Jakov je repozitorijum Kriminalističko-policijskog univerziteta u Beogradu. Jakov omogućava otvoreni pristup publikacijama, kao i ostalim rezultatima nastalim u okviru projekata koji se izvode na Univerzitetu. Naziv Jakov odražava naš pozitivan odnos prema tradiciji, jer Jakov Nenadović (1765 - 1836) je bio prvi srpski ministar unutrašnjih dela (1811 - 1813), prvi reformator policijske službe u Srbiji i veliki poštovalac zakonitosti.

Softverska platforma repozitorijuma prilagođena je savremenim standardima koji se primenjuju u diseminaciji naučnih publikacija i kompatibilna je sa međunarodnom infrastrukturom u ovoj oblasti.

Eksterna aplikacija Autori, projekti, publikacije (APP) omogućava pregled i pretraživanje podataka o autorima i projektima, prenos metapodataka u druge sisteme, integraciju sa servisom Altmetric i prikaz podataka o citiranosti u indeksnim bazama podataka Dimensions , Scopus i Web of Science.

Uputstvo za korisnike.

Izaberite instituciju/grupu

Više