Show simple item record

Implementation of the risk theory to the law on prevention of family violence

dc.creatorСубошић, Дане Р.
dc.creatorСтевановић, Обрад М.
dc.date.accessioned2020-01-20T13:37:25Z
dc.date.available2020-01-20T13:37:25Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1820-4589
dc.identifier.urihttp://jakov.kpu.edu.rs/handle/123456789/1004
dc.description.abstractДоношењем актуелног Закона о спречавању насиља у породици, у Републици Србији је створен одговарајући правни оквир за делотворније и ефикасније превазилажење бројних проблема у заштити жртава тог насиља. Као кључни инстру- мент њихове заштите, тим законом су прописане хитне мере које могућем учиниоцу насиља у породици може изређи надлежни полицијски службеник – када у поступку процене ризика установи да од тог насиља постоји непосредна опасност. Полазећи од тога да је процена ризика једна од процесних фаза управљања ризиком и од тога да се хитне мере могу сматрати једним од начина третмана ризика, радом се проблематузује питање: да ли су, у ком обиму и на који начин, ти елементи теорије управљања ризи- ком имплементирани у Закон о спречавању насиља у породици? Тако усмереним ис- траживањем, идентификовани су и у раду научно описани теоријски и релевантним стандардом утврђени елементи процене и третмана ризика који јесу и који нису, екс- плицитно или имплицитно, имплементирани у актуелни Закон о спречавању насиља у породици. На тај начин, радом се указује на потребу и на могућност унапређења док- трине и праксе спречавања и сузбијања те врсте насиља у Републици Србији.sr
dc.description.abstractBy adopting the current Law on Prevention of Family Violence, in the Republic of Serbia has created an adequate legal framework to effectively and efficiently overcome the numerous problems in the protection of the victims of that violence. As a key instrument for their protection, this law prescribes urgent measures that can be imposed by the competent police officer to the possible perpetrator of family violence - when in the risk assessment process he establishes that there is an imminent danger from that violence. Based on the fact that risk assessment is one of the process stages of risk management and that urgent measures can be considered as a way of treating risks, the paper deals with questions: whether, to what extent and in what way, these elements of the theory of risk management implemented in the Law on Prevention of Family Violence? The synthesis of the results of the conducted research has determined that the key elements of the assessment and treatment of risks, as a theoretical and relevant standard of the identified risk management phases, have been implemented to a significant extent but not fully, explicitly or implicitly in the current Law on Prevention of Family Violence. In addition, the key elements of risk management that are implemented in the Law are: 1) risk assessment, as a procedure and document (explicit); and 2) noun (concept), identification, analysis, evaluation and risk treatment (implicitly). As risk treatment methods, the reduction, transfer, avoidance and risk control are implemented in the Law. As elements of risk assessment and treatment that are not implemented in the Law, the following are indicated: 1) the use of quantitative and semi-qualitative risk analysis, 2) determining the type and severity of possible consequences of risks, the likelihood of its occurrence and its overall level, 3) determining the risk threshold, and 4) prioritization of treatment of unacceptable risks.en
dc.language.isosrsr
dc.publisherНови Сад : Култура – Полис ; Београд : Институт за европске студијеsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Integrated and Interdisciplinary Research (IIR or III)/47023/RS//sr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/179045/RS//sr
dc.rightsopenAccesssr
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.sourceКултура полиса : часопис за неговање демократске политичке културеsr
dc.subjectnasilje u porodicisr
dc.subjectprevencijasr
dc.subjectzakonisr
dc.subjectfamily violencesr
dc.subjectpreventionsr
dc.subjectlawsr
dc.titleИмплеменација теорије ризика у Закон о спречавању насиља у породициsr
dc.titleImplementation of the risk theory to the law on prevention of family violenceen
dc.typearticlesr
dc.rights.licenseBYsr
dcterms.abstractStevanović, Obrad M.; Subošić, Dane R.; Implemenacija teorije rizika u Zakon o sprečavanju nasilja u porodici;
dc.citation.volume15
dc.citation.issue35
dc.citation.spage319
dc.citation.epage330
dc.citation.rankM51
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_jakov_1004
dc.identifier.fulltexthttp://jakov.kpu.edu.rs/bitstream/id/4414/bitstream_4414.pdf
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record