Show simple item record

Geo-spatial and time distribution of criminal offenses in the Zrenjanin police office 2009-2018.

dc.creatorМилојковић, Бобан
dc.creatorПетровић, Јован М.
dc.date.accessioned2020-03-24T12:00:08Z
dc.date.available2020-03-24T12:00:08Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn0409-2953
dc.identifier.urihttp://jakov.kpu.edu.rs/handle/123456789/1044
dc.description.abstractРазбојништво представља једно од кривичних дела са високим степеном опасности по живот и тело оштећеног, а свакако најнасилније и најопасније из групе имовинских кривичних дела. Разбојништво представља деликт чији негативан утицај као и карактеристике учинилаца приморавају целокупан систем безбедности да против овог феномена делује проактивно. Једна од претпоставки успешног деловања полиције против наведеног деликта јесте геоинформациона (аналитичка) подршка одлучивању у планирању и организовању свакодневних безбедносних задатака. У вези с тим, у раду су презентоване могућности мапирања криминала уз ослонац на ГИС технологије као један од сегмената полицијскообавештајног модела. У раду су презентовани резултати истраживања геопросторне и временске дистрибуције кривичног дела разбојништва на територији Полицијске управе у Зрењанину, који се огледају у идентификацији и анализи криминалних жаришта („хот-спотова“), анализи услова и узрока настанка третираног вида имовинског криминала, предвиђању његовог будућег извршења и долажењу до информмација потребних за осмишљавање и примену најефикаснијих превентивних, проактивних и репресивних криминалистичких мера. Примена тако осмишљених мера нужно води ка ефективнијој и ефикаснијој употреби расположивих полицијских ресурса.sr
dc.description.abstractRobbery is a crime with a high level of life threat and bodily harm to a damaged party, and certainly the most violent and dangerous property crime. Robbery is a delict whose negative impact as well as the characteristics of the perpetrators compel the whole security system to act proactively against this phenomenon. One of the preconditions for successful police action against this phenomenon is geoinformational (analytical) decision-making support in planning and organizing daily security tasks (GIS). In this regard, the paper presents the possibilities of crime mapping based on GIS technologies as a component of the Police Intelligence Model. The obtained results of the study of geospatial and temporal distribution of the robberies in the territory of Zrenjanin police directorate are reflected in the identification and analysis of hotspots, analysis of conditions and causes of the treated type of property crime, prediction of its future manifestation and access to information needed to design and implement the most effective preventive, proactive and repressive criminalistics measures. The implementation of these measures necessarily leads to a more efficient and effective use of available police resources.en
dc.language.isosrsr
dc.publisherБеоград : Министарство унутрашњих послова Републике Србијеsr
dc.rightsopenAccesssr
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/
dc.sourceБезбедностsr
dc.subjectimovinski deliktisr
dc.subjectoblikovanje kriminalnog ponašanjasr
dc.subjectgeoprostorsr
dc.subjectGISsr
dc.subjectkriminalno žarištesr
dc.subjectpreventivno i proaktivno postupanje policijesr
dc.subjectproperty crimessr
dc.subjectcriminal behavior shapingsr
dc.subjectgeospatialsr
dc.subjectcriminal focussr
dc.subjectpreventive and proactive police behaviosr
dc.titleГеопросторна и временска дистрибуција кривичних дела разбојништва на територији Полицијске управе у Зрењанину 2009–2018.sr
dc.titleGeo-spatial and time distribution of criminal offenses in the Zrenjanin police office 2009-2018.en
dc.typearticlesr
dc.rights.licenseBY-NDsr
dcterms.abstractPetrović, Jovan M.; Milojković, Boban; Geoprostorna i vremenska distribucija krivičnih dela razbojništva na teritoriji Policijske uprave u Zrenjaninu 2009–2018.;
dc.citation.volume61
dc.citation.issue3
dc.citation.spage5
dc.citation.epage31
dc.citation.rankM51
dc.identifier.doi10.5937/bezbednost1903005M
dc.identifier.fulltexthttp://jakov.kpu.edu.rs/bitstream/id/4522/bitstream_4522.pdf
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record