Show simple item record

Determining chemical irritants influence on evaluation of alternatives for police unit engagement

dc.creatorСубошић, Дане
dc.creatorМиленковић, Дејан
dc.date.accessioned2020-04-24T16:11:23Z
dc.date.available2020-04-24T16:11:23Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.isbn978-86-7020-379-2
dc.identifier.urihttp://www.nst.org.rs/cms/sites/default/files/docs/Tara_2017_Tom_1.pdf
dc.identifier.urihttp://jakov.kpu.edu.rs/handle/123456789/1152
dc.description.abstractВаријанте ангажовања полицијских јединица које се пореде у овом раду међусобно се разликују по томе што се једнима од њих предвиђа употреба хемијских средстава, а другима не. При томе, критеријуми којима се пореде наведене варијанте погодни су за квантификацију, а уобичајени су у области организационих наука. Наведени критеријуми су: ефективност, ефикасност, економичност, минимизација времена решавања безбедносних проблема и поузданост, а служе за међусобно поређење наведених варијанти ангажовања полицијских јединица при остваривању циља: „Оптимизација варијанти ангажовања полицијских јединица за извршавање посебних безбедносних задатака“. Применом методе аналитичких хијерархијских процеса АХП (аnalytic hierarchy process – AHP), обе врсте наведених варијанти су међусобно упоређене, појединачно, по сваком од наведених критеријума. Наведеним поређењима закључено је да су варијанте ангажовања које садрже употребу хемијских средстава ваљаније од оних које не обухватају примену наведених средстава принуде. Прецизније, док су варијанте ангажовања полицијских јединица које садрже примену хемијских средстава вредноване са 0,719, дотле су варијанте које не садрже примену наведених средстава принуде вредноване са 0,281, уз прихватљиву инконзистенцију (противречност) критеријума. Имајући то у виду, интензитет утицаја наведених средстава принуде на прихватљивост варијанти ангажовања полицијских јединица за извршавање посебних безбедносних задатака је „средњи“.sr
dc.description.abstractThe alternatives compared in this paper are the police unit engagement alternatives for performing special police tasks, and they differ from each other in that some of them are implemented by using chemical irritants, and others are not. Moreover, the criteria used for the evaluation of the plausibility of formed alternatives are carried out from the aspect of organizational sciences by quantification of the usual criteria for its evaluation such as: effectiveness, economy, efficiency, time minimisation and reliability in the function of achieving the objective: “Optimisation of results in forming alternatives depending on the implementation of chemical irritants”. Using the method of analytic hierarchy process (AHP), the above mentioned types of alternative forming for special police tasks are compared in relation to each of the stated criteria individually, and it was concluded that the alternative which anticipates the use of chemical irritants during police unit engagement is more valid than the alternative in which this is not the case. In fact, while the ranking of the alternatives’ acceptability which anticipates the use of chemical irritants is 0.719, those that do not are marked with 0.281, with acceptable inconsistency. Bearing that in mind, the intensity of influence of considered means of coercion on acceptability of police unit engagement alternatives is “moderate”.sr
dc.language.isosrsr
dc.publisherБеоград : Kриминалистичко-полицијска академија : Фондација "Ханс Зајдел" ; Крагујевац : Правни факултетsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/179045/RS//sr
dc.relationКриминалистичко-полицијска академија у Београду, Пројекат „Управљање полицијском организацијом у спречавању и сузбијању претњи безбедности у Републици Србији “, 2015–2019sr
dc.rightsopenAccesssr
dc.sourceTематски зборник радова. Том 1 : Научно-стручни скуп са међународним учешћем Полиција и правосудни органи као гаранти слободе и безбедности у правној држави, Тара, 23-25. мај 2017. годинеsr
dc.subjectvrednovanjesr
dc.subjectvarijantesr
dc.subjectpolicijske jedinicesr
dc.subjectposebni bezbednosni zadacisr
dc.subjecthemijska sredstvasr
dc.subjectmetod AHPsr
dc.subjectevaluationsr
dc.subjectalternativessr
dc.subjectpolice unitssr
dc.subjectspecial police taskssr
dc.subjectchemical irritantssr
dc.subjectAHP methodsr
dc.titleУтицај примене хемијских средстава на вредновање варијанти ангажовања полицијских јединицаsr
dc.titleDetermining chemical irritants influence on evaluation of alternatives for police unit engagementsr
dc.typeconferenceObjectsr
dc.rights.licenseBYsr
dcterms.abstractMilenković, Dejan; Subošić, Dane; Uticaj primene hemijskih sredstava na vrednovanje varijanti angažovanja policijskih jedinica; Детермининг цхемицал ирритантс инфлуенце он евалуатион оф алтернативес фор полице унит енгагемент; Детермининг цхемицал ирритантс инфлуенце он евалуатион оф алтернативес фор полице унит енгагемент;
dc.citation.spage541
dc.citation.epage550
dc.identifier.fulltexthttp://jakov.kpu.edu.rs/bitstream/id/4864/Uticaj primene hemijskih sredstava na...pdf
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record