Show simple item record

Detektovanje laganja na osnovu posmatranja neverbalnog ponašanja

dc.creatorBaić, Valentina
dc.date.accessioned2019-03-21T15:58:47Z
dc.date.available2019-03-21T15:58:47Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn0409-2953
dc.identifier.urihttp://jakov.kpu.edu.rs/handle/123456789/369
dc.description.abstractThe study was conducted on a sample of 90 students of Academy of Criminalistic and Police Studies in Zemun, Serbia. The sample was divided into two subsamples. The first one comprised ten junior students (6 men and 4 women). Five of them were asked to present true statements, while the other five were asked to deliver false statements. All the statements were filmed and presented to the second group of students. That group consisted of 80 senior students (58 men and 22 women, aged 21 to 25). They had two tasks - to determine whether each statement was true or false, and to estimate the frequency of presenters' non-verbal behaviours. The frequency of non-verbal behaviours was assessed using Vrij's questionnaire. The results showed that students-estimators consistently emphasized the same forms of nonverbal behavior (hand movements, illustrations, hesitation during speech, head movements) when it comes to the false and true statement. Their assessment was based on a greater frequency of non-verbal behavior, which is not considered to be a consistent indicator of deception and for which there are stereotypical beliefs about their relationship with deception.en
dc.description.abstractU radu je prezentovano istraživanje čiji se osnovni cilj odnosio na dobijanje odgovora na pitanje da li se i u našim uslovima izdvajaju kao značajna određena neverbalna ponašanja koja indikuju laganje, kao i na pitanje koje neverbalne indikatore laganja ispitanici opažaju na osnovu posmatranja ponašanja. U ovom istraživanju učestovalo je 90 studenata Kriminalističko-policijske akademije, u Zemunu, koji su bili podeljeni na dva poduzorka. U prvoj fazi istraživanja grupa od 10 studenata (6 muškaraca i 4 devojke) podeljena je slučajnim izborom u dve podgrupe, grupu od 5 studenata koja je davala istinit iskaz i grupu od 5 studenata koja je davala lažan iskaz. Drugi uzorak činilo je 80 studenata treće i četvrte godine (58 muškaraca i 22 devojke starosti između 21-25 godina), koji su učestvovali u drugoj fazi istraživanja. U ovoj fazi studenti su u svojstvu procenjivača gledali 10 video klipova na kojima su bili prikazani studenti koji su učestvovali u prvoj fazi istraživanja. Nakon svakog prikazanog snimka (istinit i lažan iskaz) studenti-procenjivači popunjavali su Vrijov upitnik za brzu procenu neverbalnog ponašanja, gde su praktično na tzv. 5-stepenoj Likertovoj skali (od 'nikad' do 'veoma često') prvo ocenjivali učestalost neverbalnih ponašanja koja indikuju laganje, a zatim su, u skladu sa opažanjem ovih ponašanja, vršili procenu istinitosti iskaza. Rezultati istraživanja pokazuju da studenti-procenjivači dosledno naglašavaju iste oblike neverbalnih ponašanja (pokreti šake i prstiju, pokreti glave, ilustracije i oklevanje u govoru) kada je u pitanju i lažan i istinit iskaz. Dakle, zaključak je da su studenti Kriminalističko-policijske akademije svoju procenu istinitosti iskaza temeljili na većoj učestalosti onih neverbalnih ponašanja koji se ne smatraju konzistentnim pokazateljima obmane i za koja postoje stereotipna verovanja o njihovoj povezanosti sa laganjem.sr
dc.publisherMinistarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije, Beograd
dc.rightsopenAccess
dc.sourceBezbednost, Beograd
dc.subjectnonverbal communicationen
dc.subjectnon-verbal indicators of lyingen
dc.subjectlyingen
dc.subjectdeceptionen
dc.subjectthe assessment of truthfulness of statementsen
dc.subjectstereotypesen
dc.subjectneverbalno ponašanjesr
dc.subjectneverbalni indikatori laganjasr
dc.subjectlaganjesr
dc.subjectobmanjivanjesr
dc.subjectprocena istinitosti iskazasr
dc.subjectstereotipisr
dc.titleDetecting deceit based on observing nonverbal behavioren
dc.titleDetektovanje laganja na osnovu posmatranja neverbalnog ponašanjasr
dc.typearticle
dc.rights.licenseARR
dcterms.abstractБаић, Валентина; Детектовање лагања на основу посматрања невербалног понашања; Детектовање лагања на основу посматрања невербалног понашања;
dc.citation.volume53
dc.citation.issue1
dc.citation.spage28
dc.citation.epage42
dc.citation.other53(1): 28-42
dc.citation.rankM51
dc.identifier.rcubconv_526
dc.identifier.fulltexthttp://jakov.kpu.edu.rs/bitstream/id/2501/367.pdf
dc.type.versionpublishedVersion


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record