Show simple item record

Characteristics of Illegal Laboratories for Marijuana Production in Serbia

dc.creatorОташевић, Божидар
dc.creatorКоларевић, Даг
dc.date.accessioned2020-11-02T11:54:31Z
dc.date.available2020-11-02T11:54:31Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn0409-2953
dc.identifier.urihttp://jakov.kpu.edu.rs/handle/123456789/1221
dc.description.abstractМарихуана се производи у готово свим земљама на свету, што је чини најзаступљенијом илегалном дрогом на светском нарко-тржишту. Број лабораторија које су последњих година откривене у нашој земљи један је од потенцијалних показатeља све већег ширења домаће производње марихуане у лабораторијски контролисаним условима. Циљ рада је утврдити распрострањеност и карактеристике илегалних лабораторија за производњу марихуане у затвореном простору. Узорком је обухваћено 136 илегалних лабораторија за унутрашњи узгој марихуане које су откривене у Србији (без Косова и Метохије) у периоду од 1. 1. 2013. до 30. 6. 2019. године. У раду је дат приказ распрострањености лабораторија и њихових основних карактеристика у погледу локације, производних капацитета, квалитета опреме, броја ухапшених лица и количине заплењеног новца и оружја. Од укупног броја откривених лабораторија 80,9% било је инсталирано у градским срединама, а 8,1% било je опремљено висoкопрофесионалном опремом. У тим „професионалним“ лабораторијама пронађена је највећа количина оружја у нелегалном поседу. У откривеним лабораторијама ухапшено је укупно 196 лица, просечне старости 38±10 година. Аутори се нису бавили детаљном анализом количине заплењене дроге због непостојања стандардизованих образаца за извештавање. Заплењена дрога се налазила у различитим фазама процеса производње, у појединим извештајима је пријављено одузимање целих биљака различитих величина, а у некима количина сирове и/или осушене дроге изражена у килограмима. Пошто су доступни подаци о производњи канабиса издељени, нестандардизовани и обично научно неутемељени, аутори сматрају да је тренутно немогуће проценити укупну производњу канабиса у Србији са дозом научно засноване прецизности која би била задовољавајућа за практичне сврхе.sr
dc.description.abstractMarijuana is produced in almost every country in the world, what makes it the most prevalent illegal drug in the global drug market. The number of laboratories that have been discovered in our country in recent years is one of the potential indicators of the increasing expansion of domestic marijuana production under laboratory-controlled conditions. The aim of this study is to determine the prevalence and characteristics of illegal indoor marijuana production laboratories. The sample included 136 illegal marijuana cultivation laboratories discovered in Serbia (excluding Kosovo and Metohija) in the period from 01.01.2013. to 30.06. 2019. The paper presents the distribution of laboratories and their basic characteristics in terms of location, production capacity, quality of equipment, number of arrested persons and the quantity of money and weapons seized. Out of the total number of detected laboratories, 80.9% were installed in urban areas, 8.1% were equipped with highly professional equipment and it was in these "professional" laboratories that the largest quantity of illegal weapons was found. A total of 196 people, of average age of 38 (+/- 10) years, were arrested in discovered labs. The authors did not engage in a detailed analysis of the quantity of drug seizure due to the lack of standardized reporting forms. The seized drug was at different stages of the production process, with seizures of whole plants of different sizes reported in some reports, the amount of raw and / or dried drug being expressed in kilograms. Because available cannabis production data is isolated, non-standardized and usually scientifically unsubstantiated, the authors find it currently impossible to estimate overall cannabis production in Serbia with precise data that would be satisfactory for practical purposes.en
dc.language.isosrsr
dc.language.isoensr
dc.publisherБеоград : Министарство унутрашњих послова Републике Србијеsr
dc.rightsopenAccesssr
dc.sourceБезбедност : часопис Министарства унутрашњих послова Републике Србијеsr
dc.subjectmarihuanasr
dc.subjectilegalna proizvodnjasr
dc.subjectunutrašnji uzgojsr
dc.subjectlaboratorijesr
dc.subjectmarijuanasr
dc.subjectillegal productionsr
dc.subjectindoor cultivationsr
dc.subjectlaboratoriessr
dc.titleКарактеристике илегалних лабораторија за производњу марихуане у Србијиsr
dc.titleCharacteristics of Illegal Laboratories for Marijuana Production in Serbiaen
dc.typearticlesr
dc.rights.licenseBY-SAsr
dcterms.abstractOtašević, Božidar; Kolarević, Dag; Karakteristike ilegalnih laboratorija za proizvodnju marihuane u Srbiji; Цхарацтеристицс оф Иллегал Лабораториес фор Маријуана Продуцтион ин Сербиа; Цхарацтеристицс оф Иллегал Лабораториес фор Маријуана Продуцтион ин Сербиа;
dc.citation.volume62
dc.citation.issue2
dc.citation.spage5
dc.citation.epage27
dc.citation.rankM51~
dc.identifier.doi10.5937/bezbednost2002005O
dc.identifier.fulltexthttp://jakov.kpu.edu.rs/bitstream/id/5491/bitstream_5491.pdf
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record