Jakov je repozitorijum Kriminalističko-policijskog univerziteta u Beogradu. Jakov omogućava otvoreni pristup publikacijama, kao i ostalim rezultatima nastalim u okviru projekata koji se izvode na Univerzitetu. Naziv Jakov odražava naš pozitivan odnos prema tradiciji, jer Jakov Nenadović (1765 - 1836) je bio prvi srpski ministar unutrašnjih dela (1811 - 1813), prvi reformator policijske službe u Srbiji i veliki poštovalac zakonitosti.

Softverska platforma repozitorijuma prilagođena je savremenim standardima koji se primenjuju u diseminaciji naučnih publikacija i kompatibilna je sa međunarodnom infrastrukturom u ovoj oblasti.

Uputstvo za korisnike.

Izaberite instituciju radi prikaza pripadajućih dokumenata

Više