Ivana
dc.date.accessioned2022-01-27T12:49:31Z
dc.date.available2022-01-27T12:49:31Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn0353-7919
dc.identifier.issn1820-7804
dc.identifier.urihttp://jakov.kpu.edu.rs/handle/123456789/1292
dc.description.abstractThe application of thermal imaging cameras in crime detection has raised the question of the legality of their use, as well as the procedural value of thus obtained information. With regard to these questions, the standpoint of the U.S. court practice has shown diametrically opposite views. The earliar U.S. courts rulings took the position that the application of thermal imaging cameras was not subject to the fulfillment of any particular conditions and that it was encompassed by police discretionary decisions. The position of later rulings was that the application of new technologies, including thermal imaging cameras, was subject to basic conditions required for searching, i.e. mandatory obtaining of the court order with the purpose of protecting the right to privacy. As the application of thermal imaging cameras in the Republic of Serbia is prescribed neither by laws nor by by-laws, it could be governed by general regulations on the use of technical means in implementing operational tactical measures and actions, as well as gathering of evidence. Therefore, thermal imaging cameras might be used in police actions, such as police observation, covert surveillance and recording. In the course of covert surveillance and recording, as part of theevidence gathering process, the use of thermal imaging cameras would be regulated by the same conditions by which the undertaken actions are regulated. Since the possibility of the application of thermal imaging cameras while performing police observation is not explicitly provided for, dilemmas with regard to their use still remain, as well as the issues concerning their procedural value.sr
dc.description.abstractПримена термовизијских камера у детекцији криминала отворила је питање законитости њихове употребе и процесног значаја тако добијених информација. У одговору на ова питања пракса америчких судова заузимала је дијаметрално супротстављена гледишта. Старије пресуде америчких судова су полазиле од схватања да примена термовизијских камера не подлеже испуњавању никаквих посебних услова и да потпада под полицијско дискреционо одлучивање. Касније пресуде заузимају став да примена нових технологија, па и термовизијских камера, подлеже основним условима који се траже за претресање, односно обавезном прибављању судске наредбе, а све у циљу заштите права на приватност. Примена термовизијских камера у Републици Србији није прописана ниједним законом или подзаконским актом, већ би се могла подвести под опште одредбе о употреби техничких средстава при спровођењу оперативно-тактичких мера и радњи и доказних радњи. Као радње при чијем спровођењу би могло доћи до употребе термовизијских камера издвајају се полицијско опажање и тајно праћење и снимање. Приликом примене тајног праћења и снимања, као посебне доказне радње, примена термовизијских камера била би уређена под истим условима под којима се и сама радња предузима. Дилеме постоје код примене термовизијских камера при спровођењу полицијског опажања, будући да та могућност није експлицитно предвиђена, а тиме је остало без одговора и питање њиховог процесног значаја.sr
dc.language.isosrsr
dc.language.isoensr
dc.publisherNiš : Univerzitet u Nišusr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/179045/RS//sr
dc.rightsrestrictedAccesssr
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceTeme : časopis za društvene nauke/journal for social sciencessr
dc.subjectthermal imaging camerassr
dc.subjectcrime detectionsr
dc.subjectprivacysr
dc.subjecttermovizijske kameresr
dc.subjectdetekcija kriminalasr
dc.subjectprivatnostsr
dc.titleApplication of thermal imaging cameras in crime detectionsr
dc.titleПримена термовизијских камера у детекцији криминалаsr
dc.typearticlesr
dc.rights.licenseBY-NC-NDsr
dc.citation.volume53
dc.citation.issue4
dc.citation.spage997
dc.citation.epage1011
dc.identifier.doi10.22190/TEME191014059K
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record