Show simple item record

Brief review of novelties in the Serbian police law

dc.creatorНикач, Жељко
dc.creatorЛештанин, Бранко
dc.date.accessioned2020-03-30T14:07:12Z
dc.date.available2020-03-30T14:07:12Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn0409-2953
dc.identifier.urihttp://jakov.kpu.edu.rs/handle/123456789/1068
dc.description.abstractНови Закон о полицији иако носи такав назив и регулише организацију Полиције и комплементарна питања, не односи се само на полицију. Закон је уредио битне појединости из домена државне управе у области унутрашњих послова и организацију МУП-а у целини, његове надлежности и права и обавезе свих запослених у Министарства. Закон је такође увео нека нова полицијска овлашћења, осавременио већ постојећа и увео новине у области употребе средстава принуде. Радноправне одредбе детаљно регулишу рад, радне односе, организацију процеса рада и друга питања из ове области. Посебна пажња у закону посвећена је јачању морала, интегритета запослених у Министарству и борби против корупције. Нови Закон о полицији је класичан тип нормативноправног акта о полицији али уз значајно осавремењена решења која стављају акценат на: поштовање и заштиту људских - мањинских права и грађанских слобода, нове елементе полицијске етике, управљање људским ресурсима, конкурсе у радним односима, механизме борбе против корупције и јачање интегритета и контролу рада свих запослених у МУП-у. Своју пуну примену, као и сваки други системски пропис, овај закон доживеће доношењем свих подзаконских аката који ће ближе уредити поједине области.sr
dc.description.abstractThe new law on police pertains to significant details of the state administration, and although the title is the Police Act, it does not only apply to police work, the organization of the police and the rights and obligations of police officers. The law regulates the organization of the whole MoI, its jurisdiction, the rights and obligations of all employees in the MoI. The law also introduced a number of new police powers, modernized the existing ones and introducing innovations in the field of the use of force. There are also provisions pertaining to employment and labor issues, organization of work, and other issues in this field. Special attention was paid to strengthening ethics, integrity and anti-corruption. The new Police Act is a classic type of act аbout police with some modern solutions that have put the emphasis on the respect and protection of human and minority rights and freedoms, new elements of police ethics, human resource management, competition in labor relations, mechanisms of combating corruption and strengthening integrity and control of the work of all employees in the MoI. Its full implementation, like that of any other system law, will ensue following the adoption of bylaws that will regulate certain areas.en
dc.language.isosrsr
dc.publisherБеоград : Министарство унутрашњих послова Републике Србијеsr
dc.relationКриминалистичко-полицијска академија у Београду, Пројекат „Управљање полицијском организацијом у спречавању и сузбијању претњи безбедности у Републици Србији“, 2015−2019sr
dc.rightsopenAccesssr
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/
dc.sourceБезбедностsr
dc.subjectZakon o policijisr
dc.subjectpolicijasr
dc.subjectpolicijske mere i radnjesr
dc.subjectpolicijska ovlašćenjasr
dc.subjectkontrola rada i radni odnosisr
dc.subjectPolice Actsr
dc.subjectpolicesr
dc.subjectpolice measures and actionssr
dc.subjectpolice powerssr
dc.subjectcontrol of the police work and the MoI and labor relationssr
dc.titleКратак осврт на новеле у Закону о полицијиsr
dc.titleBrief review of novelties in the Serbian police lawen
dc.typearticlesr
dc.rights.licenseBY-NDsr
dcterms.abstractNikač, Željko; Leštanin, Branko; Kratak osvrt na novele u Zakonu o policiji;
dc.citation.volume58
dc.citation.issue1
dc.citation.spage104
dc.citation.epage128
dc.citation.rankM52
dc.identifier.doi10.5937/bezbednost1601104N
dc.identifier.fulltexthttp://jakov.kpu.edu.rs/bitstream/id/4597/bitstream_4597.pdf
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record