Show simple item record

dc.creatorVukašinović-Radojičić, Zorica
dc.creatorStojanović, Blaženka
dc.date.accessioned2019-03-21T15:53:37Z
dc.date.available2019-03-21T15:53:37Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.issn0350-0500
dc.identifier.urihttp://jakov.kpu.edu.rs/handle/123456789/145
dc.description.abstractlt Zaključak> Donošenje novog Zakona o državnim službenicima, Zakona o državnoj upravi i pratećih uredbi stvara osnov za reformu državne uprave, koji bi uz primenu drugih mera i vršenja odgovarajućih aktivnosti od strane nadležnih organa i tela, doprineo stvaranju moderne državne uprave. Novim propisima se određuje normativni okvir za razvoj fleksibilnosti u organima državne uprave uvodi mobilnost državnih službenika, uvodi napredovanje prema rezultatima rada i razvija savremena praksa upravljanja ljudskim resursima. Radno-pravni položaj državnih službenika se uređuje na način koji omogućava profesionalan stručan, kvalitetan i efikasan rad državnih službenika, pa tako i svih organa državne uprave. Novi propisi su bazirani na savremenim principima i standardima evropskog upravnog prostora, koji su definisani u nacionalnim zakonodavstvima zemalja Evropske Unije. Usvajanje i primena savremenih principa upravljanja kadrovima ima veliki značaj za razvoj moderne i efikasne državne uprave. Razvoj karijernog sistema, uvođenje i primena savremenih tehnika selekcije kandidata, ocenjivanje zasnovano na merenju učinka i objektivnim pokazateljima, napredovanje zasnovano na ocenjivanju - zalaganju na radu i stručnom razvoju, permanentno stručno usavršavanje službenika kontinuirano planiranje kadrovskih potreba u skladu sa strateškim ciljevima organa, u velikoj meri razvijaju profesionalizam u državnoj upravi obezbeđuju kontinuitet u radu, i utiču na privlačenje i zadržavanje visoko stručnih i kompetentnih kadrova. Napominjemo da je reforma sistema plata u državnoj upravi u toku, kao i postupak izmene i donošenja novih propisa u ovoj oblasti, što u velikoj meri doprinosi razvoju službeničkog sistema u celini. Novim propisima se definiše osnova za primenu novih instituta i njihovo uvođenje i obavljanje u praksi. Novi propisi zahtevaju efikasnu i efektivnu primenu, što podrazumeva nekoliko aspekata. To je pre svega funkcionalni aspekt - uvođenje novih poslova, prelazak na nove načine rada uvođenje nove prakse i sistema komunikacije među organima državne uprave i sa drugim organima - razvijanje institucionalizovane saradnje između organa. Takođe, obuhvata institucionalni razvoj, odnosno jačanje kapaciteta organa državne uprave za efikasnu primenu novih propisa. To podrazumeva analizu i jačanje i promenu organizacione strukture organa, naročito jedinica za kadrove u organima državne uprave, koji su glavni nosioci poslova upravljanja kadrovima, kao i obezbeđenje potrebnog broja zaposlenih u njima. Poseban značaj, kada je reč o primeni propisa, ima obučavanje državnih službenika i funkcionera. Uvođenje i primena novih instituta nužno podrazumeva stručnu osposobljenost za obavljanje poslova i permanentni razvoj stručnih sposobnosti zaposlenih u organima državne uprave.sr
dc.publisherUdruženje pravnika Srbije, Beograd
dc.rightsopenAccess
dc.sourcePravni život
dc.titleProfesionalizacija državne uprave u Srbijisr
dc.typearticle
dc.rights.licenseARR
dcterms.abstractВукашиновић-Радојичић, Зорица; Стојановић, Блаженка; Професионализација државне управе у Србији; Професионализација државне управе у Србији;
dc.citation.volume55
dc.citation.issue3-4
dc.citation.spage81
dc.citation.epage99
dc.citation.other55(3-4): 81-99
dc.identifier.rcubconv_869
dc.type.versionpublishedVersion


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record