Show simple item record

dc.creatorМитровић, Бојан
dc.creatorЖигић, Горан
dc.creatorВучковић, Горан
dc.date.accessioned2020-03-31T11:11:44Z
dc.date.available2020-03-31T11:11:44Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn2637-3076
dc.identifier.urihttps://fbn.unibl.org/casopis/
dc.identifier.urihttp://jakov.kpu.edu.rs/handle/123456789/1073
dc.description.abstractЦиљ овог истраживања био је да се утврде разлике између постигнутих резултата на пријемном испиту и резултата на крају прве године основних академских студија у максималној изометријској сили мишића опружача леђа код студената Криминалистичко-полицијског универзитета (КПУ) из Београда, настале под утицајем редовне наставе из предмета Специјално физичко образовање (СФО). Узорак истраживања чинило је 80 студената КПУ, мушког пола, узраста од 19 до 21 године (ТВ=181.81±7.31cm, ТМ=79.19±8.09kg, БМИ=23.96±1.79kg/m²). На посматраном узорку, анализирани су резултати које су студенти постигли на пријемном испиту из сегмента базично-моторичке способности (БМС), као иницијалном мерењу, и резултати на тестовима за процену БМС на предмету СФО, као финалном мерењу. За утврђивање значајности разлика између резултата на иницијалном и финалном мерењу коришћен је Т-тест за зависне узорке. Резултати мерења показали су да је након реализоване наставе СФО, дошло до побољшања резултата на финалном (Mean±SD=190.5±21.0 DaN) у односу на иницијално мерење (Mean±SD=158.8±21.44 DaN), на статистички значајном нивоу (t=-14.283; p<0.000). На основу добијених резултата, може се закључити да настава СФО, на првој години основних академских студија КПУ, статистички значајно утиче на побољшање максималне изометријске силе мишића опружача леђа код студената.sr
dc.language.isosrsr
dc.publisherБања Лука : Универзитет у Бањој Луци, Факултет безбједносних наукаsr
dc.publisherБеоград : Криминалистичко-полицијски универзитетsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Integrated and Interdisciplinary Research (IIR or III)/47015/RS//sr
dc.rightsopenAccesssr
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.sourceЖурнал за безб(ј)едност и криминалистикуsr
dc.subjectpolicijasr
dc.subjectmotoričke sposobnostisr
dc.subjectmišićna silasr
dc.subjectSFOsr
dc.subjectefektisr
dc.titleУтицај специјалног физичког образовања на промене у максималној изометријској сили мишића опружача леђа код студената Криминалистичко-полицијског универзитетаsr
dc.typearticlesr
dc.rights.licenseBYsr
dcterms.abstractŽigić, Goran; Mitrović, Bojan; Vučković, Goran; Uticaj specijalnog fizičkog obrazovanja na promene u maksimalnoj izometrijskoj sili mišića opružača leđa kod studenata Kriminalističko-policijskog univerziteta;
dc.citation.volume1
dc.citation.issue2
dc.citation.spage55
dc.citation.epage64
dc.identifier.doi10.5937/zurbezkrim1902055M
dc.identifier.fulltexthttp://jakov.kpu.edu.rs/bitstream/id/4605/bitstream_4605.pdf
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record