Show simple item record

Феноменологија парамилитаризма – прилог превазилажењу терминолошких дилема језика безбедносних наука

dc.creatorMijalković, Saša
dc.creatorĐorđević, Marko
dc.date.accessioned2020-10-26T09:51:01Z
dc.date.available2020-10-26T09:51:01Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn0409-2953
dc.identifier.urihttp://jakov.kpu.edu.rs/handle/123456789/1214
dc.description.abstractIn addition to national and international armies - armed forces of states and alliances, paramilitary armed formations (the so-called paramilitary) play aprominent role in contemporary international and non-international armed conflicts. They are made up of so-called voluntary fighters (patriots, contracts), i.e. mercenaries or “looters“ (so-called war dogs) within armed formations that are not officially part of, and most often not under the command, of regular armed forces. As a rule, they are formed, armed, equipped, trained, paid and controlled by certain political centers of power - foreign governments and intelligence, hostile political emigration, political parties, criminal and other extremist (pseudo-patriotic, nationalist and para-religious) organizations (the so-called warlords) for whose account the paramilitary formations occupied part of the territory of the sovereign state in which the armed conflict took place and established power on it. They are often associated with numerous war crimes, terrorist attacks and robberies. Since the terms ’warlords’, ’paramilitary’, ’mercenaries’, and ’war dog’ are oftenincorrectly usedin everyday communication of media, public and even scholars, this paper attempts to conceptualize and make a clear distinction between these phenomena.en
dc.description.abstractОсим националних и међународних војски – оружаних снага држава и савеза држава, у савременим међународним и немеђународним оружаним сукобима све значајнију улогу узимају паравојне оружане формације (тзв. паравојске). Њих чине тзв. добровољни борци (патриоте, уговорци), односно плаћеници или „пљачкаши“ (тзв. пси рата) који су део наоружаних формација које званично нису у саставу, а најчешће ни под командом регуларних оружаних снага. Паравојске по правилу формирају, наоружавају, опремају, обучавају, плаћају и контролишу извесни политички центри моћи – иностране владе и обавештајне службе, непријатељска политичка емиграција, политичке партије, криминалне и друге екстремистичке (псеудопатриотске, националистичке и параверске) организације (тзв. господари рата) за чији рачун су паравојне формације и заузеле део територије суверене државе у којој се одвија оружани конфликт и на њој „успоставиле власт“. За њих се неретко везују бројни ратни злочини, терористички напади и пљачке. Како се у животу, а неретко и у теорији безбедности не разликују и погрешно употребљавају термини „господари рата“, „паравојске“, плаћеници и „пси рата“, у раду је учињен покушај појмовног одређења и дистанцирања ових појава.sr
dc.language.isosrsr
dc.language.isoensr
dc.publisherБеоград : Министарство унутрашњих послова Републике Србијеsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/179045/RS//sr
dc.rightsopenAccesssr
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceБезбедностsr
dc.subjectarmedconflictsr
dc.subject’warlords’sr
dc.subjectparamilitary formationssr
dc.subjectmercenariessr
dc.subject’war dogs’sr
dc.subjectLanguage of the Security Sciencessr
dc.subjectoružani sukobsr
dc.subject"gospodari rata"sr
dc.subjectparavojne formacijesr
dc.subjectplaćenicisr
dc.subject"psi rata"sr
dc.subjectjezik bezbednosnih naukasr
dc.titlePhenomenology of Paramilitarism – Contribution to Overcoming the Terminological Dilemmas of the Language of Security Sciencesen
dc.titleФеноменологија парамилитаризма – прилог превазилажењу терминолошких дилема језика безбедносних наукаsr
dc.typearticlesr
dc.rights.licenseBY-NC-NDsr
dcterms.abstractЂорђевић, Марко; Мијалковић, Саша; Fenomenologija paramilitarizma – prilog prevazilaženju terminoloških dilema jezika bezbednosnih nauka;
dc.citation.volume62
dc.citation.issue1
dc.citation.spage65
dc.citation.epage83
dc.citation.rankM51~
dc.identifier.doi10.5937/bezbednost2001065M
dc.identifier.fulltexthttp://jakov.kpu.edu.rs/bitstream/id/4967/bitstream_4967.pdf
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record