Show simple item record

Sistem kvaliteta u forenzičkim laboratorijama

dc.creatorMilošević, M.
dc.creatorBjelovuk, Ivana
dc.creatorKesić, Tanja
dc.date.accessioned2019-03-21T15:56:41Z
dc.date.available2019-03-21T15:56:41Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.issn0354-8872
dc.identifier.urihttp://jakov.kpu.edu.rs/handle/123456789/274
dc.description.abstractQuality management system is important element of every working organization whether it deals with manufacturing material goods or giving services. Applying of quality system in forensic laboratory implies qualifying of the lab, commonality of the procedures in lab, defining of required working instruments, its calibration and verification, defining of qualified working profile for using those instruments, defining of the obligatory working procedures, etc. Application of quality system in processing of real evidence is one of the fundamental postulates for the validity of material evidence in court. This paper gives model of quality management system in forensic laboratories due to standard ISO/IEC 17025 as recognizing the competence of laboratories and accepting of testing and calibration results in all countries using this International Standard.en
dc.description.abstractSistem kvaliteta je veoma bitan segment u poslovanju svake radne organizacije bez obzira na vrstu delatnosti kojom se ona bavi (proizvodnja materijalnih dobara ili uslužna delatnost). Kada je reč o laboratoriji kao radnoj organizaciji, sistem kvaliteta podrazumeva njenu osposobljenost, unificiranje radnih postupaka počev od definisanja potrebne aparature za neki laboratorijski postupak, kalibracije instrumenata, definisanja sertifikovanog radnog profila, propisanih obaveznih radnih procedura i sl. Sistem kvaliteta u obradi materijalnog dokaza (počev od samog mesta događaja do analize u forenzičkoj laboratoriji) je jedan od osnovnih preduslova za validnost materijalnog dokaza na sudu. Standard ISO/IEC 17025 se primenjuje pri akreditaciji svih laboratorija, pa i onih koje rade za potrebe pravosuđa - forenzičke laboratorije. U ovom radu predložen je univerzalni model primene sistema kvaliteta u forenzičkim laboratorijama sa pozitivnim efektima akreditacije laboratorija prema pomenutom standardu u smislu kompetentnosti i priznavanja rezultata rada laboratorije u svim zemljama sveta. Primenom ovog modela bio bi olakšan svaki naredni ciklus akreditacije forenzičke laboratorije, ali i znatno smanjen broj nepriznatih materijalnih dokaza od strane suda u postupku.sr
dc.publisherKriminalističko- policijska akademija, Beograd
dc.rightsopenAccess
dc.sourceNauka, bezbednost, policija
dc.subjectqualityen
dc.subjectquality management systemen
dc.subjectsampleen
dc.subjectforensic laboratoryen
dc.subjectvalidity of real evidenceen
dc.titleQuality management system in forensic laboratoriesen
dc.titleSistem kvaliteta u forenzičkim laboratorijamasr
dc.typearticle
dc.rights.licenseARR
dcterms.abstractКесић, Тања; Бјеловук, Ивана; Милошевић, М.; Систем квалитета у форензичким лабораторијама; Систем квалитета у форензичким лабораторијама;
dc.citation.volume14
dc.citation.issue2
dc.citation.spage1
dc.citation.epage12
dc.citation.other14(2): 1-12
dc.citation.rankM51
dc.identifier.rcubconv_359
dc.identifier.fulltexthttp://jakov.kpu.edu.rs/bitstream/id/2412/272.pdf
dc.type.versionpublishedVersion


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record