Show simple item record

Zakon o policiji Republike Srbije od 2016. godine - kritički pogled

dc.creatorJugović, Sreten
dc.creatorSimović, Darko
dc.date.accessioned2019-03-21T16:08:30Z
dc.date.available2019-03-21T16:08:30Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn0550-2179
dc.identifier.urihttp://jakov.kpu.edu.rs/handle/123456789/723
dc.description.abstractDespite the prevailing view to the contrary, the Police Act of 2016 cannot be said to be a completely new law in the material sense. The manner in which it regulates the major concepts and institutions suggests that it is an amended and supplemented version of the Police Act of2005. The actual reasons for the enactment of the 'new ' law concern the legal employment status of employees of the Ministry of Interior, as well as the reduction of the internal affairs staff. The greatest expectations from the Act are in the part relating to the police staff management, monitoring of employees ' career development, through performance assessment, professional development and other trainings. Although with nomotechnic and editorial shortages, the Police Act, basically, represents an effective legal framework for the performance of, primarily, policing and other related duties.en
dc.description.abstractPremda preovladava drugačije stanovište, za Zakon o policiji iz 2016. godine se ne može reći da je, u materijalnom smislu, u potpunosti nov zakon. Način uređivanja najznačajnijih pojmova i instituta sugeriše da je reč o donekle izmenjenoj i dopunjenoj verziji Zakona o policiji iz 2005. godine. Pravi razlozi donošenja 'novog' zakona tiču se radno-pravnog položaja zaposlenih u Ministarstvu, kao i redukcije kadrova u oblasti unutrašnjih poslova. Najveća očekivanja od Zakona su u delu koji se odnosi na upravljanje kadrovima u policiji, praćenje karijernog razvoja zaposlenih, kroz ocenjivanje rezultata rada, stručno usavršavanje i druge obuke. Iako nomotehnički i redaktorski manjkav, Zakon o policiji, u osnovi, predstavlja delotvoran pravni okvir za obavljanje pre svega policijskih i sa njima povezanih drugih poslova.sr
dc.publisherPravni fakultet, Novi Sad
dc.relationProjekat Kriminalističko-policijske akademije: Kriminalitet u Srbiji i instrumenti državne reakcije
dc.rightsopenAccess
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.sourceZbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad
dc.subjectPoliceen
dc.subjectMinistry of Interioren
dc.subjectCareer developmenten
dc.subjectHuman Rightsen
dc.subjectpolicijasr
dc.subjectMinistarstvo unutrašnjih poslovasr
dc.subjectkarijerno napredovanjesr
dc.subjectljudska pravasr
dc.titleThe Police Act of the Republic of Serbia of 2016: A critical viewen
dc.titleZakon o policiji Republike Srbije od 2016. godine - kritički pogledsr
dc.typearticle
dc.rights.licenseBY
dcterms.abstractЈуговић, Сретен; Симовић, Дарко; Закон о полицији Републике Србије од 2016. године - критички поглед; Закон о полицији Републике Србије од 2016. године - критички поглед;
dc.citation.volume50
dc.citation.issue1
dc.citation.spage71
dc.citation.epage85
dc.citation.other50(1): 71-85
dc.citation.rankM51
dc.identifier.doi10.5937/zrpfns50-11186
dc.identifier.rcubconv_122
dc.identifier.fulltexthttp://jakov.kpu.edu.rs/bitstream/id/2804/721.pdf
dc.type.versionpublishedVersion


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record