Show simple item record

Differences in General Physical Abilities Viewed in Relation to Entrance Exam and the Efficiency of Studying

dc.creatorЈанковић, Радивоје
dc.creatorКукић, Филип
dc.creatorКоропановски, Ненад
dc.date.accessioned2022-01-12T12:04:13Z
dc.date.available2022-01-12T12:04:13Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://jakov.kpu.edu.rs/handle/123456789/1279
dc.description.abstractСистем селекције за упис на Криминалистичкополицијски универзитет (КПУ) осмишљен је као вишедимензионални модел с циљем да се изаберу најквалитетнији појединци. Један од сегмената селекције јесте процена нивоа развијености базично-моторичких способности (БМС). Циљ овог рада било је утврђивање разлика иницијалног нивоа БМС кандидата у односу на успех постигнут на пријемном испиту и у односу на успешност процеса студирања. Анализиран је БМС 618 кандидата мушког пола, који се процењује у оквиру батерије тестова за упис на КПУ. Укупан узорак испитаника подељен је на подузорке: кандидати који нису уписани (НУ), кандидати који су уписани и нису завршили студије (НЗС) и они који су успешно завршили процес студирања (ЗС). Установљено је да су обе групе уписаних кандидата (НЗС и ЗС) имале статистички значајно бољи БМС у односу на НУ. Статистички значајне разлике између НЗС и ЗС нису утврђене. С обзиром на то да резултати на тестовима за процену БМС, који хипотетички представљају 20% од могућег укупног скора на пријемном испиту, зависе од тренажног процеса који подразумева упорност, континуитет и посвећеност, може се закључити да је редовно физичко вежбање један од предуслова за упис на КПУ.sr
dc.description.abstractThe system of selection for the admission to the University of Criminal Investigation and Police Studies in Belgrade (UCIPS) is designed as a multidimensional model in order to select the individuals of utmost quality. One of the segments is the assessment of the level of general physical abilities (GPA). The aim of this research was to determine the differences between the initial level of candidates’ GPA in terms of the success achieved in the entrance exam as well as the success of the study process. General physical abilities of 618 male candidates were evaluated as part of the UCIPS enrolment process. The total sample of respondents was divided into sub-samples: candidates who were not enrolled (NE), candidates who were enrolled but not graduated (ENG) and those who were enrolled and graduated (EG). It was found that both groups of enrolled candidates (ENG and EG) had statistically significantly better GPA compared to NE. There were no statistically significant differences between the ENG and the EG. Considering the fact that the results of the GPA assessment tests, which hypothetically represent 20% of the possible total score, depend on a training process that involves persistence, continuity and commitment, it can be concluded that constant physical exercise could be one of the preconditions for success in the entrance exam to enrol UCIPS.sr
dc.language.isosrsr
dc.publisherБеоград : Министарство унутрашњих послова Републике Србијеsr
dc.rightsopenAccesssr
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.sourceБезбедност : часопис Министарства унутрашњих послова Републике Србијеsr
dc.subjectentrance examsr
dc.subjectphysical abilitiessr
dc.subjectpolice higher educationsr
dc.subjectprijemni ispitsr
dc.subjectmotoričke sposobnostisr
dc.subjectvisoko policijsko obrazovanjesr
dc.titleРазлике базично-моторичких способности у односу на успех постигнут на пријемном испиту и ефикасност студирањаsr
dc.titleDifferences in General Physical Abilities Viewed in Relation to Entrance Exam and the Efficiency of Studyingsr
dc.typearticlesr
dc.rights.licenseBYsr
dc.citation.volume63
dc.citation.issue1
dc.citation.spage44
dc.citation.epage61
dc.identifier.doi10.5937/bezbednost2101044J
dc.identifier.fulltexthttp://jakov.kpu.edu.rs/bitstream/id/5663/0409-29532101044J.pdf
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record