Субошић, Дане

Link to this page

Authority KeyName Variants
394aa41d-aa52-478d-8ad5-f4e4f78a79f8
 • Субошић, Дане (28)
 • Субошић, Дане Р. (1)
Projects
Development of Institutional Capacities, Standards and Procedures for Fighting Organized Crime and Terrorism in Climate of International Integrations Kosovo and Metohija Between National Identity and Eurointegrations
Effects of the Applied Physical Activity to Locomotor, Metabolic, Psycho-Social and Educational Status of the Population of the Republic of Serbia Криминалистичко-полицијскa академијa, Београд, Пројекат: „Структура и функционисање полицијске организације – традиција, стање и перспективе “, 2012-2014
Криминалистичко-полицијска академија у Београду, Пројекат „Структура и функционисање полицијске организације ‒ традиција, стање и перспективе“, 2012–2014. Криминалистичко-полицијска академија у Београду, Пројекат „Управљање полицијском организацијом у спречавању и сузбијању претњи безбедности у Републици Србији “, 2015–2019
Криминалистичко-полицијска академија у Београду, Пројекат „Управљање полицијском организацијом у спречавању и сузбијању претњи безбедности у Републици Србији “, 2015–2019.

Author's Bibliography

Дисперзија хемијских средстава у полицијској пракси сузбијања грађанских нереда

Субошић, Дане; Јаћимовски, Стево; Јованов, Горан

(Бања Лука : Универзитет у Бањој Луци, Факултет безбједносних наука, 2022)

TY - JOUR
AU - Субошић, Дане
AU - Јаћимовски, Стево
AU - Јованов, Горан
PY - 2022
UR - http://jakov.kpu.edu.rs/handle/123456789/1405
AB - Циљ истраживања је одређивање просторне и временске кон-
центрације хемијских средстава (конкретно – ортохлорбензилиденмалоно-
нитрил – corson & stought (CS)) у полицијској пракси сузбијања грађанских
нереда, у зависности од метеоролошких услова и доба дана. Истраживање је
реализовано коришћењем Гаусове методе дисперзије аерополутаната. Ре-
зултатима истраживања, дошло се до закључака о даљинама (у метрима) и
трајању (у секундама) употребе хемијских средстава у повољним, средњим
и неповољним метеоролошким условима, као и условима одређеним добом
дана, како у урбаној тако и у руралној средини. На основу тих закључака до-
шло се до препорука за руковођење и тактику ангажовања полицијских једи-
ница у ситуацијама у којима долази до употребе хемијских средстава. Осим
тога, идентификоване су и препоруке за будућа истраживања у овој области.
PB - Бања Лука : Универзитет у Бањој Луци, Факултет безбједносних наука
PB - Београд : Криминалистичко-полицијски универзитет
T2 - Журнал за безб(ј)едност и криминалистику
T1 - Дисперзија хемијских средстава у полицијској пракси сузбијања грађанских нереда
VL - 4
IS - 1
SP - 33
EP - 54
DO - 10.5937/zurbezkrim2201033S
ER - 
@article{
author = "Субошић, Дане and Јаћимовски, Стево and Јованов, Горан",
year = "2022",
abstract = "Циљ истраживања је одређивање просторне и временске кон-
центрације хемијских средстава (конкретно – ортохлорбензилиденмалоно-
нитрил – corson & stought (CS)) у полицијској пракси сузбијања грађанских
нереда, у зависности од метеоролошких услова и доба дана. Истраживање је
реализовано коришћењем Гаусове методе дисперзије аерополутаната. Ре-
зултатима истраживања, дошло се до закључака о даљинама (у метрима) и
трајању (у секундама) употребе хемијских средстава у повољним, средњим
и неповољним метеоролошким условима, као и условима одређеним добом
дана, како у урбаној тако и у руралној средини. На основу тих закључака до-
шло се до препорука за руковођење и тактику ангажовања полицијских једи-
ница у ситуацијама у којима долази до употребе хемијских средстава. Осим
тога, идентификоване су и препоруке за будућа истраживања у овој области.",
publisher = "Бања Лука : Универзитет у Бањој Луци, Факултет безбједносних наука, Београд : Криминалистичко-полицијски универзитет",
journal = "Журнал за безб(ј)едност и криминалистику",
title = "Дисперзија хемијских средстава у полицијској пракси сузбијања грађанских нереда",
volume = "4",
number = "1",
pages = "33-54",
doi = "10.5937/zurbezkrim2201033S"
}
Субошић, Д., Јаћимовски, С.,& Јованов, Г.. (2022). Дисперзија хемијских средстава у полицијској пракси сузбијања грађанских нереда. in Журнал за безб(ј)едност и криминалистику
Бања Лука : Универзитет у Бањој Луци, Факултет безбједносних наука., 4(1), 33-54.
https://doi.org/10.5937/zurbezkrim2201033S
Субошић Д, Јаћимовски С, Јованов Г. Дисперзија хемијских средстава у полицијској пракси сузбијања грађанских нереда. in Журнал за безб(ј)едност и криминалистику. 2022;4(1):33-54.
doi:10.5937/zurbezkrim2201033S .
Субошић, Дане, Јаћимовски, Стево, Јованов, Горан, "Дисперзија хемијских средстава у полицијској пракси сузбијања грађанских нереда" in Журнал за безб(ј)едност и криминалистику, 4, no. 1 (2022):33-54,
https://doi.org/10.5937/zurbezkrim2201033S . .

Поступање полиције по наредбама и замолницама надлежних субјеката

Милидраговић, Драган; Субошић, Дане; Милић, Ненад

(Бања Лука : Универзитет у Бањој Луци, Факултет безбједносних наука, 2019)

TY - JOUR
AU - Милидраговић, Драган
AU - Субошић, Дане
AU - Милић, Ненад
PY - 2019
UR - http://jakov.kpu.edu.rs/handle/123456789/1070
AB - Полиција поред полицијских послова таксативно набројаних
у чл. 30, ст. 3 Закона о полицији обавља и друге послове и задатке утврђене
законом и подзаконским актом. Један део ових послова односи се на пружање
помоћи другим државним органима, пре свега надлежним судовима и
тужилаштвима у обављању послова из њиховог делокруга, а састоји се у
поступању по њиховим наредбама и замолницама. Да би утврдили колико
времена полицијски службеници на безбедносном сектору проводе решавајући
наредбе и замолнице у раду су представљени делови из четири истраживања
која говоре о ангажовању полиције на овим задацима. Представљени резултати
истраживања указују нам да је полиција Републике Србије највише радног
времена ангажована на решавању наредби и замолница и на другим пословима
који нису у вези са превенцијом и репресијом криминалитета. Оптерећеност
полицијских службеника све већим бројем наредби и замолницама, поред
представљених резултата истраживања, потврђују и статистички подаци
МУП Републике Србије у периоду од 2010. до 2013. године, који су такође
представљени у раду. Према статистичким подацима правосудни органи у
просеку годишње доставе на поступање преко 101.000 захтева за уручење
позива и око 435.000 наредби за довођење лица, као и преко 100.000 захтева
за проверу адресе пребивалишта, од којих се 75% односи на теренску проверу
пребивалишта. Проблем утрошка већег дела радног времена полицијских
службеника на поступање по наредбама и замолницама присутан је више
од десет година у раду полиције на безбедносном сектору. У решавању овог
проблема аутори предлажу да се сагледају искуства других држава чије су
полиције један део својих послова повериле другим државним органима или
сектору приватне безбедности.
PB - Бања Лука : Универзитет у Бањој Луци, Факултет безбједносних наука
T2 - Журнал за безбједност и криминалистику
T1 - Поступање полиције по наредбама и замолницама надлежних субјеката
VL - 1
IS - 1
SP - 9
EP - 24
DO - 10.7251/ZBK1901011M
ER - 
@article{
author = "Милидраговић, Драган and Субошић, Дане and Милић, Ненад",
year = "2019",
abstract = "Полиција поред полицијских послова таксативно набројаних
у чл. 30, ст. 3 Закона о полицији обавља и друге послове и задатке утврђене
законом и подзаконским актом. Један део ових послова односи се на пружање
помоћи другим државним органима, пре свега надлежним судовима и
тужилаштвима у обављању послова из њиховог делокруга, а састоји се у
поступању по њиховим наредбама и замолницама. Да би утврдили колико
времена полицијски службеници на безбедносном сектору проводе решавајући
наредбе и замолнице у раду су представљени делови из четири истраживања
која говоре о ангажовању полиције на овим задацима. Представљени резултати
истраживања указују нам да је полиција Републике Србије највише радног
времена ангажована на решавању наредби и замолница и на другим пословима
који нису у вези са превенцијом и репресијом криминалитета. Оптерећеност
полицијских службеника све већим бројем наредби и замолницама, поред
представљених резултата истраживања, потврђују и статистички подаци
МУП Републике Србије у периоду од 2010. до 2013. године, који су такође
представљени у раду. Према статистичким подацима правосудни органи у
просеку годишње доставе на поступање преко 101.000 захтева за уручење
позива и око 435.000 наредби за довођење лица, као и преко 100.000 захтева
за проверу адресе пребивалишта, од којих се 75% односи на теренску проверу
пребивалишта. Проблем утрошка већег дела радног времена полицијских
службеника на поступање по наредбама и замолницама присутан је више
од десет година у раду полиције на безбедносном сектору. У решавању овог
проблема аутори предлажу да се сагледају искуства других држава чије су
полиције један део својих послова повериле другим државним органима или
сектору приватне безбедности.",
publisher = "Бања Лука : Универзитет у Бањој Луци, Факултет безбједносних наука",
journal = "Журнал за безбједност и криминалистику",
title = "Поступање полиције по наредбама и замолницама надлежних субјеката",
volume = "1",
number = "1",
pages = "9-24",
doi = "10.7251/ZBK1901011M"
}
Милидраговић, Д., Субошић, Д.,& Милић, Н.. (2019). Поступање полиције по наредбама и замолницама надлежних субјеката. in Журнал за безбједност и криминалистику
Бања Лука : Универзитет у Бањој Луци, Факултет безбједносних наука., 1(1), 9-24.
https://doi.org/10.7251/ZBK1901011M
Милидраговић Д, Субошић Д, Милић Н. Поступање полиције по наредбама и замолницама надлежних субјеката. in Журнал за безбједност и криминалистику. 2019;1(1):9-24.
doi:10.7251/ZBK1901011M .
Милидраговић, Драган, Субошић, Дане, Милић, Ненад, "Поступање полиције по наредбама и замолницама надлежних субјеката" in Журнал за безбједност и криминалистику, 1, no. 1 (2019):9-24,
https://doi.org/10.7251/ZBK1901011M . .

Спортске активности у европским полицијама

Кекић, Далибор; Субошић, Дане; Стевановић, Обрад

(Београд : Институт за међународну политику и привреду, 2018)

TY - JOUR
AU - Кекић, Далибор
AU - Субошић, Дане
AU - Стевановић, Обрад
PY - 2018
UR - http://jakov.kpu.edu.rs/handle/123456789/1010
PB - Београд : Институт за међународну политику и привреду
T2 - Европско законодавство
T1 - Спортске активности у европским полицијама
T1 - Sports activities in european police
VL - 17
IS - 65
SP - 116
EP - 124
ER - 
@article{
author = "Кекић, Далибор and Субошић, Дане and Стевановић, Обрад",
year = "2018",
publisher = "Београд : Институт за међународну политику и привреду",
journal = "Европско законодавство",
title = "Спортске активности у европским полицијама, Sports activities in european police",
volume = "17",
number = "65",
pages = "116-124"
}
Кекић, Д., Субошић, Д.,& Стевановић, О.. (2018). Спортске активности у европским полицијама. in Европско законодавство
Београд : Институт за међународну политику и привреду., 17(65), 116-124.
Кекић Д, Субошић Д, Стевановић О. Спортске активности у европским полицијама. in Европско законодавство. 2018;17(65):116-124..
Кекић, Далибор, Субошић, Дане, Стевановић, Обрад, "Спортске активности у европским полицијама" in Европско законодавство, 17, no. 65 (2018):116-124.

Имплеменација теорије ризика у Закон о спречавању насиља у породици

Субошић, Дане Р.; Стевановић, Обрад М.

(Нови Сад : Култура – Полис ; Београд : Институт за европске студије, 2018)

TY - JOUR
AU - Субошић, Дане Р.
AU - Стевановић, Обрад М.
PY - 2018
UR - http://jakov.kpu.edu.rs/handle/123456789/1004
AB - Доношењем актуелног Закона о спречавању насиља у породици, у
Републици Србији је створен одговарајући правни оквир за делотворније и ефикасније
превазилажење бројних проблема у заштити жртава тог насиља. Као кључни инстру-
мент њихове заштите, тим законом су прописане хитне мере које могућем учиниоцу
насиља у породици може изређи надлежни полицијски службеник – када у поступку
процене ризика установи да од тог насиља постоји непосредна опасност. Полазећи од
тога да је процена ризика једна од процесних фаза управљања ризиком и од тога да се
хитне мере могу сматрати једним од начина третмана ризика, радом се проблематузује
питање: да ли су, у ком обиму и на који начин, ти елементи теорије управљања ризи-
ком имплементирани у Закон о спречавању насиља у породици? Тако усмереним ис-
траживањем, идентификовани су и у раду научно описани теоријски и релевантним
стандардом утврђени елементи процене и третмана ризика који јесу и који нису, екс-
плицитно или имплицитно, имплементирани у актуелни Закон о спречавању насиља у
породици. На тај начин, радом се указује на потребу и на могућност унапређења док-
трине и праксе спречавања и сузбијања те врсте насиља у Републици Србији.
AB - By adopting the current Law on Prevention of Family Violence, in the Republic
of Serbia has created an adequate legal framework to effectively and efficiently overcome
the numerous problems in the protection of the victims of that violence. As a key instrument
for their protection, this law prescribes urgent measures that can be imposed by the
competent police officer to the possible perpetrator of family violence - when in the risk
assessment process he establishes that there is an imminent danger from that violence. Based
on the fact that risk assessment is one of the process stages of risk management and that
urgent measures can be considered as a way of treating risks, the paper deals with questions:
whether, to what extent and in what way, these elements of the theory of risk management
implemented in the Law on Prevention of Family Violence? The synthesis of the results of
the conducted research has determined that the key elements of the assessment and treatment
of risks, as a theoretical and relevant standard of the identified risk management phases, have
been implemented to a significant extent but not fully, explicitly or implicitly in the current
Law on Prevention of Family Violence. In addition, the key elements of risk management that are implemented in the Law are: 1) risk assessment, as a procedure and document (explicit); and 2) noun (concept), identification, analysis, evaluation and risk treatment (implicitly). As risk treatment methods, the reduction, transfer, avoidance and risk control are implemented in the Law. As elements of risk assessment and treatment that are not implemented in the Law, the following are indicated: 1) the use of quantitative and semi-qualitative risk analysis, 2) determining the type and
severity of possible consequences of risks, the likelihood of its occurrence and its overall level, 
3) determining the risk threshold, and 4) prioritization of treatment of unacceptable
risks.
PB - Нови Сад : Култура – Полис ; Београд : Институт за европске студије
T2 - Култура полиса : часопис за неговање демократске политичке културе
T1 - Имплеменација теорије ризика у Закон о спречавању насиља у породици
T1 - Implementation of the risk theory to the law on prevention of family violence
VL - 15
IS - 35
SP - 319
EP - 330
ER - 
@article{
author = "Субошић, Дане Р. and Стевановић, Обрад М.",
year = "2018",
abstract = "Доношењем актуелног Закона о спречавању насиља у породици, у
Републици Србији је створен одговарајући правни оквир за делотворније и ефикасније
превазилажење бројних проблема у заштити жртава тог насиља. Као кључни инстру-
мент њихове заштите, тим законом су прописане хитне мере које могућем учиниоцу
насиља у породици може изређи надлежни полицијски службеник – када у поступку
процене ризика установи да од тог насиља постоји непосредна опасност. Полазећи од
тога да је процена ризика једна од процесних фаза управљања ризиком и од тога да се
хитне мере могу сматрати једним од начина третмана ризика, радом се проблематузује
питање: да ли су, у ком обиму и на који начин, ти елементи теорије управљања ризи-
ком имплементирани у Закон о спречавању насиља у породици? Тако усмереним ис-
траживањем, идентификовани су и у раду научно описани теоријски и релевантним
стандардом утврђени елементи процене и третмана ризика који јесу и који нису, екс-
плицитно или имплицитно, имплементирани у актуелни Закон о спречавању насиља у
породици. На тај начин, радом се указује на потребу и на могућност унапређења док-
трине и праксе спречавања и сузбијања те врсте насиља у Републици Србији., By adopting the current Law on Prevention of Family Violence, in the Republic
of Serbia has created an adequate legal framework to effectively and efficiently overcome
the numerous problems in the protection of the victims of that violence. As a key instrument
for their protection, this law prescribes urgent measures that can be imposed by the
competent police officer to the possible perpetrator of family violence - when in the risk
assessment process he establishes that there is an imminent danger from that violence. Based
on the fact that risk assessment is one of the process stages of risk management and that
urgent measures can be considered as a way of treating risks, the paper deals with questions:
whether, to what extent and in what way, these elements of the theory of risk management
implemented in the Law on Prevention of Family Violence? The synthesis of the results of
the conducted research has determined that the key elements of the assessment and treatment
of risks, as a theoretical and relevant standard of the identified risk management phases, have
been implemented to a significant extent but not fully, explicitly or implicitly in the current
Law on Prevention of Family Violence. In addition, the key elements of risk management that are implemented in the Law are: 1) risk assessment, as a procedure and document (explicit); and 2) noun (concept), identification, analysis, evaluation and risk treatment (implicitly). As risk treatment methods, the reduction, transfer, avoidance and risk control are implemented in the Law. As elements of risk assessment and treatment that are not implemented in the Law, the following are indicated: 1) the use of quantitative and semi-qualitative risk analysis, 2) determining the type and
severity of possible consequences of risks, the likelihood of its occurrence and its overall level, 
3) determining the risk threshold, and 4) prioritization of treatment of unacceptable
risks.",
publisher = "Нови Сад : Култура – Полис ; Београд : Институт за европске студије",
journal = "Култура полиса : часопис за неговање демократске политичке културе",
title = "Имплеменација теорије ризика у Закон о спречавању насиља у породици, Implementation of the risk theory to the law on prevention of family violence",
volume = "15",
number = "35",
pages = "319-330"
}
Субошић, Д. Р.,& Стевановић, О. М.. (2018). Имплеменација теорије ризика у Закон о спречавању насиља у породици. in Култура полиса : часопис за неговање демократске политичке културе
Нови Сад : Култура – Полис ; Београд : Институт за европске студије., 15(35), 319-330.
Субошић ДР, Стевановић ОМ. Имплеменација теорије ризика у Закон о спречавању насиља у породици. in Култура полиса : часопис за неговање демократске политичке културе. 2018;15(35):319-330..
Субошић, Дане Р., Стевановић, Обрад М., "Имплеменација теорије ризика у Закон о спречавању насиља у породици" in Култура полиса : часопис за неговање демократске политичке културе, 15, no. 35 (2018):319-330.

Утицај примене хемијских средстава на вредновање варијанти ангажовања полицијских јединица

Субошић, Дане; Миленковић, Дејан

(Београд : Kриминалистичко-полицијска академија : Фондација "Ханс Зајдел" ; Крагујевац : Правни факултет, 2017)

TY - CONF
AU - Субошић, Дане
AU - Миленковић, Дејан
PY - 2017
UR - http://www.nst.org.rs/cms/sites/default/files/docs/Tara_2017_Tom_1.pdf
UR - http://jakov.kpu.edu.rs/handle/123456789/1152
AB - Варијанте ангажовања полицијских јединица које се пореде у овом раду међусобно се разликују по томе што се једнима од њих предвиђа употреба хемијских средстава, а другима не. При томе, критеријуми којима се пореде наведене варијанте погодни су за квантификацију, а уобичајени су у области организационих наука. Наведени критеријуми су: ефективност, ефикасност, економичност, минимизација времена решавања безбедносних проблема и поузданост, а служе за међусобно поређење наведених варијанти ангажовања полицијских јединица при остваривању циља: „Оптимизација варијанти ангажовања полицијских јединица за извршавање посебних безбедносних задатака“. Применом методе аналитичких хијерархијских процеса АХП (аnalytic hierarchy process – AHP), обе врсте наведених варијанти су међусобно упоређене, појединачно, по сваком од наведених критеријума. Наведеним поређењима закључено је да су варијанте ангажовања које садрже употребу хемијских средстава ваљаније од оних које не обухватају примену наведених средстава принуде. Прецизније, док су варијанте ангажовања полицијских јединица које садрже примену хемијских средстава вредноване са 0,719, дотле су варијанте које не садрже примену наведених средстава принуде вредноване са 0,281, уз прихватљиву инконзистенцију (противречност) критеријума. Имајући то у виду, интензитет утицаја наведених средстава принуде на прихватљивост варијанти ангажовања полицијских јединица за извршавање посебних безбедносних задатака је „средњи“.
AB - The alternatives compared in this paper are the police unit engagement alternatives for performing special police tasks, and they differ from each other in that some of them are implemented by using chemical irritants, and others are not. Moreover, the criteria used for the evaluation of the plausibility of formed alternatives are carried out from the aspect of organizational sciences by quantification of the usual criteria for its evaluation such as: effectiveness, economy, efficiency, time minimisation and reliability in the function of achieving the objective: “Optimisation of results in forming alternatives depending on the implementation of chemical irritants”. Using the method of analytic hierarchy process (AHP), the above mentioned types of alternative forming for special police tasks are compared in relation to each of the stated criteria individually, and it was concluded that the alternative which anticipates the use of chemical irritants during police unit engagement is more valid than the alternative in which this is not the case. In fact, while the ranking of the alternatives’ acceptability which anticipates the use of chemical irritants is 0.719, those that do not are marked with 0.281, with acceptable inconsistency. Bearing that in mind, the intensity of influence of considered means of coercion on acceptability of police unit engagement alternatives is “moderate”.
PB - Београд : Kриминалистичко-полицијска академија : Фондација "Ханс Зајдел" ; Крагујевац : Правни факултет
C3 - Tематски зборник радова. Том 1 : Научно-стручни скуп са међународним учешћем Полиција и правосудни органи као гаранти слободе и безбедности у правној држави, Тара, 23-25. мај 2017. године
T1 - Утицај примене хемијских средстава на вредновање варијанти ангажовања полицијских јединица
T1 - Determining chemical irritants influence on evaluation of alternatives for police unit engagement
SP - 541
EP - 550
ER - 
@conference{
author = "Субошић, Дане and Миленковић, Дејан",
year = "2017",
abstract = "Варијанте ангажовања полицијских јединица које се пореде у овом раду међусобно се разликују по томе што се једнима од њих предвиђа употреба хемијских средстава, а другима не. При томе, критеријуми којима се пореде наведене варијанте погодни су за квантификацију, а уобичајени су у области организационих наука. Наведени критеријуми су: ефективност, ефикасност, економичност, минимизација времена решавања безбедносних проблема и поузданост, а служе за међусобно поређење наведених варијанти ангажовања полицијских јединица при остваривању циља: „Оптимизација варијанти ангажовања полицијских јединица за извршавање посебних безбедносних задатака“. Применом методе аналитичких хијерархијских процеса АХП (аnalytic hierarchy process – AHP), обе врсте наведених варијанти су међусобно упоређене, појединачно, по сваком од наведених критеријума. Наведеним поређењима закључено је да су варијанте ангажовања које садрже употребу хемијских средстава ваљаније од оних које не обухватају примену наведених средстава принуде. Прецизније, док су варијанте ангажовања полицијских јединица које садрже примену хемијских средстава вредноване са 0,719, дотле су варијанте које не садрже примену наведених средстава принуде вредноване са 0,281, уз прихватљиву инконзистенцију (противречност) критеријума. Имајући то у виду, интензитет утицаја наведених средстава принуде на прихватљивост варијанти ангажовања полицијских јединица за извршавање посебних безбедносних задатака је „средњи“., The alternatives compared in this paper are the police unit engagement alternatives for performing special police tasks, and they differ from each other in that some of them are implemented by using chemical irritants, and others are not. Moreover, the criteria used for the evaluation of the plausibility of formed alternatives are carried out from the aspect of organizational sciences by quantification of the usual criteria for its evaluation such as: effectiveness, economy, efficiency, time minimisation and reliability in the function of achieving the objective: “Optimisation of results in forming alternatives depending on the implementation of chemical irritants”. Using the method of analytic hierarchy process (AHP), the above mentioned types of alternative forming for special police tasks are compared in relation to each of the stated criteria individually, and it was concluded that the alternative which anticipates the use of chemical irritants during police unit engagement is more valid than the alternative in which this is not the case. In fact, while the ranking of the alternatives’ acceptability which anticipates the use of chemical irritants is 0.719, those that do not are marked with 0.281, with acceptable inconsistency. Bearing that in mind, the intensity of influence of considered means of coercion on acceptability of police unit engagement alternatives is “moderate”.",
publisher = "Београд : Kриминалистичко-полицијска академија : Фондација "Ханс Зајдел" ; Крагујевац : Правни факултет",
journal = "Tематски зборник радова. Том 1 : Научно-стручни скуп са међународним учешћем Полиција и правосудни органи као гаранти слободе и безбедности у правној држави, Тара, 23-25. мај 2017. године",
title = "Утицај примене хемијских средстава на вредновање варијанти ангажовања полицијских јединица, Determining chemical irritants influence on evaluation of alternatives for police unit engagement",
pages = "541-550"
}
Субошић, Д.,& Миленковић, Д.. (2017). Утицај примене хемијских средстава на вредновање варијанти ангажовања полицијских јединица. in Tематски зборник радова. Том 1 : Научно-стручни скуп са међународним учешћем Полиција и правосудни органи као гаранти слободе и безбедности у правној држави, Тара, 23-25. мај 2017. године
Београд : Kриминалистичко-полицијска академија : Фондација "Ханс Зајдел" ; Крагујевац : Правни факултет., 541-550.
Субошић Д, Миленковић Д. Утицај примене хемијских средстава на вредновање варијанти ангажовања полицијских јединица. in Tематски зборник радова. Том 1 : Научно-стручни скуп са међународним учешћем Полиција и правосудни органи као гаранти слободе и безбедности у правној држави, Тара, 23-25. мај 2017. године. 2017;:541-550..
Субошић, Дане, Миленковић, Дејан, "Утицај примене хемијских средстава на вредновање варијанти ангажовања полицијских јединица" in Tематски зборник радова. Том 1 : Научно-стручни скуп са међународним учешћем Полиција и правосудни органи као гаранти слободе и безбедности у правној држави, Тара, 23-25. мај 2017. године (2017):541-550.

Анализа безбедности саобраћаја у локалним самоуправама у зависности од демографских обележја, економског стандарда становништва и старости возила

Нешић, Миладин; Субошић, Дане; Росић, Мирослав; Филиповић, Филип; Арсов, Небојша

(Београд : Криминалистичко-полицијска академија, 2016)

TY - CONF
AU - Нешић, Миладин
AU - Субошић, Дане
AU - Росић, Мирослав
AU - Филиповић, Филип
AU - Арсов, Небојша
PY - 2016
UR - http://jakov.kpu.edu.rs/handle/123456789/1155
AB - Анализа стања безбедности саобраћаја је део праћења стања безбедности саобраћаја које доприноси успостављању система безбедности саобраћаја и управљању безбедношћу саобраћаја на одређеном подручју. Са аспекта демографских обележја у раду је извршена анализа вредности релативних показатеља који узимају у обзир број становника. Такође, 
анализирана је и вредност пондерисаног јавног ризика у зависности од старости становништва. Анализа стања безбедности саобраћаја из угла економског стандарда становништва, вршена је поређењем индекса развијености локалних самоуправа и вредности пондерисаног јавног ризика, са полазном хипотезом да подручје које има неповољнију позицију са аспекта економског стандарда становништва има и неповољнију позицију посматрано са аспекта безбедности саобраћаја. У оквиру анализе безбедности саобраћаја у зависности од старости возила, анализиран је утицај просечне старости возног парка и проценат младих путничких аутомобила у односу на вредност пондерисаног јавног ризика.
AB - Condition analysis of road safety is a part of the monitoring of road safety which contributes to establishing a system of road safety and road safety management in the given area. Regarding demographic characteristics of the paper has analyzed the values of relative indicators that take into consideration the number of inhabitants. Also, has been analyzed the value of public risk weighted depending on the age of the population. Condition analysis of road safety from the point of economic standards of the population, was used to compare the development index of local governments and weighted public risk values, with the starting hypothesis that the area has a bad
situation in terms of the economic standard of the population has a bad situation from the aspect of road safety. The analysis of road safety, depending on the vehicle age, the influence of the average age of the fleet and the percentage of young passenger cars in relation to the value of weighted public risk.
PB - Београд : Криминалистичко-полицијска академија
C3 - Зборник радова . Књ. 1 / XI међународна конференција Безбедност саобраћаја у локалној заједници, Врњачка Бања, 13. - 16. април 2016.
T1 - Анализа безбедности саобраћаја у локалним самоуправама у зависности од демографских обележја, економског стандарда становништва и старости возила
T1 - Condition analysis of road safety in local goverments in depending of the demographic characteristics, economic standards of population and vehicles age
SP - 111
EP - 120
ER - 
@conference{
author = "Нешић, Миладин and Субошић, Дане and Росић, Мирослав and Филиповић, Филип and Арсов, Небојша",
year = "2016",
abstract = "Анализа стања безбедности саобраћаја је део праћења стања безбедности саобраћаја које доприноси успостављању система безбедности саобраћаја и управљању безбедношћу саобраћаја на одређеном подручју. Са аспекта демографских обележја у раду је извршена анализа вредности релативних показатеља који узимају у обзир број становника. Такође, 
анализирана је и вредност пондерисаног јавног ризика у зависности од старости становништва. Анализа стања безбедности саобраћаја из угла економског стандарда становништва, вршена је поређењем индекса развијености локалних самоуправа и вредности пондерисаног јавног ризика, са полазном хипотезом да подручје које има неповољнију позицију са аспекта економског стандарда становништва има и неповољнију позицију посматрано са аспекта безбедности саобраћаја. У оквиру анализе безбедности саобраћаја у зависности од старости возила, анализиран је утицај просечне старости возног парка и проценат младих путничких аутомобила у односу на вредност пондерисаног јавног ризика., Condition analysis of road safety is a part of the monitoring of road safety which contributes to establishing a system of road safety and road safety management in the given area. Regarding demographic characteristics of the paper has analyzed the values of relative indicators that take into consideration the number of inhabitants. Also, has been analyzed the value of public risk weighted depending on the age of the population. Condition analysis of road safety from the point of economic standards of the population, was used to compare the development index of local governments and weighted public risk values, with the starting hypothesis that the area has a bad
situation in terms of the economic standard of the population has a bad situation from the aspect of road safety. The analysis of road safety, depending on the vehicle age, the influence of the average age of the fleet and the percentage of young passenger cars in relation to the value of weighted public risk.",
publisher = "Београд : Криминалистичко-полицијска академија",
journal = "Зборник радова . Књ. 1 / XI међународна конференција Безбедност саобраћаја у локалној заједници, Врњачка Бања, 13. - 16. април 2016.",
title = "Анализа безбедности саобраћаја у локалним самоуправама у зависности од демографских обележја, економског стандарда становништва и старости возила, Condition analysis of road safety in local goverments in depending of the demographic characteristics, economic standards of population and vehicles age",
pages = "111-120"
}
Нешић, М., Субошић, Д., Росић, М., Филиповић, Ф.,& Арсов, Н.. (2016). Анализа безбедности саобраћаја у локалним самоуправама у зависности од демографских обележја, економског стандарда становништва и старости возила. in Зборник радова . Књ. 1 / XI међународна конференција Безбедност саобраћаја у локалној заједници, Врњачка Бања, 13. - 16. април 2016.
Београд : Криминалистичко-полицијска академија., 111-120.
Нешић М, Субошић Д, Росић М, Филиповић Ф, Арсов Н. Анализа безбедности саобраћаја у локалним самоуправама у зависности од демографских обележја, економског стандарда становништва и старости возила. in Зборник радова . Књ. 1 / XI међународна конференција Безбедност саобраћаја у локалној заједници, Врњачка Бања, 13. - 16. април 2016.. 2016;:111-120..
Нешић, Миладин, Субошић, Дане, Росић, Мирослав, Филиповић, Филип, Арсов, Небојша, "Анализа безбедности саобраћаја у локалним самоуправама у зависности од демографских обележја, економског стандарда становништва и старости возила" in Зборник радова . Књ. 1 / XI међународна конференција Безбедност саобраћаја у локалној заједници, Врњачка Бања, 13. - 16. април 2016. (2016):111-120.

Концепти мерења успешности полиције

Субошић, Дане; Цветковић, Драган

(Београд : Криминалистичко-полицијска академија : Фондација "Ханс Зајдел", 2015)

TY - CONF
AU - Субошић, Дане
AU - Цветковић, Драган
PY - 2015
UR - http://jakov.kpu.edu.rs/handle/123456789/1140
AB - Радом се проблематизују продуктивност и економичност, као показатељи успешности полиције. Наиме, просечна годишња стопа продуктивности рада хипотетичке организационе јединице полиције варира у зависности од: (1) материјалне штете настале извршавањем деликата, (2) броја деликата, (3) броја пријављених лица за деликте и (4) броја запослених у организационој јединици. При томе, раст прва три елемента утиче на побољшање продуктивности и погоршање стања безбедности (и обрнуто), док раст броја запослених утиче на погоршање продуктивности и не утиче на стање безбедности (број полицајаца није битан). С друге стране, просечна годишња стопа економичности хипотетичке јединице полиције је последица варирања: (1) материјалне користи прибављене деликтима, (2) материјалне штете причињене деликтима и (3) трошкова јединице. Раст прва два елемента утиче на побољшање економичности и погоршање стања безбедности (и обрнуто), док раст
трошкова утиче на погоршање економичности. При томе, пад економичности утиче на пад ефикасности, као основног мерила оптимизације. То значи да економичност треба посматрати у контексту ефективности, како би се дошло до ефикасности (успешности). Имајући у виду да исти број полицајаца може да остварује различите резултате уз више или мање трошкове, радом се закључује да продуктивност и економичност (уз ефективност, тиме и ефикасност) полиције, треба разматрати интегрално, а не парцијално.
AB - The paper problematizes productivity and cost-effectiveness, as indicators of the police performance. The average annual growth rate of labour productivity of a hypothetical оrganizational police unit varies depending on: (1) the damage to property caused by commission of offences, (2) the number of offences, (3) the number of reported persons for offences, and (4) the number of employees in the organizational unit. At the same time, growth of the first three elements affects improvement of productivity and deterioration of the security situation (and vice versa), while growth of the number of employees affects deterioration in productivity and does not affect the security situation (the number of police officers is not essential). On the other hand, the average annual cost-effectiveness of a hypothetical police unit is the result of the following variations in: (1) material gain obtained by offences, (2) material damage caused by offences and (3) the cost of the unit. The growth of the first two elements influences the improvement of the cost-effectiveness and deterioration of security (and vice versa), while the increase in costs influence the deterioration of cost-effectiveness. At the same time, the decline in the cost-effectiveness affects the decline in efficiency, as the basic criteria of optimization. This means that the cost-effectiveness should be viewed in the context of effectiveness, in order to reach efficiency (performance). Bearing in mind that the same number of officers may achieve different results with higher or lower costs, the paper concludes that productivity and cost-effectiveness (with еffectiveness, and efficiency) of the police, should be considered integrally, not partially.
PB - Београд : Криминалистичко-полицијска академија : Фондација "Ханс Зајдел"
C3 - Зборник радова. Том 1 / [Шести] научно-стручни скуп са међународним учешћем "Супротстављање савременим облицима криминалитета - анализа стања, европски стандарди и мере за унапређење", Тара, 26-29. мај 2015. године
T1 - Концепти мерења успешности полиције
T1 - Concept of police performance measurement
SP - 217
EP - 229
ER - 
@conference{
author = "Субошић, Дане and Цветковић, Драган",
year = "2015",
abstract = "Радом се проблематизују продуктивност и економичност, као показатељи успешности полиције. Наиме, просечна годишња стопа продуктивности рада хипотетичке организационе јединице полиције варира у зависности од: (1) материјалне штете настале извршавањем деликата, (2) броја деликата, (3) броја пријављених лица за деликте и (4) броја запослених у организационој јединици. При томе, раст прва три елемента утиче на побољшање продуктивности и погоршање стања безбедности (и обрнуто), док раст броја запослених утиче на погоршање продуктивности и не утиче на стање безбедности (број полицајаца није битан). С друге стране, просечна годишња стопа економичности хипотетичке јединице полиције је последица варирања: (1) материјалне користи прибављене деликтима, (2) материјалне штете причињене деликтима и (3) трошкова јединице. Раст прва два елемента утиче на побољшање економичности и погоршање стања безбедности (и обрнуто), док раст
трошкова утиче на погоршање економичности. При томе, пад економичности утиче на пад ефикасности, као основног мерила оптимизације. То значи да економичност треба посматрати у контексту ефективности, како би се дошло до ефикасности (успешности). Имајући у виду да исти број полицајаца може да остварује различите резултате уз више или мање трошкове, радом се закључује да продуктивност и економичност (уз ефективност, тиме и ефикасност) полиције, треба разматрати интегрално, а не парцијално., The paper problematizes productivity and cost-effectiveness, as indicators of the police performance. The average annual growth rate of labour productivity of a hypothetical оrganizational police unit varies depending on: (1) the damage to property caused by commission of offences, (2) the number of offences, (3) the number of reported persons for offences, and (4) the number of employees in the organizational unit. At the same time, growth of the first three elements affects improvement of productivity and deterioration of the security situation (and vice versa), while growth of the number of employees affects deterioration in productivity and does not affect the security situation (the number of police officers is not essential). On the other hand, the average annual cost-effectiveness of a hypothetical police unit is the result of the following variations in: (1) material gain obtained by offences, (2) material damage caused by offences and (3) the cost of the unit. The growth of the first two elements influences the improvement of the cost-effectiveness and deterioration of security (and vice versa), while the increase in costs influence the deterioration of cost-effectiveness. At the same time, the decline in the cost-effectiveness affects the decline in efficiency, as the basic criteria of optimization. This means that the cost-effectiveness should be viewed in the context of effectiveness, in order to reach efficiency (performance). Bearing in mind that the same number of officers may achieve different results with higher or lower costs, the paper concludes that productivity and cost-effectiveness (with еffectiveness, and efficiency) of the police, should be considered integrally, not partially.",
publisher = "Београд : Криминалистичко-полицијска академија : Фондација "Ханс Зајдел"",
journal = "Зборник радова. Том 1 / [Шести] научно-стручни скуп са међународним учешћем "Супротстављање савременим облицима криминалитета - анализа стања, европски стандарди и мере за унапређење", Тара, 26-29. мај 2015. године",
title = "Концепти мерења успешности полиције, Concept of police performance measurement",
pages = "217-229"
}
Субошић, Д.,& Цветковић, Д.. (2015). Концепти мерења успешности полиције. in Зборник радова. Том 1 / [Шести] научно-стручни скуп са међународним учешћем "Супротстављање савременим облицима криминалитета - анализа стања, европски стандарди и мере за унапређење", Тара, 26-29. мај 2015. године
Београд : Криминалистичко-полицијска академија : Фондација "Ханс Зајдел"., 217-229.
Субошић Д, Цветковић Д. Концепти мерења успешности полиције. in Зборник радова. Том 1 / [Шести] научно-стручни скуп са међународним учешћем "Супротстављање савременим облицима криминалитета - анализа стања, европски стандарди и мере за унапређење", Тара, 26-29. мај 2015. године. 2015;:217-229..
Субошић, Дане, Цветковић, Драган, "Концепти мерења успешности полиције" in Зборник радова. Том 1 / [Шести] научно-стручни скуп са међународним учешћем "Супротстављање савременим облицима криминалитета - анализа стања, европски стандарди и мере за унапређење", Тара, 26-29. мај 2015. године (2015):217-229.

Учење на даљину као иновативан метод едукације за потребе полиције

Субошић, Дане; Милић, Ненад

(Београд : Криминалистичко-полицијска академија, 2014)

TY - CONF
AU - Субошић, Дане
AU - Милић, Ненад
PY - 2014
UR - http://jakov.kpu.edu.rs/handle/123456789/1127
AB - Радом се проблематизују предности и мане учења на даљину које је подржано употребом слободног (бесплатног) софтвера за електронско учење Moodle из угла тренера. Ова врста наставе прилагођена је едукацији за потребе полиције, посебно када се ради о едукацији полицијских службеника, који због бројних и дуготрајних службених ангажовања, нису у прилици да похађају наставу у фиксно одређеним терминима и просторима. Такво учење може да буде индивидуално (некоординирано) и групно - тимско (координирано), што одговара генеративном (развојном) управљању знањем актуелних и будућих полицијских службеника. Сам метод подржава корисника у асинхроном приступању садржајима наставе (текстовима, презентацијама, тонским записима, фотографијама, филмовима и др.), а компатибилaн је и синхроном (видео-конференцијском и др.) повезивању с осталим актерима учења на даљину (остали корисници, наставници, тренери и администратори), флексибилан је (по времену приступања, методу учења и вредновања знања, овлашћењима актера, као и по повезивању садржаја различитих образовних установа и организационих јединица у земљи и иностранству) и економичан (не захтева штампање велике количине едукативних материјала). Дакле, да би се ова врста учења на даљину применила, потребно је обезбедити сервер и администратора система 24 часа дневно. Наставници, тренери и полазници треба да владају радом у Moodle окружењу, а потребно је да буде обезбеђена заштита садржаја који су предмет едукације.
AB - By implementation, the advantages and disadvantages of distance learning, supported by the use of the free E-learning software Moodle from the trainer’s point of view, are problematized. This kind of instruction is adapted to the education for police purposes, especially when it comes to educating the police officers who are, because of the numerous and long-lasting official commitments, unable to attend classes in fixed timings and locations. Some of the advantages of the distance learning supported by the use of the E-learning software Moodle from the trainer’s point of view are: availability (it is free of charge), effectiveness, possibility to supplement the traditional instruction, clearly visible functions and curriculum (courses classification), courses browser, clear and logical functions and flexibility manifested through the following: it is possible to choose the language and the script one wants to use; there is a calendar in the form of an agenda; it is possible to plan the dynamics of the courses as well as the time and location (any location with a computer and access to the Internet) the trainer will work at (available 24 hours a day); for any help needed regarding the software use there is the Help function. All these features make the trainer’s working environment very comfortable. Moreover, there are quite a few other advantages to the software: the possibility to present predominantly theoretical curriculum; curriculum updating; the possibility to present resources which can be consumed only in the classroom (educational movies, animations, simulations, presentation materials…); and the possibility to create glossary of terms. User activity can be tracked through reports on their activities, working with the existing files and educational contents, user role management (trainer can take over the role of the student),
synchronous operations (using the tools for communication and team work), user groups management, designing different kinds of online tests with the goal of knowledge evaluation, creating the grading scale. Finally, the advantages of Moodle from the point of view of a
trainer also include: Moodle management, in terms of software development and user support, provided that the other users’ possibility to use the software is not restricted, as well as the possibility to protect the course content, charge for the use of the contents, create the trainer
profile, that is, make the backup copy of the course.
On the other side, identified disadvantages of the Moodle from the point of view of the police officers’ trainer include the following: a computer, server, internet, system administrator (24hours a day), as well as some IT knowledge of the course creator are needed; there is no direct contact between the trainer and the students, nor is there direct contact between the students themselves (in terms of knowledge transfer). Moreover, Moodle makes it impossible to realize practical training contents for the police officers (shooting, maintenance of weapons and police officers’ personal equipment, martial arts, using other means of coercion, practical actions while exercising power etc). 
Having this in mind, what can be concluded is in favor of the standpoint that the advantages of the Moodle far outweigh its disadvantages. This conclusion should be limited to the Moodle users in the trainer roles, as well as the standpoints related to the use of the acquired knowledge and the directions of the future researches in the field.
PB - Београд : Криминалистичко-полицијска академија
C3 - Структура и функционисање полицијске организације : традиција, стање и перспективе, Tематски зборник радова. 3
T1 - Учење на даљину као иновативан метод едукације за потребе полиције
T1 - Distance learning as an innovative education method for police purposes
SP - 15
EP - 35
ER - 
@conference{
author = "Субошић, Дане and Милић, Ненад",
year = "2014",
abstract = "Радом се проблематизују предности и мане учења на даљину које је подржано употребом слободног (бесплатног) софтвера за електронско учење Moodle из угла тренера. Ова врста наставе прилагођена је едукацији за потребе полиције, посебно када се ради о едукацији полицијских службеника, који због бројних и дуготрајних службених ангажовања, нису у прилици да похађају наставу у фиксно одређеним терминима и просторима. Такво учење може да буде индивидуално (некоординирано) и групно - тимско (координирано), што одговара генеративном (развојном) управљању знањем актуелних и будућих полицијских службеника. Сам метод подржава корисника у асинхроном приступању садржајима наставе (текстовима, презентацијама, тонским записима, фотографијама, филмовима и др.), а компатибилaн је и синхроном (видео-конференцијском и др.) повезивању с осталим актерима учења на даљину (остали корисници, наставници, тренери и администратори), флексибилан је (по времену приступања, методу учења и вредновања знања, овлашћењима актера, као и по повезивању садржаја различитих образовних установа и организационих јединица у земљи и иностранству) и економичан (не захтева штампање велике количине едукативних материјала). Дакле, да би се ова врста учења на даљину применила, потребно је обезбедити сервер и администратора система 24 часа дневно. Наставници, тренери и полазници треба да владају радом у Moodle окружењу, а потребно је да буде обезбеђена заштита садржаја који су предмет едукације., By implementation, the advantages and disadvantages of distance learning, supported by the use of the free E-learning software Moodle from the trainer’s point of view, are problematized. This kind of instruction is adapted to the education for police purposes, especially when it comes to educating the police officers who are, because of the numerous and long-lasting official commitments, unable to attend classes in fixed timings and locations. Some of the advantages of the distance learning supported by the use of the E-learning software Moodle from the trainer’s point of view are: availability (it is free of charge), effectiveness, possibility to supplement the traditional instruction, clearly visible functions and curriculum (courses classification), courses browser, clear and logical functions and flexibility manifested through the following: it is possible to choose the language and the script one wants to use; there is a calendar in the form of an agenda; it is possible to plan the dynamics of the courses as well as the time and location (any location with a computer and access to the Internet) the trainer will work at (available 24 hours a day); for any help needed regarding the software use there is the Help function. All these features make the trainer’s working environment very comfortable. Moreover, there are quite a few other advantages to the software: the possibility to present predominantly theoretical curriculum; curriculum updating; the possibility to present resources which can be consumed only in the classroom (educational movies, animations, simulations, presentation materials…); and the possibility to create glossary of terms. User activity can be tracked through reports on their activities, working with the existing files and educational contents, user role management (trainer can take over the role of the student),
synchronous operations (using the tools for communication and team work), user groups management, designing different kinds of online tests with the goal of knowledge evaluation, creating the grading scale. Finally, the advantages of Moodle from the point of view of a
trainer also include: Moodle management, in terms of software development and user support, provided that the other users’ possibility to use the software is not restricted, as well as the possibility to protect the course content, charge for the use of the contents, create the trainer
profile, that is, make the backup copy of the course.
On the other side, identified disadvantages of the Moodle from the point of view of the police officers’ trainer include the following: a computer, server, internet, system administrator (24hours a day), as well as some IT knowledge of the course creator are needed; there is no direct contact between the trainer and the students, nor is there direct contact between the students themselves (in terms of knowledge transfer). Moreover, Moodle makes it impossible to realize practical training contents for the police officers (shooting, maintenance of weapons and police officers’ personal equipment, martial arts, using other means of coercion, practical actions while exercising power etc). 
Having this in mind, what can be concluded is in favor of the standpoint that the advantages of the Moodle far outweigh its disadvantages. This conclusion should be limited to the Moodle users in the trainer roles, as well as the standpoints related to the use of the acquired knowledge and the directions of the future researches in the field.",
publisher = "Београд : Криминалистичко-полицијска академија",
journal = "Структура и функционисање полицијске организације : традиција, стање и перспективе, Tематски зборник радова. 3",
title = "Учење на даљину као иновативан метод едукације за потребе полиције, Distance learning as an innovative education method for police purposes",
pages = "15-35"
}
Субошић, Д.,& Милић, Н.. (2014). Учење на даљину као иновативан метод едукације за потребе полиције. in Структура и функционисање полицијске организације : традиција, стање и перспективе, Tематски зборник радова. 3
Београд : Криминалистичко-полицијска академија., 15-35.
Субошић Д, Милић Н. Учење на даљину као иновативан метод едукације за потребе полиције. in Структура и функционисање полицијске организације : традиција, стање и перспективе, Tематски зборник радова. 3. 2014;:15-35..
Субошић, Дане, Милић, Ненад, "Учење на даљину као иновативан метод едукације за потребе полиције" in Структура и функционисање полицијске организације : традиција, стање и перспективе, Tематски зборник радова. 3 (2014):15-35.

Стицање знања о посебним и специјалним задацима полиције употребом софтвера за електронско учење MOODLE

Субошић, Дане

(Београд : Криминалистичко-полицијска академија, 2014)

TY - CONF
AU - Субошић, Дане
PY - 2014
UR - http://jakov.kpu.edu.rs/handle/123456789/1136
AB - Радом се проблематизује стицање знања о посебним и специјалним задацима полиције употребом софтвера за електронско учење Moodle. За илустрацију текста у овом раду коришћен је електронски курс са сајта Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду, који носи назив Организација и послови полиције, односно његов део који се односи на лекцију Посебни и специјални задаци полиције.Паралелно с праћењем текста овога рада, могуће је пратити и садржај наведеног курса, односно лекције која се у њему садржи, логовањем на http://edumoodle.pmf.uns.ac.rs.
На сликама на одговарајућим страницама рада који следи и наведеног онлајн курса приказане су одређење удобности које платформа Moodle нуди студенту који похађа електронски вид наставе. Сврха рада је развој свести заинтересованих лица о могућностима ублажавања и превазилажења проблема одсуствовања с наставе дела студената којима службене обавезе не дозвољавају њено редовно похађање у просторијама високошколских образовних установа.
Како се радом проблематизује стицање знања о посебним и специјалним задацима полиције употребом софтвера за електронско учење Moodle, његова структура обухвата разматрање следећих питања: курс којим је обухваћена лекција Посебни и специјални задаци полиције, разматрање садржаја наведене лекције у различитим модалитетима, наставни ресурси и питања. Симетрично томе, структуриран је глави део предстојећег саопштења.
AB - Th e paper problematises the acquisition of knowledge on specifi c and special tasks of the police by use of soft ware for e-learning Moodle. In order to illustrate the paper electronically, course from the site Faculty of Sciences within University of Novi Sad have been used, known as Organization and operations of the police. Along with monitoring the paper, it is possible to keep track of the
content of afoerementioned courses, lesson Specifi c and special tasks of the police, that is contained therein, on web address – site http://edumoodle.pmf.uns.ac.rs. Impossibility of gathering multiple participants at the same time in the same place, is the fact of the teaching process. Another problem that occurs aft er the absence of the students from the classes refers to the availability of the textbook, or practicums, because they are deprived of the other teaching materials (resources) in the form of scientifi c papers, graphics, fashion, fi lm, on-line dictionaries etc. In addition, these students hardly participate in communication with the lecturer, with other
fellow students and therefore deprived from knowledge transfer. Finally, neither the students who do not attend classes regularly, nor the professors cannot get the feedback about the students’ progress, validity of teaching process, textbooks, etc. One of the resonable solutions to overcome theseproblems ise-learning. Specifi ed and the innovative format of e-learning mitigates or entirely solve the issue by facilitating the attendance of students as well as making textbooks and other educational material (scientifi c papers, graphical models, fi lms, online dictionaries and other) completely available to students. Th e our example that materializes the aforementioned theory is: Specifi c and special tasks of the police. Besides, students who attend theoretical lectures have the benefi t to interact with teachers and other fellow students. For better, more meaningful and more intimate communication, the student can create their own profi le and update it from time to time. Finally, students have the chance to attend classes with electronic feedback from the professors about their own progress as well as professors can have feedback from students that tells about validity of teaching process, textbooks, on-line courses, content and structure of lessons, its transparency, reliability of learning methods, especially in terms of evaluation, etc.
E-learning cannot be replace viva voce – classroom learning but can be taken as alternative or supplement. Th is statement has been based upon e-learning experiences in Serbia and abroad, especially in European Union. Besides, it is supported by the fact that staff cannot be fully educated about practical issues.only through e-learning process. Future scientifi c researches in the field of e-learning should follow direction of identifying the appropriate learning content for
e-learning.
PB - Београд : Криминалистичко-полицијска академија
C3 - Супротстављање савременом организованом криминалу и тероризму. 5
T1 - Стицање знања о посебним и специјалним задацима полиције употребом софтвера за електронско учење MOODLE
T1 - Possibilities for education about the specific and special police tasks by use of the software for e-learning Moodle
SP - 113
EP - 134
ER - 
@conference{
author = "Субошић, Дане",
year = "2014",
abstract = "Радом се проблематизује стицање знања о посебним и специјалним задацима полиције употребом софтвера за електронско учење Moodle. За илустрацију текста у овом раду коришћен је електронски курс са сајта Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду, који носи назив Организација и послови полиције, односно његов део који се односи на лекцију Посебни и специјални задаци полиције.Паралелно с праћењем текста овога рада, могуће је пратити и садржај наведеног курса, односно лекције која се у њему садржи, логовањем на http://edumoodle.pmf.uns.ac.rs.
На сликама на одговарајућим страницама рада који следи и наведеног онлајн курса приказане су одређење удобности које платформа Moodle нуди студенту који похађа електронски вид наставе. Сврха рада је развој свести заинтересованих лица о могућностима ублажавања и превазилажења проблема одсуствовања с наставе дела студената којима службене обавезе не дозвољавају њено редовно похађање у просторијама високошколских образовних установа.
Како се радом проблематизује стицање знања о посебним и специјалним задацима полиције употребом софтвера за електронско учење Moodle, његова структура обухвата разматрање следећих питања: курс којим је обухваћена лекција Посебни и специјални задаци полиције, разматрање садржаја наведене лекције у различитим модалитетима, наставни ресурси и питања. Симетрично томе, структуриран је глави део предстојећег саопштења., Th e paper problematises the acquisition of knowledge on specifi c and special tasks of the police by use of soft ware for e-learning Moodle. In order to illustrate the paper electronically, course from the site Faculty of Sciences within University of Novi Sad have been used, known as Organization and operations of the police. Along with monitoring the paper, it is possible to keep track of the
content of afoerementioned courses, lesson Specifi c and special tasks of the police, that is contained therein, on web address – site http://edumoodle.pmf.uns.ac.rs. Impossibility of gathering multiple participants at the same time in the same place, is the fact of the teaching process. Another problem that occurs aft er the absence of the students from the classes refers to the availability of the textbook, or practicums, because they are deprived of the other teaching materials (resources) in the form of scientifi c papers, graphics, fashion, fi lm, on-line dictionaries etc. In addition, these students hardly participate in communication with the lecturer, with other
fellow students and therefore deprived from knowledge transfer. Finally, neither the students who do not attend classes regularly, nor the professors cannot get the feedback about the students’ progress, validity of teaching process, textbooks, etc. One of the resonable solutions to overcome theseproblems ise-learning. Specifi ed and the innovative format of e-learning mitigates or entirely solve the issue by facilitating the attendance of students as well as making textbooks and other educational material (scientifi c papers, graphical models, fi lms, online dictionaries and other) completely available to students. Th e our example that materializes the aforementioned theory is: Specifi c and special tasks of the police. Besides, students who attend theoretical lectures have the benefi t to interact with teachers and other fellow students. For better, more meaningful and more intimate communication, the student can create their own profi le and update it from time to time. Finally, students have the chance to attend classes with electronic feedback from the professors about their own progress as well as professors can have feedback from students that tells about validity of teaching process, textbooks, on-line courses, content and structure of lessons, its transparency, reliability of learning methods, especially in terms of evaluation, etc.
E-learning cannot be replace viva voce – classroom learning but can be taken as alternative or supplement. Th is statement has been based upon e-learning experiences in Serbia and abroad, especially in European Union. Besides, it is supported by the fact that staff cannot be fully educated about practical issues.only through e-learning process. Future scientifi c researches in the field of e-learning should follow direction of identifying the appropriate learning content for
e-learning.",
publisher = "Београд : Криминалистичко-полицијска академија",
journal = "Супротстављање савременом организованом криминалу и тероризму. 5",
title = "Стицање знања о посебним и специјалним задацима полиције употребом софтвера за електронско учење MOODLE, Possibilities for education about the specific and special police tasks by use of the software for e-learning Moodle",
pages = "113-134"
}
Субошић, Д.. (2014). Стицање знања о посебним и специјалним задацима полиције употребом софтвера за електронско учење MOODLE. in Супротстављање савременом организованом криминалу и тероризму. 5
Београд : Криминалистичко-полицијска академија., 113-134.
Субошић Д. Стицање знања о посебним и специјалним задацима полиције употребом софтвера за електронско учење MOODLE. in Супротстављање савременом организованом криминалу и тероризму. 5. 2014;:113-134..
Субошић, Дане, "Стицање знања о посебним и специјалним задацима полиције употребом софтвера за електронско учење MOODLE" in Супротстављање савременом организованом криминалу и тероризму. 5 (2014):113-134.

Решавање локацијских проблема у функцији оптимизације ангажовања полицијских ресурса

Милић, Ненад; Субошић, Дане

(Београд : Криминалистичко-полицијска академија, 2013)

TY - CONF
AU - Милић, Ненад
AU - Субошић, Дане
PY - 2013
UR - http://jakov.kpu.edu.rs/handle/123456789/1160
AB - Када се бира локација полицијске станице, полицијских одељења, безбедносних пунктова и сл., одређују границе безбедносних сектора односно позорничких и патролних рејона, руководиоци организационих јединица полиције често се сусрећу са локацијским проблемима. Постоји више модела који се користе за решавање локацијских проблема чија
примена је, пре свега, условљена карактеристикама проблема који се решава. У раду се говори о моделима намењеним за решавање локацијских проблема код којих је лоцирање објеката дозвољено само у одређеним тачкама (дискретни локацијски проблеми) и то: моделима базираним на близини и моделима покривања. Такође, у раду се даје кратак осврт на могућности географских информационих система (ГИС) као средства подршке одлучивању у поступку изналажења оптималног модела коришћења расположивих ресурса. Своје излагање, аутори илуструју практичним примером примене модела максималног покривања интегрисаног у ГИС софтверски алат, а у циљу оптимизације употребе (ангажовања) полицијских ресурса.
AB - Performing the police organization's tasks continuously and efficiently is often determined by the disposition of adequate resources. Resource shortage is often a limiting factor of the successful policing. In this regard, the police organization's managers are striving to find a resource deployment model which will enable optimal territory coverage. Ultimately this resource deployment model should enable that in case of the emergency, a police officer is in the right place at the right time, ready and capable of protecting citizens and their property. When selecting the location of the police stations, police checkpoints, determining the boundaries of the police sectors, police beats and patrol areas, police managers often encounter location problems. Solving location problems, often entails their experience and intuition. Although intuitive decision making is not inherently wrong, given the complexity of the environment at which the police exists, it does not guarantee making quality decisions. In this regard, managing a modern police organization needs application of a systematic, scientific approach to decision making. In this context, the use of advanced analytical techniques under the realm of the discipline operational research, could benefit to the better decision making. There are several models that are used to solve the location problems. Their application is primarily determined by the characteristics of the problem to be solved. The paper discusses two location problem solving models in which the location of objects is allowed only at certain points (so called discrete location problems). Those models are: models based on proximity and covering models. Also, the authors make a brief overview of the GIS visualization capabilities stating pointing out the benefits of its integration with location problems solving models. Authors discuss three practical scenarios from everyday police practice in order to illustrate the usage of the one of discussed model - maximum covering models - integrated into a GIS software tool, and used in order to optimize deployment of the police patrol resources. Main conclusions from this paper are: (1) solving location problems in GIS environment could be beneficial because of its unique data visualization capabilities that could help spotting discrepancies of the questioned police patrol covering models, their subsequent correction and finally, GIS integrated location-allocation tools could provide their assessment. (2) Optimal coverage of the police juridiction is often caused by a number of factors that determine
the scope, structure and the way the resources are deployed, and the decision on the optimal patrol resource allocation model can often require more than just solving location problems. (3) Given the current trends in the contemporary police decision making field, the dynamics of everyday police practices, and frequent need for a quick decision making, solving location problems and general application of the optimization research should be given more importance in domestic police practice.
PB - Београд : Криминалистичко-полицијска академија
C3 - Структура и функционисање полицијске организације : традиција, стање и перспективе : тематски зборник радова. 2
T1 - Решавање локацијских проблема у функцији оптимизације ангажовања полицијских ресурса
T1 - Solving location problems and the police resources optimization
SP - 233
EP - 250
ER - 
@conference{
author = "Милић, Ненад and Субошић, Дане",
year = "2013",
abstract = "Када се бира локација полицијске станице, полицијских одељења, безбедносних пунктова и сл., одређују границе безбедносних сектора односно позорничких и патролних рејона, руководиоци организационих јединица полиције често се сусрећу са локацијским проблемима. Постоји више модела који се користе за решавање локацијских проблема чија
примена је, пре свега, условљена карактеристикама проблема који се решава. У раду се говори о моделима намењеним за решавање локацијских проблема код којих је лоцирање објеката дозвољено само у одређеним тачкама (дискретни локацијски проблеми) и то: моделима базираним на близини и моделима покривања. Такође, у раду се даје кратак осврт на могућности географских информационих система (ГИС) као средства подршке одлучивању у поступку изналажења оптималног модела коришћења расположивих ресурса. Своје излагање, аутори илуструју практичним примером примене модела максималног покривања интегрисаног у ГИС софтверски алат, а у циљу оптимизације употребе (ангажовања) полицијских ресурса., Performing the police organization's tasks continuously and efficiently is often determined by the disposition of adequate resources. Resource shortage is often a limiting factor of the successful policing. In this regard, the police organization's managers are striving to find a resource deployment model which will enable optimal territory coverage. Ultimately this resource deployment model should enable that in case of the emergency, a police officer is in the right place at the right time, ready and capable of protecting citizens and their property. When selecting the location of the police stations, police checkpoints, determining the boundaries of the police sectors, police beats and patrol areas, police managers often encounter location problems. Solving location problems, often entails their experience and intuition. Although intuitive decision making is not inherently wrong, given the complexity of the environment at which the police exists, it does not guarantee making quality decisions. In this regard, managing a modern police organization needs application of a systematic, scientific approach to decision making. In this context, the use of advanced analytical techniques under the realm of the discipline operational research, could benefit to the better decision making. There are several models that are used to solve the location problems. Their application is primarily determined by the characteristics of the problem to be solved. The paper discusses two location problem solving models in which the location of objects is allowed only at certain points (so called discrete location problems). Those models are: models based on proximity and covering models. Also, the authors make a brief overview of the GIS visualization capabilities stating pointing out the benefits of its integration with location problems solving models. Authors discuss three practical scenarios from everyday police practice in order to illustrate the usage of the one of discussed model - maximum covering models - integrated into a GIS software tool, and used in order to optimize deployment of the police patrol resources. Main conclusions from this paper are: (1) solving location problems in GIS environment could be beneficial because of its unique data visualization capabilities that could help spotting discrepancies of the questioned police patrol covering models, their subsequent correction and finally, GIS integrated location-allocation tools could provide their assessment. (2) Optimal coverage of the police juridiction is often caused by a number of factors that determine
the scope, structure and the way the resources are deployed, and the decision on the optimal patrol resource allocation model can often require more than just solving location problems. (3) Given the current trends in the contemporary police decision making field, the dynamics of everyday police practices, and frequent need for a quick decision making, solving location problems and general application of the optimization research should be given more importance in domestic police practice.",
publisher = "Београд : Криминалистичко-полицијска академија",
journal = "Структура и функционисање полицијске организације : традиција, стање и перспективе : тематски зборник радова. 2",
title = "Решавање локацијских проблема у функцији оптимизације ангажовања полицијских ресурса, Solving location problems and the police resources optimization",
pages = "233-250"
}
Милић, Н.,& Субошић, Д.. (2013). Решавање локацијских проблема у функцији оптимизације ангажовања полицијских ресурса. in Структура и функционисање полицијске организације : традиција, стање и перспективе : тематски зборник радова. 2
Београд : Криминалистичко-полицијска академија., 233-250.
Милић Н, Субошић Д. Решавање локацијских проблема у функцији оптимизације ангажовања полицијских ресурса. in Структура и функционисање полицијске организације : традиција, стање и перспективе : тематски зборник радова. 2. 2013;:233-250..
Милић, Ненад, Субошић, Дане, "Решавање локацијских проблема у функцији оптимизације ангажовања полицијских ресурса" in Структура и функционисање полицијске организације : традиција, стање и перспективе : тематски зборник радова. 2 (2013):233-250.

Полиција у немирнодопским и другим посебним безбедносним стањима

Стевановић, Обрад; Субошић, Дане

(Приштина [тј.] Косовска Митровица : Правни факултет, 2013)

TY - CONF
AU - Стевановић, Обрад
AU - Субошић, Дане
PY - 2013
UR - http://jakov.kpu.edu.rs/handle/123456789/1064
AB - Послове из своје законом утврђене надлежности, полиција извршава у веома различитим временским, просторним, политичким, економским, социолошким, безбедносним, правним и другим условима. Наглашено специфичне услове функционисања полиције, посебно у политичком, правном и безбедносном смислу, чине немирнодопска и друга посебна безбедносна стања, у која се најчешће убрајају ванредно и ратао стање. Упркос томе што полиција у тим стањима, суштински, наставља да обавља своје мирнодопске послове, њена улога и статус се, у њима, често не чине довољно јасним. На то посебно указује чињеница да се полиција, традиционално и с разлогом, сматра легалном „полувојном" или „паравојном" организацијом, али и чињеница да се полицијска организација често, више неосновано него основано, сматра саставним делом националних оружаних (војних) снага, посебно у ратном стању. Полазећи од тога, овим радом су презентовани резултати истраживања о утицају немирнодопских и других посебних безбедносних стања на промене у делокругу, организационој структури, овлашћењима и правном статусу полицијске организације и полицијских службеника, у контексту одредаба националног и међународног права
AB - The paper is an effort to explore the impact of nonpeaceful and other special security situation in scope, organizational structure, powers and status of the police in these states. In the first part, as a special security conditions in which the police operate, there were identified, described and explained in brief: war (as international and non-international armed conflicts), emergency, emergency situation and civil unrest (internal disturbances and tensions). In the second part of the paper, there were analyzed the impacts of these conditions on the scope and organizational structure of the police. In this part, stands out for the police in any specific security tasks continue to carry out their everyday tasks by adapting to the changes its organizational structure, forms and methods. Police, at the same time, retains its status as civilian public service, and the police officers status as civilians under international humanitarian law. As an exception to this rule, in the second part of the paper, it is stressed ability (not a rule) that parts (not the whole) of the police organization, in accordance with the law temporarily (not permanently) are included in the composition of the armed forces, by which time police during international armed conflicts (not in other states security) becomes a military organization. In the third part of the paper analyzes the impact of special security status to changes in police powers and status of police officers. When it is pointed out that the police authorities in these states generally expanding, especially in the implementation of emergency regulations which limit the human and minority rights, which is why there is a strong need of controlling the legality of police officers. In this part of the paper highlights the fact that police officers retain civilian status at all times, except when they are part of the police units involved in the composition of the armed forces of a non-international armed conflict, when acquiring the status of a fighter with the ability to acquire the status of prisoner of war.
PB - Приштина [тј.] Косовска Митровица : Правни факултет
C3 - Међународно хуманитарно право : [тематски зборник радова]
T1 - Полиција у немирнодопским и другим посебним безбедносним стањима
T1 - Police in nonpeaceful and other special security conditions
SP - 141
EP - 156
ER - 
@conference{
author = "Стевановић, Обрад and Субошић, Дане",
year = "2013",
abstract = "Послове из своје законом утврђене надлежности, полиција извршава у веома различитим временским, просторним, политичким, економским, социолошким, безбедносним, правним и другим условима. Наглашено специфичне услове функционисања полиције, посебно у политичком, правном и безбедносном смислу, чине немирнодопска и друга посебна безбедносна стања, у која се најчешће убрајају ванредно и ратао стање. Упркос томе што полиција у тим стањима, суштински, наставља да обавља своје мирнодопске послове, њена улога и статус се, у њима, често не чине довољно јасним. На то посебно указује чињеница да се полиција, традиционално и с разлогом, сматра легалном „полувојном" или „паравојном" организацијом, али и чињеница да се полицијска организација често, више неосновано него основано, сматра саставним делом националних оружаних (војних) снага, посебно у ратном стању. Полазећи од тога, овим радом су презентовани резултати истраживања о утицају немирнодопских и других посебних безбедносних стања на промене у делокругу, организационој структури, овлашћењима и правном статусу полицијске организације и полицијских службеника, у контексту одредаба националног и међународног права, The paper is an effort to explore the impact of nonpeaceful and other special security situation in scope, organizational structure, powers and status of the police in these states. In the first part, as a special security conditions in which the police operate, there were identified, described and explained in brief: war (as international and non-international armed conflicts), emergency, emergency situation and civil unrest (internal disturbances and tensions). In the second part of the paper, there were analyzed the impacts of these conditions on the scope and organizational structure of the police. In this part, stands out for the police in any specific security tasks continue to carry out their everyday tasks by adapting to the changes its organizational structure, forms and methods. Police, at the same time, retains its status as civilian public service, and the police officers status as civilians under international humanitarian law. As an exception to this rule, in the second part of the paper, it is stressed ability (not a rule) that parts (not the whole) of the police organization, in accordance with the law temporarily (not permanently) are included in the composition of the armed forces, by which time police during international armed conflicts (not in other states security) becomes a military organization. In the third part of the paper analyzes the impact of special security status to changes in police powers and status of police officers. When it is pointed out that the police authorities in these states generally expanding, especially in the implementation of emergency regulations which limit the human and minority rights, which is why there is a strong need of controlling the legality of police officers. In this part of the paper highlights the fact that police officers retain civilian status at all times, except when they are part of the police units involved in the composition of the armed forces of a non-international armed conflict, when acquiring the status of a fighter with the ability to acquire the status of prisoner of war.",
publisher = "Приштина [тј.] Косовска Митровица : Правни факултет",
journal = "Међународно хуманитарно право : [тематски зборник радова]",
title = "Полиција у немирнодопским и другим посебним безбедносним стањима, Police in nonpeaceful and other special security conditions",
pages = "141-156"
}
Стевановић, О.,& Субошић, Д.. (2013). Полиција у немирнодопским и другим посебним безбедносним стањима. in Међународно хуманитарно право : [тематски зборник радова]
Приштина [тј.] Косовска Митровица : Правни факултет., 141-156.
Стевановић О, Субошић Д. Полиција у немирнодопским и другим посебним безбедносним стањима. in Међународно хуманитарно право : [тематски зборник радова]. 2013;:141-156..
Стевановић, Обрад, Субошић, Дане, "Полиција у немирнодопским и другим посебним безбедносним стањима" in Међународно хуманитарно право : [тематски зборник радова] (2013):141-156.

Актуелни проблеми у кривичним поступцима против трговаца људима у Републици Србији

Мијалковић, Саша; Субошић, Дане

(Banja Luka : Fakultet za bezbjednost i zaštitu, 2012)

TY - CONF
AU - Мијалковић, Саша
AU - Субошић, Дане
PY - 2012
UR - http://jakov.kpu.edu.rs/handle/123456789/1146
AB - Савремене ‒ демокраске државе дужне су да ефикасно истражују, кривично гоне и судски решавају трговину људима и пратеће криминалне активности, без обзира на то да ли су их учинили домаћи или инсотрани актери. То се чини кроз процедуру предиђену Закоником о кривичном поступку Републике Србије, у којој се, учешћем овлашћених кривичнопроцесних субјеката (овлашћени тужилац, оптужени, суд, оштећени, правни заступник, бранилац, сведок и др.), расветљавају и решавају кривичне ствари у вези са трговином људима. Иако је кривични поступак до детаља прецизиран, у пракси се јављају извесни проблеми који ометају његов ток. Они се најчешће манифестују као притисци на судске органе, неадекватна и блага казнена политика, потенцијална угроженост личне безбедности сведока, неспровођење мере конфискације противправно стечене имовине, онемогућавање остварења права жртвава на обештећење за штету насталу извршењем кривичног дела, лошу сарадњу субјеката безбедности и слично.
PB - Banja Luka : Fakultet za bezbjednost i zaštitu
C3 - Društvena reakcija na savremene oblike ugrožavanja bezbjednosti : [zbornik radova]
T1 - Актуелни проблеми у кривичним поступцима против трговаца људима у Републици Србији
SP - 303
EP - 314
ER - 
@conference{
author = "Мијалковић, Саша and Субошић, Дане",
year = "2012",
abstract = "Савремене ‒ демокраске државе дужне су да ефикасно истражују, кривично гоне и судски решавају трговину људима и пратеће криминалне активности, без обзира на то да ли су их учинили домаћи или инсотрани актери. То се чини кроз процедуру предиђену Закоником о кривичном поступку Републике Србије, у којој се, учешћем овлашћених кривичнопроцесних субјеката (овлашћени тужилац, оптужени, суд, оштећени, правни заступник, бранилац, сведок и др.), расветљавају и решавају кривичне ствари у вези са трговином људима. Иако је кривични поступак до детаља прецизиран, у пракси се јављају извесни проблеми који ометају његов ток. Они се најчешће манифестују као притисци на судске органе, неадекватна и блага казнена политика, потенцијална угроженост личне безбедности сведока, неспровођење мере конфискације противправно стечене имовине, онемогућавање остварења права жртвава на обештећење за штету насталу извршењем кривичног дела, лошу сарадњу субјеката безбедности и слично.",
publisher = "Banja Luka : Fakultet za bezbjednost i zaštitu",
journal = "Društvena reakcija na savremene oblike ugrožavanja bezbjednosti : [zbornik radova]",
title = "Актуелни проблеми у кривичним поступцима против трговаца људима у Републици Србији",
pages = "303-314"
}
Мијалковић, С.,& Субошић, Д.. (2012). Актуелни проблеми у кривичним поступцима против трговаца људима у Републици Србији. in Društvena reakcija na savremene oblike ugrožavanja bezbjednosti : [zbornik radova]
Banja Luka : Fakultet za bezbjednost i zaštitu., 303-314.
Мијалковић С, Субошић Д. Актуелни проблеми у кривичним поступцима против трговаца људима у Републици Србији. in Društvena reakcija na savremene oblike ugrožavanja bezbjednosti : [zbornik radova]. 2012;:303-314..
Мијалковић, Саша, Субошић, Дане, "Актуелни проблеми у кривичним поступцима против трговаца људима у Републици Србији" in Društvena reakcija na savremene oblike ugrožavanja bezbjednosti : [zbornik radova] (2012):303-314.

Безбедносна култура у контексту савременог организационог понашања

Субошић, Дане

(Нови Сад : Удружење за политичке науке, Огранак у Новом Саду ; Београд : Криминалистичко-полицијска академија, 2012)

TY - JOUR
AU - Субошић, Дане
PY - 2012
UR - http://jakov.kpu.edu.rs/handle/123456789/1069
AB - Организационо понашање корелира с организационом културом, али нису познати место и улога безбедносне културе (као сегмента организационе културе), у контексту рганизационог понашања. Имајући у виду специфичност тако израженог предмета истраживања, структуриран је и главни део овог саопштења који обухвата разматрање: 1) основних обележја савременог организационог понашања, 2) групне динамике у савременом организационом понашању, 3) неформалне организације као начина савременог организационог понашања, 4) основних обележја безбедносне културе и 5) утицаја безбедносне културе на савремено организационо понашање. Реализацијом истра-живања се дошло, између осталог, до закључака о томе да безбедносна култура: 1) представља чинилац организационог понашања, 2) сопствени утицај оства-рује као део шире – организационе културе, 3) утиче на организационо пона-шање посредством стимуланса као елемената модела бихевиористичког и потпуног модела организационог понашања, 4) не утиче на когнитивни модел организационог понашања, 5) непосредно утиче на стимулансе, а посредством њих и на остале елементе организационог понашања, 6) утиче на организационо понашање свим сопственим елементима, при чему су у овом саопштењуразматране вредности, норме, ставови и уверења и 7) утиче на формалну и неформалну организацију, као и на групну динамику унутар њих.
AB - Organizational behavior correlates with the organizational culture, with what is not known about the place and role of security culture (as a segment of the organizational culture), in the context of organizational behavior. Given the specificity expressed by the research object, it is structured the main part of this statement, which includes consideration of: 1) the basic features of modern organizational behavior, 2) group dynamics in contemporary organizational behavior, 3) the informal organization as a way of modern organizational behavior, 4) basic features of the security culture, and 5) the impact of security culture in the modern organizational behavior. The implementation of research findings among other things, to draw conclusions about the security culture: 1) as a factor of organizational behavior, 2)his own influence exercised as part of a broader - organizational culture, 3) impact on organizational behavior through incentives such element of behavioral model and complete model of organizational behavior, 4) does not affect the cognitive model of organizational behavior, 5) affects the incentives to direct, and through them, the impact on other aspects of organizational behavior, 6) in organizational behavior affects all elements of their own, where they discussed by the text as: values, norms, attitudes and beliefs, and 7) affect the formal and informal organization, and the group dynamics within them.
PB - Нови Сад : Удружење за политичке науке, Огранак у Новом Саду ; Београд : Криминалистичко-полицијска академија
T2 - Култура полиса : часопис за неговање демократске политичке културе
T1 - Безбедносна култура у контексту савременог организационог понашања
T1 - Security Culture in the Context of Contemporary Organizational Behavior
VL - 9
IS - пос. изд. 1
SP - 255
EP - 271
ER - 
@article{
author = "Субошић, Дане",
year = "2012",
abstract = "Организационо понашање корелира с организационом културом, али нису познати место и улога безбедносне културе (као сегмента организационе културе), у контексту рганизационог понашања. Имајући у виду специфичност тако израженог предмета истраживања, структуриран је и главни део овог саопштења који обухвата разматрање: 1) основних обележја савременог организационог понашања, 2) групне динамике у савременом организационом понашању, 3) неформалне организације као начина савременог организационог понашања, 4) основних обележја безбедносне културе и 5) утицаја безбедносне културе на савремено организационо понашање. Реализацијом истра-живања се дошло, између осталог, до закључака о томе да безбедносна култура: 1) представља чинилац организационог понашања, 2) сопствени утицај оства-рује као део шире – организационе културе, 3) утиче на организационо пона-шање посредством стимуланса као елемената модела бихевиористичког и потпуног модела организационог понашања, 4) не утиче на когнитивни модел организационог понашања, 5) непосредно утиче на стимулансе, а посредством њих и на остале елементе организационог понашања, 6) утиче на организационо понашање свим сопственим елементима, при чему су у овом саопштењуразматране вредности, норме, ставови и уверења и 7) утиче на формалну и неформалну организацију, као и на групну динамику унутар њих., Organizational behavior correlates with the organizational culture, with what is not known about the place and role of security culture (as a segment of the organizational culture), in the context of organizational behavior. Given the specificity expressed by the research object, it is structured the main part of this statement, which includes consideration of: 1) the basic features of modern organizational behavior, 2) group dynamics in contemporary organizational behavior, 3) the informal organization as a way of modern organizational behavior, 4) basic features of the security culture, and 5) the impact of security culture in the modern organizational behavior. The implementation of research findings among other things, to draw conclusions about the security culture: 1) as a factor of organizational behavior, 2)his own influence exercised as part of a broader - organizational culture, 3) impact on organizational behavior through incentives such element of behavioral model and complete model of organizational behavior, 4) does not affect the cognitive model of organizational behavior, 5) affects the incentives to direct, and through them, the impact on other aspects of organizational behavior, 6) in organizational behavior affects all elements of their own, where they discussed by the text as: values, norms, attitudes and beliefs, and 7) affect the formal and informal organization, and the group dynamics within them.",
publisher = "Нови Сад : Удружење за политичке науке, Огранак у Новом Саду ; Београд : Криминалистичко-полицијска академија",
journal = "Култура полиса : часопис за неговање демократске политичке културе",
title = "Безбедносна култура у контексту савременог организационог понашања, Security Culture in the Context of Contemporary Organizational Behavior",
volume = "9",
number = "пос. изд. 1",
pages = "255-271"
}
Субошић, Д.. (2012). Безбедносна култура у контексту савременог организационог понашања. in Култура полиса : часопис за неговање демократске политичке културе
Нови Сад : Удружење за политичке науке, Огранак у Новом Саду ; Београд : Криминалистичко-полицијска академија., 9(пос. изд. 1), 255-271.
Субошић Д. Безбедносна култура у контексту савременог организационог понашања. in Култура полиса : часопис за неговање демократске политичке културе. 2012;9(пос. изд. 1):255-271..
Субошић, Дане, "Безбедносна култура у контексту савременог организационог понашања" in Култура полиса : часопис за неговање демократске политичке културе, 9, no. пос. изд. 1 (2012):255-271.

Приказ уџбеника "Безбедносни менаџмент" аутора доц. др Обрада Стевановића

Субошић, Дане

(Београд : Министарства унутрашњих послова Републике Србије, 2012)

TY - JOUR
AU - Субошић, Дане
PY - 2012
UR - http://jakov.kpu.edu.rs/handle/123456789/1005
PB - Београд : Министарства унутрашњих послова Републике Србије
T2 - Безбедност : часопис Министарства унутрашњих послова Републике Србије
T1 - Приказ уџбеника "Безбедносни менаџмент" аутора доц. др Обрада Стевановића
VL - 14
IS - 2
SP - 313
EP - 316
ER - 
@article{
author = "Субошић, Дане",
year = "2012",
publisher = "Београд : Министарства унутрашњих послова Републике Србије",
journal = "Безбедност : часопис Министарства унутрашњих послова Републике Србије",
title = "Приказ уџбеника "Безбедносни менаџмент" аутора доц. др Обрада Стевановића",
volume = "14",
number = "2",
pages = "313-316"
}
Субошић, Д.. (2012). Приказ уџбеника "Безбедносни менаџмент" аутора доц. др Обрада Стевановића. in Безбедност : часопис Министарства унутрашњих послова Републике Србије
Београд : Министарства унутрашњих послова Републике Србије., 14(2), 313-316.
Субошић Д. Приказ уџбеника "Безбедносни менаџмент" аутора доц. др Обрада Стевановића. in Безбедност : часопис Министарства унутрашњих послова Републике Србије. 2012;14(2):313-316..
Субошић, Дане, "Приказ уџбеника "Безбедносни менаџмент" аутора доц. др Обрада Стевановића" in Безбедност : часопис Министарства унутрашњих послова Републике Србије, 14, no. 2 (2012):313-316.

Основна обележја недржавног сектора безбедности у Републици Србији

Мијалковић, Саша; Субошић, Дане; Кекић, Далибор

(Приштина [тј.] Косовска Митровица : Правни факултет, 2011)

TY - CONF
AU - Мијалковић, Саша
AU - Субошић, Дане
AU - Кекић, Далибор
PY - 2011
UR - http://jakov.kpu.edu.rs/handle/123456789/1088
AB - Традиционално схватање по коме је држава „монополиста" у области безбедности увелико се напушта. То отвара поље новој филозофији и култури безбедности у којој недржавни сектор игра све значајнију улогу. Државни сектор делује све селективније, усредсређујући се на угрожавања безбедности која се процењују као „опаснија", док се друштву све више препушта да се само штити од других, „мање опасних“ безбедносно угрожавајућих појава.
С тим у вези, у раду се указује на појам, место и улогу недржавног сектора у националним системима безбедности, те на структуру и функцију недоходовних - невладиних организација и доходовних безбедносних агенција — тзв. „индустрије безбедности": приватних компанија за војни менаџмент, консалтинг и пружање војиих услуга; агенција за пружање услуга физичко-техничког обезбеђења лица, имовине и пословања; агенција за детективско-истражитељску делатност и агенција за пружање других безбедносних услуга. Најзад, учињен је и краћи осврт на „ кризу“ недржавног сектора безбедности у Србији.
AB - The traditional attitude according to which the state is exclusive security “provider” has been abandoned. That is the start of new philosophy and culture of security where the non-governmental sector has a crucial role. Governmental sector operates more and more selective, focusing on “more dangerous” threats, while it is let to the society to protect itself from the other “less dangerous” events.
In accordance with that, the subject of the thesis is the concept, place and role of non-governmental sector in the national security systems, and the organization and function of non-profitable non-governmental organizations and profitable security agencies - the so-called “security industries”: private companies for military management, consulting and military services, agencies for physical and technical security of people, properties and business, detective and investigation agencies and agencies for rendering other services. Finally, the thesis comprises a brief layout on the “crisis” of non-governmental security sector in Serbia.
PB - Приштина [тј.] Косовска Митровица : Правни факултет
C3 - Међународна научна конференција "Правни систем и друштвена криза". Св. 2, Косовска Митровица, 22.06.2011. године : Зборник радова
T1 - Основна обележја недржавног сектора безбедности у Републици Србији
T1 - General characteristics non-state sector safety in the Republic of Serbia
SP - 379
EP - 394
ER - 
@conference{
author = "Мијалковић, Саша and Субошић, Дане and Кекић, Далибор",
year = "2011",
abstract = "Традиционално схватање по коме је држава „монополиста" у области безбедности увелико се напушта. То отвара поље новој филозофији и култури безбедности у којој недржавни сектор игра све значајнију улогу. Државни сектор делује све селективније, усредсређујући се на угрожавања безбедности која се процењују као „опаснија", док се друштву све више препушта да се само штити од других, „мање опасних“ безбедносно угрожавајућих појава.
С тим у вези, у раду се указује на појам, место и улогу недржавног сектора у националним системима безбедности, те на структуру и функцију недоходовних - невладиних организација и доходовних безбедносних агенција — тзв. „индустрије безбедности": приватних компанија за војни менаџмент, консалтинг и пружање војиих услуга; агенција за пружање услуга физичко-техничког обезбеђења лица, имовине и пословања; агенција за детективско-истражитељску делатност и агенција за пружање других безбедносних услуга. Најзад, учињен је и краћи осврт на „ кризу“ недржавног сектора безбедности у Србији., The traditional attitude according to which the state is exclusive security “provider” has been abandoned. That is the start of new philosophy and culture of security where the non-governmental sector has a crucial role. Governmental sector operates more and more selective, focusing on “more dangerous” threats, while it is let to the society to protect itself from the other “less dangerous” events.
In accordance with that, the subject of the thesis is the concept, place and role of non-governmental sector in the national security systems, and the organization and function of non-profitable non-governmental organizations and profitable security agencies - the so-called “security industries”: private companies for military management, consulting and military services, agencies for physical and technical security of people, properties and business, detective and investigation agencies and agencies for rendering other services. Finally, the thesis comprises a brief layout on the “crisis” of non-governmental security sector in Serbia.",
publisher = "Приштина [тј.] Косовска Митровица : Правни факултет",
journal = "Међународна научна конференција "Правни систем и друштвена криза". Св. 2, Косовска Митровица, 22.06.2011. године : Зборник радова",
title = "Основна обележја недржавног сектора безбедности у Републици Србији, General characteristics non-state sector safety in the Republic of Serbia",
pages = "379-394"
}
Мијалковић, С., Субошић, Д.,& Кекић, Д.. (2011). Основна обележја недржавног сектора безбедности у Републици Србији. in Међународна научна конференција "Правни систем и друштвена криза". Св. 2, Косовска Митровица, 22.06.2011. године : Зборник радова
Приштина [тј.] Косовска Митровица : Правни факултет., 379-394.
Мијалковић С, Субошић Д, Кекић Д. Основна обележја недржавног сектора безбедности у Републици Србији. in Међународна научна конференција "Правни систем и друштвена криза". Св. 2, Косовска Митровица, 22.06.2011. године : Зборник радова. 2011;:379-394..
Мијалковић, Саша, Субошић, Дане, Кекић, Далибор, "Основна обележја недржавног сектора безбедности у Републици Србији" in Међународна научна конференција "Правни систем и друштвена криза". Св. 2, Косовска Митровица, 22.06.2011. године : Зборник радова (2011):379-394.

Полицијска стратегија и тактика спречавања и сузбијања насиља на фудбалским утакмицама, с посебним освртом на Републику Србију

Субошић, Дане; Оташевић, Божидар; Мијалковић, Саша

(Бања Лука : Министарство унутрашњих послова Републике Српске, 2011)

TY - JOUR
AU - Субошић, Дане
AU - Оташевић, Божидар
AU - Мијалковић, Саша
PY - 2011
UR - http://jakov.kpu.edu.rs/handle/123456789/1016
AB - Радом се проблематизују полицијска стратегија и тактика спречавања и сузбијања насиља на фудбалским утакмицама, с посебним освртом на Републику Србију. С тим у
вези, анализирају се основна обележја насиља на фудбалским утакмицама у Републици Србији у функцији идентификације фактора полицијске стратегије и тактике његовог спречавања и сузбијања. Посебна пажња у раду посвећује се приступима, поступцима и средствима тзв. „високог и ниског профила“ обезбеђивања спортских приредби, посебно фудбалских утакмица. Док се „високи профил“ детаљно анализира са стратегијског и тактичког аспекта, „ниски профил“ се користи у функцији његове критике.
AB - This paper problematize police strategies and tactics to prevent and combat violence at football matches, with special reference to the Republic of Serbia. In this regard, there were analyzed the basic characteristics of violence at football matches in the Republic of Serbia in the function of identifying factors of policing strategies and tactics of its prevention and combat. Special
attention in this paper is paid to the approaches, methods and means of so-called. „High and low profile“ to provide sporting events, particularly football matches. While the „high profile“ is detailed
analyzed from strategic and tactical point of view, „low profile“ is used in the function of his criticism.
PB - Бања Лука : Министарство унутрашњих послова Републике Српске
T2 - Безбједност-Полиција-Грађани (Бања Лука)
T1 - Полицијска стратегија и тактика спречавања и сузбијања насиља на фудбалским утакмицама, с посебним освртом на Републику Србију
T1 - Police strategies and tactics to prevent and combat violence at football matches, with special reference to the Republic of Serbia
VL - 7
IS - 3-4
SP - 301
EP - 314
ER - 
@article{
author = "Субошић, Дане and Оташевић, Божидар and Мијалковић, Саша",
year = "2011",
abstract = "Радом се проблематизују полицијска стратегија и тактика спречавања и сузбијања насиља на фудбалским утакмицама, с посебним освртом на Републику Србију. С тим у
вези, анализирају се основна обележја насиља на фудбалским утакмицама у Републици Србији у функцији идентификације фактора полицијске стратегије и тактике његовог спречавања и сузбијања. Посебна пажња у раду посвећује се приступима, поступцима и средствима тзв. „високог и ниског профила“ обезбеђивања спортских приредби, посебно фудбалских утакмица. Док се „високи профил“ детаљно анализира са стратегијског и тактичког аспекта, „ниски профил“ се користи у функцији његове критике., This paper problematize police strategies and tactics to prevent and combat violence at football matches, with special reference to the Republic of Serbia. In this regard, there were analyzed the basic characteristics of violence at football matches in the Republic of Serbia in the function of identifying factors of policing strategies and tactics of its prevention and combat. Special
attention in this paper is paid to the approaches, methods and means of so-called. „High and low profile“ to provide sporting events, particularly football matches. While the „high profile“ is detailed
analyzed from strategic and tactical point of view, „low profile“ is used in the function of his criticism.",
publisher = "Бања Лука : Министарство унутрашњих послова Републике Српске",
journal = "Безбједност-Полиција-Грађани (Бања Лука)",
title = "Полицијска стратегија и тактика спречавања и сузбијања насиља на фудбалским утакмицама, с посебним освртом на Републику Србију, Police strategies and tactics to prevent and combat violence at football matches, with special reference to the Republic of Serbia",
volume = "7",
number = "3-4",
pages = "301-314"
}
Субошић, Д., Оташевић, Б.,& Мијалковић, С.. (2011). Полицијска стратегија и тактика спречавања и сузбијања насиља на фудбалским утакмицама, с посебним освртом на Републику Србију. in Безбједност-Полиција-Грађани (Бања Лука)
Бања Лука : Министарство унутрашњих послова Републике Српске., 7(3-4), 301-314.
Субошић Д, Оташевић Б, Мијалковић С. Полицијска стратегија и тактика спречавања и сузбијања насиља на фудбалским утакмицама, с посебним освртом на Републику Србију. in Безбједност-Полиција-Грађани (Бања Лука). 2011;7(3-4):301-314..
Субошић, Дане, Оташевић, Божидар, Мијалковић, Саша, "Полицијска стратегија и тактика спречавања и сузбијања насиља на фудбалским утакмицама, с посебним освртом на Републику Србију" in Безбједност-Полиција-Грађани (Бања Лука), 7, no. 3-4 (2011):301-314.

Стање безбедности саобраћаја у зависности од спровођења одлуке о радном времену угоститељских објеката

Субошић, Дане; Кековић, Зоран; Васиљевић, Раденко

(Београд : Криминалистичко-полицијска академија, 2010)

TY - CONF
AU - Субошић, Дане
AU - Кековић, Зоран
AU - Васиљевић, Раденко
PY - 2010
UR - http://jakov.kpu.edu.rs/handle/123456789/1124
AB - Орган или организациона јединица локалне самоуправе доношењем аката који регулишу радно време у области угоститељства и њиховим доследним спровођењем, великим делом преузима одговорност за стање безбедности на простору сопствене месне надлежности. Такође, на овај начин локална заједница преузима обавезу стварања услова за задовољење различитих захтева заинтересованих субјеката, који се односе на привредну делатност, друштвени живот, безбедност саобраћаја и др. Међутим, уколико се доследно не спроводе акта којима се регулише радно време у области угоститељства, долази до бројних друштвених девијација. Овим саопштењем преузимају се резултати истраживања стања безбедности саобраћаја од спровођења одлуке о радном времену угоститељских објеката на подручју Бања Луке ( Република Српска).
PB - Београд : Криминалистичко-полицијска академија
C3 - Зборник радова / V семинар Улога локалне заједнице у безбедности саобраћаја, Ковачица, 20-22. мај 2010.
T1 - Стање безбедности саобраћаја у зависности од спровођења одлуке о радном времену угоститељских објеката
SP - 161
EP - 167
ER - 
@conference{
author = "Субошић, Дане and Кековић, Зоран and Васиљевић, Раденко",
year = "2010",
abstract = "Орган или организациона јединица локалне самоуправе доношењем аката који регулишу радно време у области угоститељства и њиховим доследним спровођењем, великим делом преузима одговорност за стање безбедности на простору сопствене месне надлежности. Такође, на овај начин локална заједница преузима обавезу стварања услова за задовољење различитих захтева заинтересованих субјеката, који се односе на привредну делатност, друштвени живот, безбедност саобраћаја и др. Међутим, уколико се доследно не спроводе акта којима се регулише радно време у области угоститељства, долази до бројних друштвених девијација. Овим саопштењем преузимају се резултати истраживања стања безбедности саобраћаја од спровођења одлуке о радном времену угоститељских објеката на подручју Бања Луке ( Република Српска).",
publisher = "Београд : Криминалистичко-полицијска академија",
journal = "Зборник радова / V семинар Улога локалне заједнице у безбедности саобраћаја, Ковачица, 20-22. мај 2010.",
title = "Стање безбедности саобраћаја у зависности од спровођења одлуке о радном времену угоститељских објеката",
pages = "161-167"
}
Субошић, Д., Кековић, З.,& Васиљевић, Р.. (2010). Стање безбедности саобраћаја у зависности од спровођења одлуке о радном времену угоститељских објеката. in Зборник радова / V семинар Улога локалне заједнице у безбедности саобраћаја, Ковачица, 20-22. мај 2010.
Београд : Криминалистичко-полицијска академија., 161-167.
Субошић Д, Кековић З, Васиљевић Р. Стање безбедности саобраћаја у зависности од спровођења одлуке о радном времену угоститељских објеката. in Зборник радова / V семинар Улога локалне заједнице у безбедности саобраћаја, Ковачица, 20-22. мај 2010.. 2010;:161-167..
Субошић, Дане, Кековић, Зоран, Васиљевић, Раденко, "Стање безбедности саобраћаја у зависности од спровођења одлуке о радном времену угоститељских објеката" in Зборник радова / V семинар Улога локалне заједнице у безбедности саобраћаја, Ковачица, 20-22. мај 2010. (2010):161-167.

Одлука о радном времену као одговор на ризике у раду угоститељских објеката

Кековић, Зоран; Субошић, Дане; Васиљевић, Раденко

(Бања Лука : Министарство унутрашњих послова Републике Српске, 2010)

TY - JOUR
AU - Кековић, Зоран
AU - Субошић, Дане
AU - Васиљевић, Раденко
PY - 2010
UR - http://jakov.kpu.edu.rs/handle/123456789/1017
AB - Угоститељска дјелатност и њен развој са собом носи одређене користи. Тe користи се, између осталог, огледају у остваривању профита, запошљавању радника,
пружању услуга, плаћању пореза и такси надлежним органима. Сами угоститељски објекти су мјеста гдје се поред услуга смјештаја, пића и хране, многи људи окупљају
ради неког вида забаве или ужитка. Готово да је незамисливо модерно друштво без угоститељске дјелатности и угоститељских објеката. Велики број путовања у дане викенда (петком и суботом) има за примарни циљ забаву. Одласци и боравци у угоститељским
објектима постали су дио културе и обичаја нашег народа. Међутим, угоститељски објекти су постали и мјеста у којима се често дешавају разни деликти. Власници и запослени у угоститељским објектима не придржавају се прописаног почетка и завршетка радног времена. Због тога грађани који живе у близини угоститељских објеката немају
свој мир и спокој загарантован уставом и законима. Ризици присутни у угоститељским објектима често доводе до напетости и поремећаја односа између грађана и
угоститеља. Ови ризици се могу умањити сaмo укoликo пoстojи aктивнa улoгa лoкaлнe зajeдницe и њeних прeдстaвникa у доношењу и спровођењу правних аката који
регулишу рад у овој области. Доношењем ефикасних одлука о радном времену угоститељских објеката и њиховом досљедном примјеном, локална заједница ствара услове за безбједно окружење.
AB - Catering activity and its development bring along
certain benefits. These benefits, among others, are reflected in
making profits, employment of workers, provision of services and
paying taxes to the competent authorities. The catering facilities
are the places which, besides accommodation and meals, offer
entertainment and pleasure. It is hard to imagine modern society
without catering work and facilities. The entertainment is the the
first reason for people to go to weekend trips (on Fridays and
Saturdays). Going out and staying at a catering facility have
become a part of culture and customs of our nation. However,
catering facilities have also become places where criminal
offenses are commited. Catering facilities’ owners and employees
do not obey the working hours. This implies that citizens living
nearby the catering facilities do not have their peace guaranteed
by the constitution and law. Risks present in catering facilitiess
often lead to tension and disturbance of relations between citizens
and caterers. These risks can be reduced only if there is an active
role of local community and its representatives in enactment and
implementation of legal acts regulating the work in this field.
Making effective decisions about working hours of catering
facilitiess and their strict implementation, local community
creates conditions for safe environment.
PB - Бања Лука : Министарство унутрашњих послова Републике Српске
T2 - Безбједност-Полиција-Грађани (Бања Лука)
T1 - Одлука о радном времену као одговор на ризике у раду угоститељских објеката
T1 - Decision on working hours as a response to risks in the work of catering facilities
VL - 6
IS - 1-2
SP - 265
EP - 280
ER - 
@article{
author = "Кековић, Зоран and Субошић, Дане and Васиљевић, Раденко",
year = "2010",
abstract = "Угоститељска дјелатност и њен развој са собом носи одређене користи. Тe користи се, између осталог, огледају у остваривању профита, запошљавању радника,
пружању услуга, плаћању пореза и такси надлежним органима. Сами угоститељски објекти су мјеста гдје се поред услуга смјештаја, пића и хране, многи људи окупљају
ради неког вида забаве или ужитка. Готово да је незамисливо модерно друштво без угоститељске дјелатности и угоститељских објеката. Велики број путовања у дане викенда (петком и суботом) има за примарни циљ забаву. Одласци и боравци у угоститељским
објектима постали су дио културе и обичаја нашег народа. Међутим, угоститељски објекти су постали и мјеста у којима се често дешавају разни деликти. Власници и запослени у угоститељским објектима не придржавају се прописаног почетка и завршетка радног времена. Због тога грађани који живе у близини угоститељских објеката немају
свој мир и спокој загарантован уставом и законима. Ризици присутни у угоститељским објектима често доводе до напетости и поремећаја односа између грађана и
угоститеља. Ови ризици се могу умањити сaмo укoликo пoстojи aктивнa улoгa лoкaлнe зajeдницe и њeних прeдстaвникa у доношењу и спровођењу правних аката који
регулишу рад у овој области. Доношењем ефикасних одлука о радном времену угоститељских објеката и њиховом досљедном примјеном, локална заједница ствара услове за безбједно окружење., Catering activity and its development bring along
certain benefits. These benefits, among others, are reflected in
making profits, employment of workers, provision of services and
paying taxes to the competent authorities. The catering facilities
are the places which, besides accommodation and meals, offer
entertainment and pleasure. It is hard to imagine modern society
without catering work and facilities. The entertainment is the the
first reason for people to go to weekend trips (on Fridays and
Saturdays). Going out and staying at a catering facility have
become a part of culture and customs of our nation. However,
catering facilities have also become places where criminal
offenses are commited. Catering facilities’ owners and employees
do not obey the working hours. This implies that citizens living
nearby the catering facilities do not have their peace guaranteed
by the constitution and law. Risks present in catering facilitiess
often lead to tension and disturbance of relations between citizens
and caterers. These risks can be reduced only if there is an active
role of local community and its representatives in enactment and
implementation of legal acts regulating the work in this field.
Making effective decisions about working hours of catering
facilitiess and their strict implementation, local community
creates conditions for safe environment.",
publisher = "Бања Лука : Министарство унутрашњих послова Републике Српске",
journal = "Безбједност-Полиција-Грађани (Бања Лука)",
title = "Одлука о радном времену као одговор на ризике у раду угоститељских објеката, Decision on working hours as a response to risks in the work of catering facilities",
volume = "6",
number = "1-2",
pages = "265-280"
}
Кековић, З., Субошић, Д.,& Васиљевић, Р.. (2010). Одлука о радном времену као одговор на ризике у раду угоститељских објеката. in Безбједност-Полиција-Грађани (Бања Лука)
Бања Лука : Министарство унутрашњих послова Републике Српске., 6(1-2), 265-280.
Кековић З, Субошић Д, Васиљевић Р. Одлука о радном времену као одговор на ризике у раду угоститељских објеката. in Безбједност-Полиција-Грађани (Бања Лука). 2010;6(1-2):265-280..
Кековић, Зоран, Субошић, Дане, Васиљевић, Раденко, "Одлука о радном времену као одговор на ризике у раду угоститељских објеката" in Безбједност-Полиција-Грађани (Бања Лука), 6, no. 1-2 (2010):265-280.

Истраживања сврставајућег садржаја у области безбедности

Субошић, Дане

(Београд : Војноиздавачки завод, 2009)

TY - JOUR
AU - Субошић, Дане
PY - 2009
UR - http://jakov.kpu.edu.rs/handle/123456789/1006
AB - Недостатак многих теоријских знања представља њихова
 несистематичност. Наведени недостатак се отклања сврставањем таквих знања, за шта је предуслов пројектовање, организовање и реализовање истраживања сврставајућег садржаја. Међутим, да би се истраживања сврставајућег садржаја у
 области безбедности пројектовала, организовала и реализовала, потребно је успешно решавање бројних проблема, пре свега, методолошке природе. У вези с тим, препоручују се начини решавања тих проблема и сличних.
PB - Београд : Војноиздавачки завод
T2 - Војно дело : општевојни научно-теоријски часопис
T1 - Истраживања сврставајућег садржаја у области безбедности
VL - 59
IS - 1
SP - 227
EP - 241
ER - 
@article{
author = "Субошић, Дане",
year = "2009",
abstract = "Недостатак многих теоријских знања представља њихова
 несистематичност. Наведени недостатак се отклања сврставањем таквих знања, за шта је предуслов пројектовање, организовање и реализовање истраживања сврставајућег садржаја. Међутим, да би се истраживања сврставајућег садржаја у
 области безбедности пројектовала, организовала и реализовала, потребно је успешно решавање бројних проблема, пре свега, методолошке природе. У вези с тим, препоручују се начини решавања тих проблема и сличних.",
publisher = "Београд : Војноиздавачки завод",
journal = "Војно дело : општевојни научно-теоријски часопис",
title = "Истраживања сврставајућег садржаја у области безбедности",
volume = "59",
number = "1",
pages = "227-241"
}
Субошић, Д.. (2009). Истраживања сврставајућег садржаја у области безбедности. in Војно дело : општевојни научно-теоријски часопис
Београд : Војноиздавачки завод., 59(1), 227-241.
Субошић Д. Истраживања сврставајућег садржаја у области безбедности. in Војно дело : општевојни научно-теоријски часопис. 2009;59(1):227-241..
Субошић, Дане, "Истраживања сврставајућег садржаја у области безбедности" in Војно дело : општевојни научно-теоријски часопис, 59, no. 1 (2009):227-241.

Организационо понашање и организациона култура у полицији

Субошић, Дане; Кекић, Далибор

(Нови Сад : Удружење за политичке науке, Огранак у Новом Саду : Stylos, 2009)

TY - JOUR
AU - Субошић, Дане
AU - Кекић, Далибор
PY - 2009
UR - http://kpolisa.com/book/kultura-polisa-br-11-12-godina-vi-2009/
UR - http://jakov.kpu.edu.rs/handle/123456789/1065
AB - Организационо понашање и организациона култура су релативно нови изрази и теорији организације и менаџмента. Аутори су покушали да их објасне кроз теорију динамике и неформалне организације. Све ове концепције су се развиле у Западној терминологији у прошлом веку, почевши касних 30-их до сада. Због тога, али и политике социјализма и ратова на овим просторима, наша држава је помало закаснила у истраживањима ове области. Ово је покушај да се то поправи.
AB - Organizational behaviour and organizational culture are relatively new terms in organizational and management theory. The authores tried to explain them by theory of dynamic and nonformal organizations in police organizations. All of this conceptons have developed in West terminology in last century, became in late 30's till now. Because of that and socialistic policy and wars in those spaces, our country have been lated with investigations in this area. This is tentative in fixing that.
PB - Нови Сад : Удружење за политичке науке, Огранак у Новом Саду : Stylos
T2 - Култура полиса : часопис за неговање демократске политичке културе
T1 - Организационо понашање и организациона култура у полицији
T1 - Organizational behaviour and organizational culture in police organizations
VL - 6
IS - 11/12
SP - 639
EP - 655
ER - 
@article{
author = "Субошић, Дане and Кекић, Далибор",
year = "2009",
abstract = "Организационо понашање и организациона култура су релативно нови изрази и теорији организације и менаџмента. Аутори су покушали да их објасне кроз теорију динамике и неформалне организације. Све ове концепције су се развиле у Западној терминологији у прошлом веку, почевши касних 30-их до сада. Због тога, али и политике социјализма и ратова на овим просторима, наша држава је помало закаснила у истраживањима ове области. Ово је покушај да се то поправи., Organizational behaviour and organizational culture are relatively new terms in organizational and management theory. The authores tried to explain them by theory of dynamic and nonformal organizations in police organizations. All of this conceptons have developed in West terminology in last century, became in late 30's till now. Because of that and socialistic policy and wars in those spaces, our country have been lated with investigations in this area. This is tentative in fixing that.",
publisher = "Нови Сад : Удружење за политичке науке, Огранак у Новом Саду : Stylos",
journal = "Култура полиса : часопис за неговање демократске политичке културе",
title = "Организационо понашање и организациона култура у полицији, Organizational behaviour and organizational culture in police organizations",
volume = "6",
number = "11/12",
pages = "639-655"
}
Субошић, Д.,& Кекић, Д.. (2009). Организационо понашање и организациона култура у полицији. in Култура полиса : часопис за неговање демократске политичке културе
Нови Сад : Удружење за политичке науке, Огранак у Новом Саду : Stylos., 6(11/12), 639-655.
Субошић Д, Кекић Д. Организационо понашање и организациона култура у полицији. in Култура полиса : часопис за неговање демократске политичке културе. 2009;6(11/12):639-655..
Субошић, Дане, Кекић, Далибор, "Организационо понашање и организациона култура у полицији" in Култура полиса : часопис за неговање демократске политичке културе, 6, no. 11/12 (2009):639-655.

Међународна сарадња у ванредним ситуацијама

Кекић, Далибор; Млађан, Драган; Субошић, Дане

(Бања Лука : Министарство унутрашњих послова Републике Српске, 2008)

TY - JOUR
AU - Кекић, Далибор
AU - Млађан, Драган
AU - Субошић, Дане
PY - 2008
UR - http://jakov.kpu.edu.rs/handle/123456789/1018
AB - The group of authors explain the definition and manners
of international cooperation in managing problematic situations.
Natural and technical and technological cathastrophes spread over the
national borders, and representatives of instituions have to cooperate,
and through this cooperation they obtain deeper knowledge in
procedures. The result of this cooperation is forming special units for
mananging the cathastrophes, which at the same time have a
humanitarian character.
PB - Бања Лука : Министарство унутрашњих послова Републике Српске
T2 - Безбједност-Полиција-Грађани (Бања Лука)
T1 - Међународна сарадња у ванредним ситуацијама
T1 - International cooperation in problematic situations
VL - 4
IS - 2
SP - 121
EP - 140
ER - 
@article{
author = "Кекић, Далибор and Млађан, Драган and Субошић, Дане",
year = "2008",
abstract = "The group of authors explain the definition and manners
of international cooperation in managing problematic situations.
Natural and technical and technological cathastrophes spread over the
national borders, and representatives of instituions have to cooperate,
and through this cooperation they obtain deeper knowledge in
procedures. The result of this cooperation is forming special units for
mananging the cathastrophes, which at the same time have a
humanitarian character.",
publisher = "Бања Лука : Министарство унутрашњих послова Републике Српске",
journal = "Безбједност-Полиција-Грађани (Бања Лука)",
title = "Међународна сарадња у ванредним ситуацијама, International cooperation in problematic situations",
volume = "4",
number = "2",
pages = "121-140"
}
Кекић, Д., Млађан, Д.,& Субошић, Д.. (2008). Међународна сарадња у ванредним ситуацијама. in Безбједност-Полиција-Грађани (Бања Лука)
Бања Лука : Министарство унутрашњих послова Републике Српске., 4(2), 121-140.
Кекић Д, Млађан Д, Субошић Д. Међународна сарадња у ванредним ситуацијама. in Безбједност-Полиција-Грађани (Бања Лука). 2008;4(2):121-140..
Кекић, Далибор, Млађан, Драган, Субошић, Дане, "Међународна сарадња у ванредним ситуацијама" in Безбједност-Полиција-Грађани (Бања Лука), 4, no. 2 (2008):121-140.

Међународна сарадња у области безбедности у ванредним ситуацијама

Млађан, Драган; Субошић, Дане; Кекић, Далибор

(Београд : Београдски сајам, 2008)

TY - CONF
AU - Млађан, Драган
AU - Субошић, Дане
AU - Кекић, Далибор
PY - 2008
UR - http://jakov.kpu.edu.rs/handle/123456789/1074
AB - Аутори у овом раду објашњавају појам и начине међународне сарадње и удруживања у области управљања ванредним ситуацијама. Полазећи од чињенице да природне и техничко-технолошке катастрофе се не ограничавају државним границама, појединци су први започели сарадњу у овим областима. Државе, убрзо кроз међународне организације, покушавају да унапреде своја знања и процедуре. Резултат тога је да се оснивају заједничке регименте за деловање у случају ванредних ситуација, као и хуманитарне послове.
PB - Београд : Београдски сајам
C3 - Садашњост и будућност безбедности од пожара
T1 - Међународна сарадња у области безбедности у ванредним ситуацијама
SP - 1
EP - 7
ER - 
@conference{
author = "Млађан, Драган and Субошић, Дане and Кекић, Далибор",
year = "2008",
abstract = "Аутори у овом раду објашњавају појам и начине међународне сарадње и удруживања у области управљања ванредним ситуацијама. Полазећи од чињенице да природне и техничко-технолошке катастрофе се не ограничавају државним границама, појединци су први започели сарадњу у овим областима. Државе, убрзо кроз међународне организације, покушавају да унапреде своја знања и процедуре. Резултат тога је да се оснивају заједничке регименте за деловање у случају ванредних ситуација, као и хуманитарне послове.",
publisher = "Београд : Београдски сајам",
journal = "Садашњост и будућност безбедности од пожара",
title = "Међународна сарадња у области безбедности у ванредним ситуацијама",
pages = "1-7"
}
Млађан, Д., Субошић, Д.,& Кекић, Д.. (2008). Међународна сарадња у области безбедности у ванредним ситуацијама. in Садашњост и будућност безбедности од пожара
Београд : Београдски сајам., 1-7.
Млађан Д, Субошић Д, Кекић Д. Међународна сарадња у области безбедности у ванредним ситуацијама. in Садашњост и будућност безбедности од пожара. 2008;:1-7..
Млађан, Драган, Субошић, Дане, Кекић, Далибор, "Међународна сарадња у области безбедности у ванредним ситуацијама" in Садашњост и будућност безбедности од пожара (2008):1-7.

Квантитативна димензија утицаја несмртоносних оружја на резултате формирања и вредновања варијанти обезбеђења

Субошић, Дане

(Београд : Војна академија, 2006)

TY - CONF
AU - Субошић, Дане
PY - 2006
UR - http://jakov.kpu.edu.rs/handle/123456789/1009
AB - Радом се представљaју резултати истраживања утицаја несмртоносних оружја на
формирање и вредновање варијанти ангажовања војних и полицијких јединица на задацима обезбеђења. При томе, разматрани утицај представља резултат
поређења ваљаности два процеса: (1) формирања варијанти обезбеђења и (2) њихових резултата, који су спроведени тако што се једним од њих не предвиђа, а другим предвиђа примена несмртоносних оружја.
AB - The paper presents the results of the research of the influence of non - lethal weapons on creating and evaluating the variations of engaging military and police units in security tasks. The considered influence represents the result of the comparison of the validity of two processes: (1) creating the security variations and (2) their results, which were carried out so that one of them does not anticipate, and the other anticipates the use of non-lethal weapons.
PB - Београд : Војна академија
C3 - Зборник радова / 1. научни скуп Одбрамбене технологије у функцији мира, ОТЕХ 2005, Децембар 6-7, 2005, Београд
T1 - Квантитативна димензија утицаја несмртоносних оружја на резултате формирања и вредновања варијанти обезбеђења
T1 - The influence of non-lethal weapons on the results of creating and evaluating the security variations : the quantitative dimension
SP - 1
EP - 4
EP - 
ER - 
@conference{
author = "Субошић, Дане",
year = "2006",
abstract = "Радом се представљaју резултати истраживања утицаја несмртоносних оружја на
формирање и вредновање варијанти ангажовања војних и полицијких јединица на задацима обезбеђења. При томе, разматрани утицај представља резултат
поређења ваљаности два процеса: (1) формирања варијанти обезбеђења и (2) њихових резултата, који су спроведени тако што се једним од њих не предвиђа, а другим предвиђа примена несмртоносних оружја., The paper presents the results of the research of the influence of non - lethal weapons on creating and evaluating the variations of engaging military and police units in security tasks. The considered influence represents the result of the comparison of the validity of two processes: (1) creating the security variations and (2) their results, which were carried out so that one of them does not anticipate, and the other anticipates the use of non-lethal weapons.",
publisher = "Београд : Војна академија",
journal = "Зборник радова / 1. научни скуп Одбрамбене технологије у функцији мира, ОТЕХ 2005, Децембар 6-7, 2005, Београд",
title = "Квантитативна димензија утицаја несмртоносних оружја на резултате формирања и вредновања варијанти обезбеђења, The influence of non-lethal weapons on the results of creating and evaluating the security variations : the quantitative dimension",
pages = "1-4-"
}
Субошић, Д.. (2006). Квантитативна димензија утицаја несмртоносних оружја на резултате формирања и вредновања варијанти обезбеђења. in Зборник радова / 1. научни скуп Одбрамбене технологије у функцији мира, ОТЕХ 2005, Децембар 6-7, 2005, Београд
Београд : Војна академија., 1-4.
Субошић Д. Квантитативна димензија утицаја несмртоносних оружја на резултате формирања и вредновања варијанти обезбеђења. in Зборник радова / 1. научни скуп Одбрамбене технологије у функцији мира, ОТЕХ 2005, Децембар 6-7, 2005, Београд. 2006;:1-4..
Субошић, Дане, "Квантитативна димензија утицаја несмртоносних оружја на резултате формирања и вредновања варијанти обезбеђења" in Зборник радова / 1. научни скуп Одбрамбене технологије у функцији мира, ОТЕХ 2005, Децембар 6-7, 2005, Београд (2006):1-4.

Средства за привремено онеспособљавање

Субошић, Дане

(Београд тј. Земун : Виша школа унутрашњих послова, 2005)

TY - JOUR
AU - Субошић, Дане
PY - 2005
UR - http://jakov.kpu.edu.rs/handle/123456789/1139
AB - Настојећи да заштите сва добра чија безбедност може бити предмет угрожавања, ангажоване снаге у операцијама које се изводе у савременим безбедносним околностима могу користити сопствена овлашћења, међу којима су посебно значајна средства принуде. Доминирају оружана средства, међу којима су најзначајнија смртоносна. Међутим, због последица које изазивају, и због сасвим другачијих очекивања међународне заједнице и популације у зонама извођења савремених операција (најразноврснија безбедносна ангажовања, нпр. обезбеђење државне границе), снаге које се у њима ангажују морају, као допуну смртоносним, примењивати несмртоносна оружја (средетва за привремено онеспособљавање). Наведена средства, као предмет овога рада, разматрају се са аспекта њиховог садржаја, обима и потребе за њима. Уједно, одговарајућом аргументацијом у саопштењу, потврђују се одређене бездедносне тенденције, посебно у домену опремања снага безбедности (нпр. прилагођавања делова војног наоружања и опреме полицјским потребама и обрнуто).
AB - In the pursuit of their goal to protect all objects the security of which may be threatened, engaged forces that carry out operations in contemporary security circumstances can use their powers, in which context special attention should be given to the means they use. These means are predominantly firearms, and, again, predominantly lethal ones. However, because of the consequences thev may bring about, and completely different expectations on the part of the international community and population in the areas in which contemporary operations are carried out (a wide scope of security arrangements, e. g. securing a state border), the forces engaged therein must, as an addition to the lethal weapons, use non-lethal (incapacitating) weapons. The said weapons, as the topic of this paper, have been considered from the point of view of their contents, scope and the need for them. At the same time, relevant arguments have been given to confirm certain tendencies in the field of security, especially related to equipping the security forces (e.g. adjusting parts of military weapons and equipment to police needs and vice versa).
PB - Београд тј. Земун : Виша школа унутрашњих послова
T2 - Зборник радова наставника ВШУП-а.
T1 - Средства за привремено онеспособљавање
T1 - Incapacitating Weapons
IS - 10
SP - 137
EP - 168
ER - 
@article{
author = "Субошић, Дане",
year = "2005",
abstract = "Настојећи да заштите сва добра чија безбедност може бити предмет угрожавања, ангажоване снаге у операцијама које се изводе у савременим безбедносним околностима могу користити сопствена овлашћења, међу којима су посебно значајна средства принуде. Доминирају оружана средства, међу којима су најзначајнија смртоносна. Међутим, због последица које изазивају, и због сасвим другачијих очекивања међународне заједнице и популације у зонама извођења савремених операција (најразноврснија безбедносна ангажовања, нпр. обезбеђење државне границе), снаге које се у њима ангажују морају, као допуну смртоносним, примењивати несмртоносна оружја (средетва за привремено онеспособљавање). Наведена средства, као предмет овога рада, разматрају се са аспекта њиховог садржаја, обима и потребе за њима. Уједно, одговарајућом аргументацијом у саопштењу, потврђују се одређене бездедносне тенденције, посебно у домену опремања снага безбедности (нпр. прилагођавања делова војног наоружања и опреме полицјским потребама и обрнуто)., In the pursuit of their goal to protect all objects the security of which may be threatened, engaged forces that carry out operations in contemporary security circumstances can use their powers, in which context special attention should be given to the means they use. These means are predominantly firearms, and, again, predominantly lethal ones. However, because of the consequences thev may bring about, and completely different expectations on the part of the international community and population in the areas in which contemporary operations are carried out (a wide scope of security arrangements, e. g. securing a state border), the forces engaged therein must, as an addition to the lethal weapons, use non-lethal (incapacitating) weapons. The said weapons, as the topic of this paper, have been considered from the point of view of their contents, scope and the need for them. At the same time, relevant arguments have been given to confirm certain tendencies in the field of security, especially related to equipping the security forces (e.g. adjusting parts of military weapons and equipment to police needs and vice versa).",
publisher = "Београд тј. Земун : Виша школа унутрашњих послова",
journal = "Зборник радова наставника ВШУП-а.",
title = "Средства за привремено онеспособљавање, Incapacitating Weapons",
number = "10",
pages = "137-168"
}
Субошић, Д.. (2005). Средства за привремено онеспособљавање. in Зборник радова наставника ВШУП-а.
Београд тј. Земун : Виша школа унутрашњих послова.(10), 137-168.
Субошић Д. Средства за привремено онеспособљавање. in Зборник радова наставника ВШУП-а.. 2005;(10):137-168..
Субошић, Дане, "Средства за привремено онеспособљавање" in Зборник радова наставника ВШУП-а., no. 10 (2005):137-168.

Оптимизација формирања варијанти извођења савремених операција у зависности од примене несмртоносних оружја

Субошић, Дане

(Београд : Министарство унутрашњих послова Републике Србије, 2005)

TY - JOUR
AU - Субошић, Дане
PY - 2005
UR - http://jakov.kpu.edu.rs/handle/123456789/1087
AB - Једно од основних обележја мировних, хуманитарних, противтерористичких и осталих врста савремених операција представља висок степен неизвесности, схваћен као вероватноћа настанка изненађења. Расту неизвесности током наведених операција, посебно доприносе услови у којима се оне припремају и изводе. Међу њима посебну пажњу заслужују: (1) доминирање смртоносних оружја у наоружању одбрамбених и безбедносних снага и последице које се њима изазивају, (2) нејасност ситуације, посебно у урбаним срединама (што се испољава мешањем противника (терориста, криминалаца) са недужним грађанима итд), (3) неискуство припадника противтерористичких јединица (услед њихове младости, која је предуслов испуњења здравствених критеријума за рад у тим јединицама), због чега је присутна велика вероватноћа настанка грешака у њиховом процењивању ситуације, одлучивању и реаговању на провокације, нападе на њих и друге изазове, (4) последице тих грешака могу изазвати трајне штете по живот и здравље недужних грађана, лица против којих се користе средства принуде (противника), припадника ангажованих снага, функционисање материјалних добара и стање њиховог окружења (у еколошком смислу), (5) неспојивост наведених штета са мандатом ангажованих снага и то у свести популације која се идентификује са жртвама ангажовања мировних, хуманитарних, противтерористичких и других снага, што у крајњем може проузроковати (6) велику вероватноћу ескалације криза. Неизвесности употребе смртоносног оружја током савремених операција, којима су у датим условима изложене наведене, али и остале вредности, могу се умањити, односно избећи предвиђањем примене и коришћењем несмртоносних оружја.
AB - One of the main features of peacekeeping, humanitarian, counter-terrorist and other kinds of contemporary operations is a high level of uncertainty, understood as possibility of surprise. The increase in uncertainty in the course of the listed operations is particularly prompted by the circumstances in which these are prepared and carried out. Among these, the following call for special attention: (1) predominance of lethal weapons in the arsenals of defence and security forces and the consequences of their use, (2) undefined situation, especially in urban settings (the fact that adversaries terrorists, criminals are interspersed with innocent citizens, etc., (3) lack of experience on the part of counter-terrorist troops (dueto the fact that they must be young in order to comply with health requirements for these units), which increases the possibility of errors in estimating situation, decision-making, and response to provocation, attack and other challenges, (4) the consequences of these errors may cause permanent damage of life and health of innocent citizens, persons against whom force has been used, engaged troops, facilities and environment, (5) adverse effect of these damages on the mandate of engaged troops, since the public tends to sympathize with the victims of the use force on the part of peacekeeping, humanitarian and counter-terrorist forces, which could eventually lead to (6) a higher probability of crisis escalation. The uncertain effects of the use of lethal weapons in the course of contemporary operations that endanger the listed, as well as other values, can be diminished or avoided by the use of
non-lethal weapons.
PB - Београд : Министарство унутрашњих послова Републике Србије
T2 - Безбедност : часопис Министарства унутрашњих послова Републике Србије
T1 - Оптимизација формирања варијанти извођења савремених операција у зависности од примене несмртоносних оружја
T1 - Optimizing versions of contemporary operations depending on the use of non-lethal weapons
VL - 47
IS - 5
SP - 770
EP - 781
ER - 
@article{
author = "Субошић, Дане",
year = "2005",
abstract = "Једно од основних обележја мировних, хуманитарних, противтерористичких и осталих врста савремених операција представља висок степен неизвесности, схваћен као вероватноћа настанка изненађења. Расту неизвесности током наведених операција, посебно доприносе услови у којима се оне припремају и изводе. Међу њима посебну пажњу заслужују: (1) доминирање смртоносних оружја у наоружању одбрамбених и безбедносних снага и последице које се њима изазивају, (2) нејасност ситуације, посебно у урбаним срединама (што се испољава мешањем противника (терориста, криминалаца) са недужним грађанима итд), (3) неискуство припадника противтерористичких јединица (услед њихове младости, која је предуслов испуњења здравствених критеријума за рад у тим јединицама), због чега је присутна велика вероватноћа настанка грешака у њиховом процењивању ситуације, одлучивању и реаговању на провокације, нападе на њих и друге изазове, (4) последице тих грешака могу изазвати трајне штете по живот и здравље недужних грађана, лица против којих се користе средства принуде (противника), припадника ангажованих снага, функционисање материјалних добара и стање њиховог окружења (у еколошком смислу), (5) неспојивост наведених штета са мандатом ангажованих снага и то у свести популације која се идентификује са жртвама ангажовања мировних, хуманитарних, противтерористичких и других снага, што у крајњем може проузроковати (6) велику вероватноћу ескалације криза. Неизвесности употребе смртоносног оружја током савремених операција, којима су у датим условима изложене наведене, али и остале вредности, могу се умањити, односно избећи предвиђањем примене и коришћењем несмртоносних оружја., One of the main features of peacekeeping, humanitarian, counter-terrorist and other kinds of contemporary operations is a high level of uncertainty, understood as possibility of surprise. The increase in uncertainty in the course of the listed operations is particularly prompted by the circumstances in which these are prepared and carried out. Among these, the following call for special attention: (1) predominance of lethal weapons in the arsenals of defence and security forces and the consequences of their use, (2) undefined situation, especially in urban settings (the fact that adversaries terrorists, criminals are interspersed with innocent citizens, etc., (3) lack of experience on the part of counter-terrorist troops (dueto the fact that they must be young in order to comply with health requirements for these units), which increases the possibility of errors in estimating situation, decision-making, and response to provocation, attack and other challenges, (4) the consequences of these errors may cause permanent damage of life and health of innocent citizens, persons against whom force has been used, engaged troops, facilities and environment, (5) adverse effect of these damages on the mandate of engaged troops, since the public tends to sympathize with the victims of the use force on the part of peacekeeping, humanitarian and counter-terrorist forces, which could eventually lead to (6) a higher probability of crisis escalation. The uncertain effects of the use of lethal weapons in the course of contemporary operations that endanger the listed, as well as other values, can be diminished or avoided by the use of
non-lethal weapons.",
publisher = "Београд : Министарство унутрашњих послова Републике Србије",
journal = "Безбедност : часопис Министарства унутрашњих послова Републике Србије",
title = "Оптимизација формирања варијанти извођења савремених операција у зависности од примене несмртоносних оружја, Optimizing versions of contemporary operations depending on the use of non-lethal weapons",
volume = "47",
number = "5",
pages = "770-781"
}
Субошић, Д.. (2005). Оптимизација формирања варијанти извођења савремених операција у зависности од примене несмртоносних оружја. in Безбедност : часопис Министарства унутрашњих послова Републике Србије
Београд : Министарство унутрашњих послова Републике Србије., 47(5), 770-781.
Субошић Д. Оптимизација формирања варијанти извођења савремених операција у зависности од примене несмртоносних оружја. in Безбедност : часопис Министарства унутрашњих послова Републике Србије. 2005;47(5):770-781..
Субошић, Дане, "Оптимизација формирања варијанти извођења савремених операција у зависности од примене несмртоносних оружја" in Безбедност : часопис Министарства унутрашњих послова Републике Србије, 47, no. 5 (2005):770-781.