Show simple item record

Metrološke vrednosti indikatora za procenu osnovnih plivačkih sposobnosti policajaca - matematički model

dc.creatorDopsaj, Milivoj
dc.creatorMilošević, Milenko
dc.creatorBlagojević, Miroljub
dc.date.accessioned2019-03-21T15:50:35Z
dc.date.available2019-03-21T15:50:35Z
dc.date.issued2001
dc.identifier.issn0409-2953
dc.identifier.urihttp://jakov.kpu.edu.rs/handle/123456789/17
dc.description.abstractThe area of Special Physical Education (SPE) that covers the subsystem of General Fitness Level (GFL) in police officers also considers the issues of surmounting water obstacles, mainly aimed at mastering swimming skills. The subject of this research was to establish the metrological characteristics that assess basic swimming characteristics in policemen, while the aim was to define the indicators most informative to that purpose. The research was conducted on the randomly chosen sample of 51 students of the first year of Police Academy. They were tested four times, at the beginning and the end of both winter and summer terms, at the distances of 25 m, 50 m, 100 m, and 200 m - The data was fitted by the least square method in the linear function of the distance-time and velocity-distance dependence that yielded: critical velocity and energetic efficiency coefficient of swimming at 50 m, 100 m, and 200 m, as well as the coefficients of intensity, capacity and power of individual energetic systems realized while swimming. The results showed that the metro­logical values of the indicators used (reliability, adequacy, inter-correlation and validity) were significant at p lt 0.000. The highest percentage of the explained measurement variance was found in the indicators achieved in the second test, while the highest validity was observed in the indicators of critical velocity at the distance of 200 m (Vcrit200), the energetic efficiency coefficient of swimming (Eefik200), and the indicator that assesses the power of the energetic processes (abintegr). Therefore, these indicators bear the most information on basic swimming skills in policemen and are recommended for further research and practical use.en
dc.description.abstractOblast izučavanja Specijalnog fizičkog obrazovanja (SFO) u delu koji se bavi podsistemom Bazičnog motoričkog statusa (VMS) pripadnika službe, izučava i problematiku savlađivanja vodenog prostora, sa osnovom usmerenom na veštinu plivanja. Predmet istraživanja rada je utvrđivanje metroloških karakteristika a cilj definisanje najinformativnijih indikatora za procenu nivoa osnovnih plivačkih sposobnosti policajaca. U istraživanju su učestvovali studenti Policijske akademije (N = 51) koji su metodom slučajnog uzorka izabrani iz populacije prve godine studija. Studenti su testirani četiri puta, na početku i kraju zimskog i letnjeg semestra, na deonicama od 25 m, 50 m 100 m i 200 m. Postupkom fitovanja korišćenjem metode najmanjih kvadrata podaci su stavljeni u linearnu funkciju zavisnosti distanca-vreme i brzina-distanca iz kojih je izračunato: kritične brzine plivanja i koeficijenti energetske efikasnosti plivanja na 50 m, 100 m i 200 m, kao i koeficijenti intenziteta, kapaciteta i moći (snage) energetskih procesa pojedinca realizovanih plivanjem. Rezultati pokazuju da su metrološke vrednosti korišćenih indikatora (pouzdanost, adekvatnost, interkorelacija i valjanost) visoko statistički pouzdane na nivou p lt 0.000. NajveĆi procenat objašnjene varijanse merenja poseduju indikatori postignuta na drugom testiranju, a najveĆu valjanost imaju indikatori kritične brzine na deonici od 200 m (Vcrit200), koeficijent energetske efikasnosti plivanja na 200 m (Eefik200) i indikator za procenu moći (snage) energetskih procesa (abintegr), pa se oni i preporučuju kao najinformativniji za upotrebu u daljim istraživanjima i praksi.sr
dc.publisherMinistarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije, Beograd
dc.rightsopenAccess
dc.sourceBezbednost, Beograd
dc.subjectbasic swimming skills in policemenen
dc.subjectenergetic efficiency of swimmingen
dc.subjectpower of individual energetic systemsen
dc.subjectintensity and capacity of individual energetic systemsen
dc.subjectosnovne plivačke sposobnosti policajacasr
dc.subjectenergetska efikasnost plivanjasr
dc.subjectintenzitet i kapacitet energetskih sistemasr
dc.subjectmoć energetskih procesasr
dc.subjectprimarni energetski supstratsr
dc.titleMetrological values of the indicators to assess basic swimming skills in policemen: The mathematical modelen
dc.titleMetrološke vrednosti indikatora za procenu osnovnih plivačkih sposobnosti policajaca - matematički modelsr
dc.typearticle
dc.rights.licenseARR
dcterms.abstractДопсај, Миливој; Милошевић, Миленко; Благојевић, Мирољуб; Метролошке вредности индикатора за процену основних пливачких способности полицајаца - математички модел; Метролошке вредности индикатора за процену основних пливачких способности полицајаца - математички модел;
dc.citation.volume43
dc.citation.issue6
dc.citation.spage737
dc.citation.epage747
dc.citation.other43(6): 737-747
dc.citation.rankM51
dc.identifier.rcubconv_451
dc.type.versionpublishedVersion


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record