Питања и коментаре очекујемо на : Запажања
или на мејл: jakov@kpu.edu.rs