Јаков je репозиторијум Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду. Јаков омогућава отворени приступ публикацијама, као и осталим резултатима насталим у оквиру пројеката који се изводе на Универзитету. Назив Јаков одражава наш позитиван однос према традицији, јер Јаков Ненадовић (1765 - 1836) је био први српски министар унутрашњих дела (1811 - 1813), први реформатор полицијске службе у Србији и велики поштовалац законитости.

Софтверска платформа репозиторијума прилагођена је савременим стандардима који се примењују у дисеминацији научних публикација и компатибилна је са међународном инфраструктуром у овој области.

Упутство за кориснике.

Изаберите институцију ради приказа припадајућих докумената

Више