Show simple item record

Condition analysis of road safety in local goverments in depending of the demographic characteristics, economic standards of population and vehicles age

dc.creatorНешић, Миладин
dc.creatorСубошић, Дане
dc.creatorРосић, Мирослав
dc.creatorФилиповић, Филип
dc.creatorАрсов, Небојша
dc.date.accessioned2020-04-27T12:55:59Z
dc.date.available2020-04-27T12:55:59Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.isbn978-86-7020-345-7
dc.identifier.urihttp://jakov.kpu.edu.rs/handle/123456789/1155
dc.description.abstractАнализа стања безбедности саобраћаја је део праћења стања безбедности саобраћаја које доприноси успостављању система безбедности саобраћаја и управљању безбедношћу саобраћаја на одређеном подручју. Са аспекта демографских обележја у раду је извршена анализа вредности релативних показатеља који узимају у обзир број становника. Такође, анализирана је и вредност пондерисаног јавног ризика у зависности од старости становништва. Анализа стања безбедности саобраћаја из угла економског стандарда становништва, вршена је поређењем индекса развијености локалних самоуправа и вредности пондерисаног јавног ризика, са полазном хипотезом да подручје које има неповољнију позицију са аспекта економског стандарда становништва има и неповољнију позицију посматрано са аспекта безбедности саобраћаја. У оквиру анализе безбедности саобраћаја у зависности од старости возила, анализиран је утицај просечне старости возног парка и проценат младих путничких аутомобила у односу на вредност пондерисаног јавног ризика.sr
dc.description.abstractCondition analysis of road safety is a part of the monitoring of road safety which contributes to establishing a system of road safety and road safety management in the given area. Regarding demographic characteristics of the paper has analyzed the values of relative indicators that take into consideration the number of inhabitants. Also, has been analyzed the value of public risk weighted depending on the age of the population. Condition analysis of road safety from the point of economic standards of the population, was used to compare the development index of local governments and weighted public risk values, with the starting hypothesis that the area has a bad situation in terms of the economic standard of the population has a bad situation from the aspect of road safety. The analysis of road safety, depending on the vehicle age, the influence of the average age of the fleet and the percentage of young passenger cars in relation to the value of weighted public risk.en
dc.language.isosrsr
dc.publisherБеоград : Криминалистичко-полицијска академијаsr
dc.rightsopenAccesssr
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.sourceЗборник радова . Књ. 1 / XI међународна конференција Безбедност саобраћаја у локалној заједници, Врњачка Бања, 13. - 16. април 2016.sr
dc.subjectdemografska obeležjasr
dc.subjectekonomski standardsr
dc.subjectstarost vozilasr
dc.subjectbezbednost saobraćajasr
dc.subjectdemographic characteristicssr
dc.subjecteconomic standardsr
dc.subjectage of the vehiclesr
dc.subjectroad safetysr
dc.titleАнализа безбедности саобраћаја у локалним самоуправама у зависности од демографских обележја, економског стандарда становништва и старости возилаsr
dc.titleCondition analysis of road safety in local goverments in depending of the demographic characteristics, economic standards of population and vehicles ageen
dc.typeconferenceObjectsr
dc.rights.licenseBYsr
dcterms.abstractSubošić, Dane; Arsov, Nebojša; Filipović, Filip; Rosić, Miroslav; Nešić, Miladin; Analiza bezbednosti saobraćaja u lokalnim samoupravama u zavisnosti od demografskih obeležja, ekonomskog standarda stanovništva i starosti vozila;
dc.citation.spage111
dc.citation.epage120
dc.description.otherConference Journal. Vol. 1 /XI International Conference Road Safety in Local Community, Vrnjačka Banja, April 13 - 16, 2016.sr
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_jakov_1155
dc.identifier.fulltexthttp://jakov.kpu.edu.rs/bitstream/id/4877/Analiza.pdf
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record