Show simple item record

Proces difuzije fonona kroz kristalne strukture

dc.creatorŠetrajčić, Jovan P.
dc.creatorJaćimovski, Stevo
dc.creatorIlić, Dušan I.
dc.date.accessioned2019-03-21T16:09:58Z
dc.date.available2019-03-21T16:09:58Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn0354-8872
dc.identifier.urihttp://jakov.kpu.edu.rs/handle/123456789/770
dc.description.abstractInstead of usual approach, applying displacement-displacement Green’s functions, the momentum-momentum Green’s functions will be used to calculate the diffusion tensor. These functions enter into Kubo’s formula defining diffusion properties of the system. Calculation of the diffusion tensor requires solving of the system of difference equations. It is shown that the elements of the diffusion tensor express discrete behaviour of the dispersion law of elementary excitations and, more important - that they are temperature independent.en
dc.description.abstractUmesto uobičajenog pristupa, primenom Grinovih funkcija tipa pomeraj-pomeraj, tenzor difuzije izračunat je primenom Grinovih funkcija tipa impuls-impuls. Ove funkcije figurišu u Kubo formuli koja definiše difuzione osobine sistema. Izračunavanje tenzora difuzije zahteva rešavanje sistema diferencnih jednačina. U radu je pokazano da elementi tenzora difuzije ukazuju na diskretnost zakona disperzije elementarnih pobuđenja, i - što je još značajnije - ne zavise od temperature. Rezultati sprovedenih izračunavanja pokazali su da je tenzor difuzije fononskog podsistema u kristalnim strukturama dijagonalan i da svojstvene vrednosti imaju više vrednosti pri nižim frekvencijama. Navedeni zaključci su od velikog značaja, jer potvrđuju makroskopske teorije toplotnog provođenja koje tvrde da je koeficijent difuzije temperaturski invarijatan. Ova činjenica, kao i posledice koji iz nje mogu proizaći, imaju ogroman potencijalni značaj za primenu fononskog inženjeringa, prvenstveno kod savremenih nanostruktura.sr
dc.publisherKriminalističko- policijska akademija, Beograd
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/171039/RS//
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Technological Development (TD or TR)/34019/RS//
dc.relationProjekat Ministarstva nauke I tehnološkog razvoja Republike Srpske br. 19/6-020/961-16/15
dc.relationbr. 114-451-2092/2016
dc.rightsopenAccess
dc.sourceNauka, bezbednost, policija
dc.subjectcrystalline structuresen
dc.subjectphononsen
dc.subjectGreen’s functionsen
dc.subjectdiffusion tensoren
dc.subjectkristalne strukturesr
dc.subjectfononisr
dc.subjectGrinove funkcijesr
dc.subjecttenzor difuzijesr
dc.titleProcess of phonon diffusion through crystalline structuresen
dc.titleProces difuzije fonona kroz kristalne strukturesr
dc.typearticle
dc.rights.licenseARR
dcterms.abstractЈаћимовски, Стево; Шетрајчић, Јован П.; Илић, Душан И.; Процес дифузије фонона кроз кристалне структуре; Процес дифузије фонона кроз кристалне структуре;
dc.citation.volume22
dc.citation.issue2
dc.citation.spage1
dc.citation.epage12
dc.citation.other22(2): 1-12
dc.citation.rankM51
dc.identifier.doi10.5937/nabepo22-13580
dc.identifier.rcubconv_75
dc.identifier.fulltexthttp://jakov.kpu.edu.rs/bitstream/id/2843/768.pdf
dc.type.versionpublishedVersion


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record