Now showing items 2290-2309 of 2722

   Titles
   Značaj međunarodne saradnje zemalja Dunavskog regiona za razvoj i bezbednost Srbije i Evrope - pravni i geopolitički aspekti [1]
   Značaj prevencije u otklanjanju i smanjenju rizika tehničko-tehnoloških nesreća - udesa u proizvodnji eksplozivnih materija [1]
   Znanje učenika srednjih škola u Beogradu kao element spremnosti za reagovanje na poplave [1]
   Znanstvena izhodišča, zanesljivost in veljavnost tehnik za ugotavljanje besednega zavajanja [1]
   Zoran Stojanović i Dragana Kolarić: Krivičnopravno suzbijanje organizovanog kriminaliteta, terorizma i korupcije, Pravni fakultet, Beograd, 2015 [prikaz knjige] [1]
   Zoran Đurđević, Dag Kolarević, Zvonimir Ivanović, Boban Milojković: Kriminalističko profilisanje, Izdanje Kriminalističko-policijske akademije, Beograd, 2012 [1]
   Zoran Đurđević, Nenad Radović: Criminalistics operations [1]
   Zoran Đurđević, Nenad Radović: Kriminalistička operativa [1]
   Žarko Braković, Tomislav Radović: Žandarmerija u Srbiji (kroz zakone i druge propise), 'Obeležja', Beograd, 2011 [1]
   Želimir Kešetović: Krizni menadžment [1]
   Željko Mojsilović: Terorizam i pregovaranje, Centar za krizni menadžment, Beograd, 2009 [1]
   Žene u akademskoj profesiji i muška dominacija [1]
   Žene u policijskoj profesiji i osvrt na stanje u srpskoj policiji [1]
   Žene u policijskoj profesiji: vertikalna pokretljivost i integracija - studija slučaja policijske uprave Beograda, MUP RS [1]
   Žene u sistemu policijskog obrazovanja stanje i perspektiva ženskih ljudskih prava [1]
   Žene, profesura i nejednake mogućnosti [1]
   Ženska ljudska prava u svetlu konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena - CEDAW [1]
   Žrtve porodičnog nasilja u Srbiji [1]
   Đorđe Ignjatović, Kriminologija [1]
   Đorđe Ignjatović: Teorije u kriminologiji, Beograd, 2009 [1]